výroční zpráva 2014

EN

Vydavatelská a nakladatelská činnost Národního muzea

Vydané periodické publikace
 • Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 1, 2 + supplementum
 • Annals of the Náprstek Museum, 1, 2
 • Časopis Národního muzea. Řada historická, 1–2, 3–4
 • Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 1–2
 • Lynx, nová série, 1–2
 • Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music, 1–2
 • Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, 1, 2
 • Numismatické listy, 1–2, 3–4
 • Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie, 1–2, 3–4
 • Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy, 1–2, 3–4
 • Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie, 1–2, 3–4
 • Národní muzeum se též podílí na vydávání časopisu Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze.
Vydané neperiodické publikace

Amadis Waleský, nebo don Quijote? Rytířské příběhy španělského Zlatého věku a jejich putování za čtenáři 16.–19. století
Jaroslava Kašparová
(koedice s nakladatelstvím Veduta)

Arma ofensiva et defensiva. Historické zbraně a zbroj ze sbírky Národního muzea
Evženie Šnajdrová

České moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka IV.8. Habsbursko-lotrinská dynastie a její zakladatelé (1740–1918)
Jan Boublík

Byl to můj osud... Zápisky Josefy Náprstkové
Martin Šámal, Milena Secká 

Česky psané časopisy pro děti (1850–1989)
Štefan Švec 
(koedice s nakladatelstvím Karolinum)

Hrajeme si celý den. Japonské tradiční hračky ve sbírkách Náprstkova muzea
Helena Gaudeková, Alice Kraemerová 

Narození dítěte v lidovém prostředí a rituální vliv obřadní textilie – koutní plachty
Monika Tauberová 

Núbie. Země na křižovatce kultur / Nubia. A Land on the Crossroads of Cultures. Wad Ben Naga 2014
Pavel Onderka 

Orbis cirkus
Hanuš Jordan, Ondřej Cihlář 
(koedice s Nakladatelstvím AMU, Cirkoskop)

Pravěká a raně středověká archeologie v dějinách Národního muzea
Karel Sklenář (v řadě Fontes Archaeologici Pragenses, sv. 40)

Raně středověký knížecí hrob z Kolína
Jiří Košta, Michal Lutovský (v řadě Fontes Archaeologici Pragenses, sv. 41)

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 A
Marek Brčák, Dalibor Dobiáš, Michal Dragoun, Martina Jamborová, Matěj Měřička 

The Deir el-Medina and Jaroslav Černý Collections
Pavel Onderka et al. (v řadě EMMNP, sv. 19)

Toys and Games in African Societies. Creation and Sharing of Communication Codes
Jana Jiroušková a kol.

Zmizelá Praha. Divadlo a divadelní sály
Olga Vlčková 
(koedice s nakladatelstvím Paseka)

Mezinárodní výměna publikací

2014

počet odeslaných publikací (ks)

hodnota odeslaných publikací (Kč)

počet získaných publikací (ks)

hodnota získaných publikací (Kč)

Entomologické oddělení

231

92 400,00

315

157 500,00

Zoologické oddělení

81

24 300,00

122

28 180,00

Náprstkovo muzeum

224

71 220,00

262

81 747,00

České muzeum hudby

45

2 880,00

45

13 000,00

Knihovna NM

2 616

455 807,00

1 425

1 037 431,00

NM celkem

3 197

646 607,00

2 169

1 317 858,00

Poznámka:  Počet publikací: jednotkou je číslo časopisu nebo kniha.


Fotogalerie

Narození dítěte v lidovém prostředí a rituální vliv obřadní textilie – koutní plachty

Narození dítěte v lidovém prostředí a rituální vliv obřadní textilie – koutní plachty

Narození dítěte v lidovém prostředí a rituální vliv obřadní textilie – koutní plachty

Toys and Games in African Societies

Toys and Games in African Societies

Creation and Sharing of Communication Codes

Toys and Games in African Societies

Creation and Sharing of Communication Codes

Lynx

Lynx

Lynx

Musicalia

Musicalia

Musicalia

Arma ofensiva et defensiva

Arma ofensiva et defensiva

Historické zbraně a zbroj ze sbírky Národního muzea

Arma ofensiva et defensiva

Historické zbraně a zbroj ze sbírky Národního muzea