výroční zpráva 2014

EN

Věda a výzkum v Českém muzeu hudby

Projekty Grantové agentury České republiky

Bedřich Smetana: Korespondence, I (1840–1874). Kritická edice
PhDr. Olga Mojžíšová, Ph.D.

Interní granty

Dvořákův americký „sekretář“ Josef Jan Kovařík – vzpomínky na Mistra Antonína Dvořáka
Mgr. Kateřina Nová

Elektronická taneční hudba v České republice: dokumentace současnosti
Mgr. Peter Balog                              

Projekty dlouhodobého koncepčního rozvoje organizace
 • 2014/40 Hudební divadlo v Praze v 19. století (PhDr. Milan Pospíšil, CSc.)                                           
 • 2014/41 Smetanovská bibliografie online (Mgr. Jana Plecitá)                                    
 • 2014/42 Problematika pramenů, recepce a vydávání děl Antonína Dvořáka (Mgr. Kateřina Nová)
 • 2014/43 Hudebně-ikonografické dokumenty ve sbírkách Národního muzea - Českého muzea hudby (PhDr. Eva Paulová)                                            
 • 2014/44 Česká hudba v evropském kontextu: přesahy, impulsy, specifika (PhDr. Jana Vojtěšková, CSc.)                                           
 • 2014/45 Kompletace a vědecké zpracování rukopisných hudebnin a tisků ze sbírky Českého muzea hudby (cca 1350–1700) (PhDr. Dagmar Štefancová)                                          
 • 2014/46 Edice libret k Fibichově melodramatické trilogii Hippodamie (PhDr. Věra Šustíková)
 • 2014/47 Organologický výzkum (Mgr. Tereza Berdychová)                                        

Konference pořádané NM                                        

ČMH spolupořádalo Mezinárodní výroční konferenci České společnosti pro hudební vědu ve dnech 7. 11.–8. 11. 2014                                     

Zahraniční konference

 • II. Internationales Joseph-Woelfl-Symposium, Salzburg 23.–25. 8. 2014 (PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D.)
 • Meyerbeer and French grand opéra, Pistoia 12.–14. 9. 2014 (PhDr. Milan Pospíšil, CSc.)                                            

Domácí konference                             

 • Studentská konference uměnovědných oborů FF MU, Svratka 17.–20. 6. 2014 (Mgr. Kateřina Nová, Mgr. Veronika Vejvodová)                                      
 • Poohří V. 2014 - Církev a společnost, Litoměřice 16.–17. 10. 2014 (PhDr. Dagmar Štefancová)
 • Klavírní výtahy, úpravy, verze a jejich význam v kontextu skladatelova díla (na příkladu děl A. Dvořáka, B. Smetany, L. Janáčka, O. Ostrčila a B. Martinů), Muzikologický seminář, Praha 22. 10. 2014 (Mgr. Veronika Vejvodová)
 • 49. mezinárodní hudebněvědné kolokvium Brno, Brno 24.–26. 11. 2014 (Mgr. Kateřina Nová)

Fotogalerie

Josef Bohuslav Foerster – fotografie: Jaroslav Adam, Praha, 1903

Josef Bohuslav Foerster – fotografie: Jaroslav Adam, Praha, 1903

Fotografie ze zpracovávané pozůstalosti skladatele J. B. Foerstera.

Josef Bohuslav Foerster – fotografie: Jaroslav Adam, Praha, 1903

Fotografie ze zpracovávané pozůstalosti skladatele J. B. Foerstera.

Nově zpracovaný rukopis

Nově zpracovaný rukopis

se skladbou Bonifatia Grazianiho "Haec est vera fraternitas" z roku 1650 ze sbírky ranně barokních skladeb.

Nově zpracovaný rukopis

se skladbou Bonifatia Grazianiho "Haec est vera fraternitas" z roku 1650 ze sbírky ranně barokních skladeb.


Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000:

Bohuslav Martinů v Českém muzeu hudby

Bohuslav Martinů v Českém muzeu hudby
1.10.2014 | Bohuslav Martinů, jeden z nejvšestrannějších českých skladatelů 20. století, je zastoupen také ve sbírkách hudebně-historického oddělení...