výroční zpráva 2014

EN

Péče o sbírky v Přírodovědeckém muzeu

Entomologické sbírky byly kompletně přestěhovány do depozitářů v Horních Počernicích. Byla provedena jarní a podzimní chemická desinsekce depozitářů a uloženého sbírkového materiálu. Lepidopterologické depozitáře byly dovybaveny speciálními prachotěsnými skříněmi (100 ks) a kompaktory v koleopterologickém depozitáři byly upraveny na ukládání krabic Unit system. V mykologické podsbírce začalo odborně náročné slučování starších a novějších fondů chorošovitých hub spojené s přemístěním sbírek z herbářových balíků do nových herbářových krabic. Za podpory MK (program ISO) byly zakoupeny nové herbářové krabice pro botanické oddělení. Vlastními silami bylo zrestaurováno 10 druhů plazů, např. varan pestrý (Varanus varius), leguán galapážský (Conolophus subcristatus), scink uťatý (Tliliqua rugosa), psohlavec zelený (Corallus caninus) a korovec jedovatý (Heloderma suspectum). 

Počty ošetřených sbírkových předmětů
  počet inventárních čísel (evid. jednotek) tj. počet předmětů (ks)
Celkem 68 795 137 739
z celku    
. preparování 42 206 84 496
. konzervování 26 561 53 142
. restaurování 28 101
. tvorba modelů 0 0
z celku    
. dodavatelsky 25 725 53 132
. vlastními silami 43 070 84 607
 Náklady na ošetření sbírkových předmětů
Celkem 453 361 Kč
z celku  
. rozpočet NM 120 000 Kč
. dotace MK (ISO) 110 000 Kč
. sponzoring 0 Kč
. ostatní zdroje 223 361 Kč

Fotogalerie

Prachotěsné skříně

Prachotěsné skříně

Prachotěsné skříně

Varan pestrý

Varan pestrý

Varan pestrý

Varan pestrý

Varan pestrý

Varan pestrý

Leguán galapážský

Leguán galapážský

Leguán galapážský

Scink uťatý

Scink uťatý

Scink uťatý

Scink uťatý

Scink uťatý

Scink uťatý

Psohlavec zelený

Psohlavec zelený

Psohlavec zelený

Korovec jedovatý

Korovec jedovatý

Korovec jedovatý

Korovec jedovatý

Korovec jedovatý

Korovec jedovatý