výroční zpráva 2014

EN

Věda a výzkum v Náprstkově muzeu

Archeologická expedice do Wad Ben Naga

V uplynulém roce proběhly dvě výkopové sezóny archeologické expedice do Wad Ben Naga, jejichž hlavní náplní byl výzkum chrámového komplexu označovaného jako Týfónium a revizní výzkum Paláce královny Amanišacheto. V Týfóniu byly učiněny zásadní objevy, včetně nálezu římských mincí, fragmentů merojských soch a kusů chrámového inventáře.

Projekty Grantové agentury České republiky

Sbírkové oddělení Náprstkova muzea řešilo v roce 2014 dva grantové projekty financované Grantovou agenturou České republiky. Jeden z nich s názvem „Alois Richard Nykl, český orientalista, cestovatel a krajan“ s kódem 13-29508P řešil PhDr. Josef Ženka, Ph.D. Jeho vypracovávání probíhá od roku 2013 i nadále, plánované ukončení projektu je v roce 2015. Druhým grantovým projektem s kódem 13-09594S je „Výzkum merojského království města ve Wad Ben Naga (Súdán), jehož řešitelem je PhDr. Pavel Onderka. Projekt probíhající od roku 2013 bude dokončen v roce 2017.

Interní granty

V roce 2014 sbírkové oddělení Náprstkova muzea uzavřelo dva interní granty. První s  názvem „Aspekt ženství v díle Utagawy Kunisady“ řešila Bc. Helena Gaudeková, MA. Druhý grant s názvem „Světelné obrazy A. V. Nováka“ vyřešil Jan Šejbl, DiS.

Projekty dlouhodobého koncepčního rozvoje organizace
 • 2014/29 Vytváření komunikačních kódů u mimoevropských kultur – Mgr. Jana Jiroušková, CSc.
 • 2014/30 Čínská a tibetská sbírka – Bc. Mgr. Helena Heroldová, Ph.D.
 • 2014/31 Sbírka kovů ze zemí Předního východu, Střední Asie a Indie – PhDr. Dagmar Pospíšilová, CSc.
 • 2014/32 Japonská sbírka – PhDr. Alice Kraemerová
 • 2014/33 Sbírka severní Ameriky – PhDr. Kateřina Klápšťová
 • 2014/34 Josefa Křížková-Náprstková a společnost 19. století – PhDr. Milena Secká, CSc.
 • 2014/35 Archeologická expedice do Wad Ben Naga – PhDr. Pavel Onderka
 • 2014/36 Zhodnocení sbírkového odkazu prof. Jaroslava Černého – PhDr. Pavel Onderka
 • 2014/37 Fenomén sběratelství – Milan Stuchlík – Monika Baďurová
 • 2014/38 Sbírka mimoevropské numismatiky – Nález Popůvky – PhDr. Vlastimil Novák, Ph.D.
 • 2014/39 Poznávání a prezentace mimoevropských kultur u české veřejnosti na přelomu 19. a 20. století na příkladu cestovatele E. St. Vráze – PhDr. Jiřina Todorovová, CSc.
Spolupráce s mezinárodními organizacemi
 • Národní korporace pro památky a muzea, Súdán (Archeologická expedice do Wad Ben Naga)
 • Egyptské muzeum a Sbírka papyrů, Berlín, Spolková republika Německo (výstava Země černých faraonů)
 • Egyptské muzeum – Georg Steindorff – Univerzity v Lipsku, Lipsko, Spolková republika Německo (výstava Země černých faraonů)
 • Hósei University Tokio (široká spolupráce)
 • Art Research Center, Kjóto (zpracování dřevořezů)
 • Manggha Centre, Krakov, Polsko (výstava)
 • Fitzwilliam Museum Cambridge (zpracování nálezů)
 • Horniman Museum, London (zpracování sbírek)


Domácí i zahraniční konference Náprstkova muzea v roce 2014 ke stažení zde 


Fotogalerie

Revizní výzkum Východního chrámu ve Wad Ben Naga

Revizní výzkum Východního chrámu ve Wad Ben Naga

Náprstkovo muzeum, Projekt GAČR – Výzkum merojského království města ve Wad Ben Naga (Súdán). Řešitel: Pavel Onderka.

Revizní výzkum Východního chrámu ve Wad Ben Naga

Náprstkovo muzeum, Projekt GAČR – Výzkum merojského království města ve Wad Ben Naga (Súdán). Řešitel: Pavel Onderka.

Záchranný archeologický výzkum v súdánském Wad Ben Naga

Záchranný archeologický výzkum v súdánském Wad Ben Naga

Náprstkovo muzeum. Projekt GAČR – Výzkum merojského království města ve Wad Ben Naga (Súdán). Řešitel: Pavel Onderka.

Záchranný archeologický výzkum v súdánském Wad Ben Naga

Náprstkovo muzeum. Projekt GAČR – Výzkum merojského království města ve Wad Ben Naga (Súdán). Řešitel: Pavel Onderka.

Světelný obraz J. V. Nováka

Světelný obraz J. V. Nováka

Náprstkovo muzeum. Interní grant – Světelné obrazy A. V. Nováka. Řešitel: Jan Šejbl.

Světelný obraz J. V. Nováka

Náprstkovo muzeum. Interní grant – Světelné obrazy A. V. Nováka. Řešitel: Jan Šejbl.

Japonské panenky ze sbírky Náprstkova muzea

Japonské panenky ze sbírky Náprstkova muzea

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací. DKRVO 2014/32 – Japonská sbírka.

Japonské panenky ze sbírky Náprstkova muzea

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací. DKRVO 2014/32 – Japonská sbírka.


Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000:

Restaurování dva tisíce let starého sousoší

Restaurování dva tisíce let starého sousoší
29.5.2014 | Na výstavě Země černých faraonů můžete odivovat i téměř dva tisíce let staré sousoší boha Amona a jeho ženy Mut. Ze 103 fragmentů ho...

Sedmá výkopová sezóna Archeologické expedice do Wad Ben

Sedmá výkopová sezóna Archeologické expedice do Wad Ben
29.5.2014 | V listopadu a prosinci roku 2013 proběhla již sedmá výkopová sezóna Archeologické expedice do Wad Ben Naga. Vědecký tým Národního muzea...

Podobu starých Egypťanů pomáhá odhalit 3D modelování

Podobu starých Egypťanů pomáhá odhalit 3D modelování
20.6.2014 | Národní muzeum zkoumá kosterní pozůstatky starých Egypťanů. Jeho antropologické oddělení spolupracuje s Českým egyptologickým ústavem FF...