výroční zpráva 2014

EN

Rada Národního muzea


PhDr. Ondřej Černý
Institut umění – Divadelní ústav


plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, Ph.D.
ředitel Vojenského historického ústavu (Slovensko)


Ing. Július Kudla 
předseda představenstva a generální
ředitel EULER HERMES, Česob


Mgr. Radko Martínek
senátor, Senát Parlamentu ČR
 


Ing. Jan Mühlfeit
Chairman Europe, Microsoft Corporation

 

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 
děkan FF UK v Praze (členem do 1. 6. 2014)
 


Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. 

ředitelka Ústavu experimentální
medicíny AV ČR, Senátorka (Senát Parlamentu ČR)


Zdeněk Šámal
ředitel zpravodajství ČT

 


Tomáš Töpfer
ředitel Divadla na Vinohradech 

 


prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
ředitel Sbírky starého umění,
Národní galerie v Praze
 


Ing. Vlastimil Vykydal 
ředitel Technického muzea v Brněprof. Dr.h.c. JUDr. Jan Kříž, CSc.

ředitel Ústavu autor. práva, práv prům.
a práva soutěžního, PF UK v PrazeProf. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.

předseda Akademie věd ČR