výroční zpráva 2014

EN

Akviziční činnost Knihovny Národního muzea

Z prostředků programu ISO/C byl zakoupen unikátní opis nedochovaného českého tisku: Jindřich Václav Zyvalda: Dejm kouřima města, někdy čtverou vůni ze sebe vydávající. (fol. 1 42), doplněný rukopisným pokračováním kouřimské kroniky Letopisové, neb Všeliké paměti královského krajského města Kouřima (fol. 43–66). Kromě tohoto opisu z 18. století se dochoval pouze jeden značně torzovitý opis Zyvaldova díla z první poloviny 20. století. Jedná se tedy o unikátní rukopis, který významnou měrou obohatil sbírky Knihovny Národního muzea.

Fondy oddělení byly doplněny darem souboru archiválií vzniklých z činnosti nakladatelství Bohuslava Ruppa v Praze (nakladatelská a osobní korespondence, doklady k vydání knih nakladatelství, návrhy obálek a ilustrací knih, účetnictví firmy, tiskoviny nakladatelství, nakladatelské a knihkupecké prospekty, novoročenky, pozvánky, fotografie) v celkovém počtu 1 987 kusů. Finance byly získány pouze na rozšíření knižního fondu Bibliofilií (23 bibliofilských tisků – produkce Ateliéru Krupka, nakladatelství Aulos a Teapot). Dále byl knižní fond Bibliofilií doplněn převodem bibliofilských a uměleckých knih ze zrušeného Muzea knihy. Do doprovodné dokumentace byly zařazeny české a zahraniční pozvánky a také pomocné materiály k evidenci fondu exlibris.

Počty přírůstků

  počet přírůstkových čísel tj. počet předmětů (ks)
celkem 115 2 101
z celku    
. dary 1 1 987
. převody 0 0
. nákupy 6 6
. vlastní sběr 0 0
. stará zásoba 108 108

Fotogalerie

Jindřich Václav Zyvalda

Jindřich Václav Zyvalda

Dejm kouřima města (opis nedochovaného tisku). 18.–19. století. První strana rukopisu se začátkem dedikace Jindřicha Václava Zyvaldy.

Jindřich Václav Zyvalda

Dejm kouřima města (opis nedochovaného tisku). 18.–19. století. První strana rukopisu se začátkem dedikace Jindřicha Václava Zyvaldy.

Jindřich Václav Zyvalda

Jindřich Václav Zyvalda

Dejm kouřima města (opis nedochovaného tisku). 18.–19. století. Konec Zyvaldovy dedikace a začátek první kapitoly.

Jindřich Václav Zyvalda

Dejm kouřima města (opis nedochovaného tisku). 18.–19. století. Konec Zyvaldovy dedikace a začátek první kapitoly.

Jindřich Václav Zyvalda

Jindřich Václav Zyvalda

Dejm kouřima města (opis nedochovaného tisku). 18.–19. století. Rukopisné kronikářské doplňky k dějinám Kouřimi z devatenáctého století.

Jindřich Václav Zyvalda

Dejm kouřima města (opis nedochovaného tisku). 18.–19. století. Rukopisné kronikářské doplňky k dějinám Kouřimi z devatenáctého století.