výroční zpráva 2014

EN

Činnost Českého muzea hudby

České muzeum hudby (ČMH) se v roce 2014 věnovalo dlouhodobým i novým úkolům. Byl dokončen projekt Centrálního depozitáře ČMH v Litoměřicích pro stavební povolení a připraven záměr Metodického centra dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Nároky vznesené v rámci církevních restitucí byly úspěšně vyrovnány.

Těžištěm práce se sbírkou bylo nové zpracování sbírek v systému VERBIS i postupná rekatalogizace a retrokonverze záznamů tak, aby byl rychle rozšiřován přístup k záznamům v on-line katalogu, který využívají domácí i zahraniční badatelé. Pokračovala restaurátorská péče o sbírky a jejich ukládání. Vedle obrazové digitalizace se rozvíjela i digitalizace zvukových dokumentů.

Rozšiřování sbírky se dělo vlastním sběrem, dary i nákupy. Rozvinula se sbírkotvorná práce Centra pro dokumentaci populární hudby a nových médií. Soustavnou přízeň věnuje  ČMH paní Marie Suková, a to nejen pravidelnými dary rodinných památek, ale i příspěvky na restaurování ohrožených notových autografů Josefa Suka.

Hlavním prezentačním projektem byla výstava Smrt kmotřička", součást cyklu Národního muzea SMRT, zaměřená na umělecké ztvárnění jednoho z nejsilnějších a nadčasových inspiračních zdrojů v hudbě, literatuře, dramatu, filmu či ve výtvarném umění. Výstava Hudba a politika" v Národním památníku na Vítkově se zabývala hudbou ve vztahu k revoluci, válce, hudbou ve službách politické propagandy, hudbou jako symbolem státnosti, represí v hudebním životě. Výstavy v monografických muzeích i krátkodobé výstavky expozici přiblížily známé hudebníky v nových pohledech. Prožitek z návštěvy muzea pro mnoho malých i dospělých návštěvníků obohatily stále oblíbenější komentované prohlídky a interaktivní hudební programy.

Muzeum se podílelo na řešení dvou projektů Národního muzea v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) a splnilo i cíle projektů DKRVO a interních výzkumných projektů. Úspěšně byl vydán šestý ročník časopisu Musicalia.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000:

Skladatele Josefa Suka inspiroval anděl smrti

Skladatele Josefa Suka inspiroval anděl smrti
21.7.2014 | V Národním muzeu – Českém muzeu hudby probíhá výstava Smrt kmotřička, zkoumající smrt jako inspiraci uměleckého díla. Jedním ze...