výroční zpráva 2014

EN

Akviziční činnost Historického muzea

Historické muzeum (dále jen HM) vynaložilo v roce 2014 ze svého rozpočtu na nákup sbírek 350 500 Kč a dalších 430 000 Kč z dotace ISO MK ČR. Do numismatické sbírky byla zakoupena sada 18 antických mincí za 257 500 Kč (230 000 ISO, 27 500 NM) a denár typu Cach 648 za 5000 Kč. Pro divadelní sbírku byly zakoupeny scénické návrhy Josefa Svobody (285 000 Kč: 200 000 ISO, 85 000 NM), kompletní Švábovo loutkové divadlo (15 000 Kč), pozůstalost Oldřicha Daňka (60 000 Kč), scénické a kostýmní návrhy (Sládek, Hofman, Schindler, 60 000 Kč) a plakát cestujícího kouzelného divadla ISHI-TOMO (L. Duška) za 1 000 Kč. Do sbírky tělesné výchovy a sportu byly realizovány akvizice za 25 000 Kč: tenisová raketa Karla Koželuha a dvojmístný závodní bob. Pro oddělení novodobých českých dějin byly zakoupeny dvoje svatební šaty za 2 000 Kč a potřeby pro domácnost (zejména lustry) za 10 000 Kč. Do sbírky klasické archeologie přibylo 5 předmětů v hodnotě 60 000 Kč: bronzová figurka tančícího Eróta, 3 terakotové figurky a skleněné unguentarium.

Ze zajímavých darů stojí za zmínku 30 prací z pozůstalosti sochaře Ladislava Šalouna pro oddělení starších českých dějin; vesta „jelek“ z Černé Hory, dětské kožené krpce a další krojové součástky z Čech a Slovenska do etnografického oddělení. Soubor 18 pamětních mincí z  České národní banky, nález evropských mincí z 15.–17. století z Louňovic pod Blaníkem, depot pražských grošů Karla IV. a Václava IV. z Čivic, konvolut českých, moravských a slezských brakteátů a 3 pamětní mince Cookových ostrovů s motivem z dětského časopisu Čtyřlístek obohatily numismatickou sbírku. Sbírka tělesné výchovy a sportu získala darem kolekci oblečení českých olympioniků ze zimních olympijských her v Soči 2014, 14 extraligových hokejových dresů, ragbyový míč z roku 1947 s podpisy amerických hráčů a ragbyový dres české reprezentace.

Mezi nejvýznamnější akvizice roku 2014 však patří bezpochyby převzetí Muzea dělnického hnutí, které čítá přes 700 000 předmětů, v současné době probíhá jeho postupné stěhování do depozitářů Historického muzea Národního muzea v Terezíně.

Počty přírůstků

  počet přírůstkových čísel tj. počet předmětů (ks)
celkem 455 7 566
z celku    
. dary 398 2 853
. převody 11 336
. nákupy 20 690
. vlastní sběr 13 152
. stará zásoba 13 3 535

Náklady na nákup sbírkových předmětů

celkem 780 500 Kč
z celku  
. rozpočet NM 350 500 Kč
. dotace MK (ISO) 430 000 Kč
. sponzoring 0 Kč
. ostatní zdroje 0 Kč

Fotogalerie

Akvarel z pozůstalosti sochaře Ladislava Šalouna

Akvarel z pozůstalosti sochaře Ladislava Šalouna

Akvarel z pozůstalosti sochaře Ladislava Šalouna

Dvě plastiky

Dvě plastiky

– kněžna Colloredo-Mansfeld a Světlonoš z pozůstalosti sochaře Ladislava Šalouna

Dvě plastiky

– kněžna Colloredo-Mansfeld a Světlonoš z pozůstalosti sochaře Ladislava Šalouna

Studie sochy Rabbiho Löwa pro Novou radnici v Praze

Studie sochy Rabbiho Löwa pro Novou radnici v Praze

z pozůstalosti sochaře Ladislava Šalouna

Studie sochy Rabbiho Löwa pro Novou radnici v Praze

z pozůstalosti sochaře Ladislava Šalouna

Český olympijský dvojbob ze ZOH 1998 v Naganu

Český olympijský dvojbob ze ZOH 1998 v Naganu

Český olympijský dvojbob ze ZOH 1998 v Naganu

Současné extraligové hokejové dresy

Současné extraligové hokejové dresy

Současné extraligové hokejové dresy

Současné extraligové hokejové dresy

Současné extraligové hokejové dresy

Současné extraligové hokejové dresy

Ragbyový reprezentační dres českého mužstva z roku 2014

Ragbyový reprezentační dres českého mužstva z roku 2014

Ragbyový reprezentační dres českého mužstva z roku 2014

Ragbyový míč ze čtyřicátých let 20. století

Ragbyový míč ze čtyřicátých let 20. století

Dar amerického mužstva našim ragbistům s podpisy hráčů USA.

Ragbyový míč ze čtyřicátých let 20. století

Dar amerického mužstva našim ragbistům s podpisy hráčů USA.

Tenisová raketa Karla Koželuha

Tenisová raketa Karla Koželuha

Tenisová raketa Karla Koželuha

Detail podpisu Karla Koželuha na jeho tenisové raketě z třicátých let 20. století

Detail podpisu Karla Koželuha na jeho tenisové raketě z třicátých let 20. století

Detail podpisu Karla Koželuha na jeho tenisové raketě z třicátých let 20. století

Oblečení české reprezentace na ZOH v Soči 2014

Oblečení české reprezentace na ZOH v Soči 2014

Oblečení české reprezentace na ZOH v Soči 2014

Foto Jana Masaryka

Foto Jana Masaryka

z doby První světové války pochází ze sbírky slovinského spolubojovníka Jana Masaryka darované ONČD.

Foto Jana Masaryka

z doby První světové války pochází ze sbírky slovinského spolubojovníka Jana Masaryka darované ONČD.

Závěsný lustr

Závěsný lustr

zhotovený z mosazi a osazený broušeným sklem vyrobený nejpozději ve 20. letech 20. století, zakoupený do sbírky ONČD, vhodně ilustruje vybavení bytu a středních vrstev. Design a zdobnost vycházejí z pozdně secesních vzorů.

Závěsný lustr

zhotovený z mosazi a osazený broušeným sklem vyrobený nejpozději ve 20. letech 20. století, zakoupený do sbírky ONČD, vhodně ilustruje vybavení bytu a středních vrstev. Design a zdobnost vycházejí z pozdně secesních vzorů.

Konvolut korespondence spojené s činem Jana Palacha

Konvolut korespondence spojené s činem Jana Palacha

Konvolut korespondence spojené s činem Jana Palacha

Konvolut korespondence spojené s činem Jana Palacha

Konvolut korespondence spojené s činem Jana Palacha

Konvolut korespondence spojené s činem Jana Palacha

Konvolut korespondence spojené s činem Jana Palacha

Konvolut korespondence spojené s činem Jana Palacha

Konvolut korespondence spojené s činem Jana Palacha

Konvolut korespondence spojené s činem Jana Palacha

Konvolut korespondence spojené s činem Jana Palacha

Konvolut korespondence spojené s činem Jana Palacha

Luxusní střevíce šité na zakázku ve firmě Jiro

Luxusní střevíce šité na zakázku ve firmě Jiro

pro Boženu Čiperovou, manželku ředitele Baťových závodů a starosty města Zlína Dominika Čipery, z roku 1938, nový přírůstek do sbírky textilu Oddělení novodobých českých dějin.

Luxusní střevíce šité na zakázku ve firmě Jiro

pro Boženu Čiperovou, manželku ředitele Baťových závodů a starosty města Zlína Dominika Čipery, z roku 1938, nový přírůstek do sbírky textilu Oddělení novodobých českých dějin.


Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000:

Propagandistické plakáty rozšíří sbírky Národního muzea

Propagandistické plakáty rozšíří sbírky Národního muzea
31.10.2014 | Národní muzeum převzalo na začátku tohoto září sbírky soukromého Muzea dělnického hnutí, které má mezi historiky 19. a 20. století dobrý...