výroční zpráva 2014

EN

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

V roce 2014 bylo Národnímu muzeu doručeno 5 žádostí o informace, z nichž:

  • nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • nebyla podána žádná stížnost podle § 16a tohoto zákona.