výroční zpráva 2014

EN

Činnost Přírodovědeckého muzea

Významným úkolem Přírodovědeckého muzea (dále jen PM) roku 2014 bylo přestěhování entomologických sbírek a celého pracoviště entomologického oddělení z nevyhovujících prostor zámku Kunratice do depozitářů v Horních Počernicích. V průběhu roku 2013 a 2014 byly entomologické depozitáře v Horních Počernicích vybaveny potřebnou klimatizační technologií (která umožňuje udržovat klimatické parametry nezbytné pro dlouhodobé uchovávání sbírek) a úložným prachotěsným mobiliářem. Byly tak vytvořeny předpoklady pro přestěhování entomologických sbírek. V nových depozitářích byly krabice se sbírkovým materiálem ukládány do pojízdných regálů (suchý materiál – např. brouci), prachotěsných skříní (motýli) nebo plechových skříní (lihový materiál). Sbírky jednotlivých skupin hmyzu byly uspořádány podle zoologického systému.

Z výstavních projektů pokračovaly práce na přípravě dlouhodobé expozice s názvem Archa Noemova, téměř dokončena byla i hlavní výstava výstavního cyklu SMRT a byl připraven scénář pro výstavu mající za cíl populárně-naučnou formou představit veřejnosti práci přírodovědců taxonomů.
Akviziční činnost i péče o sbírky probíhaly jak za podpory Ministerstva kultury (např. nákup sbírky z programu ISO), tak vlastními sběry na tuzemských i zahraničních lokalitách.Cílem v rámci vědeckých úkolů PM bylo i získávání financí na výzkum a nové sběry i z jiných zdrojů. Úspěšně byly podány tři projekty ke Grantové agentuře ČR a vědecká práce byla podpořena i smluvním výzkumem (Čertovy schody, CHKO a NP Šumava, Severočeské doly).
Mezi dalšími úkoly PM bylo představit práci Přírodovědeckého muzea veřejnosti. Přírodovědci se aktivně tvorbou článků podíleli na obsahu popularizačního webu NM: Muzeum 3000. Kroužkovací stanice připravila každoroční několikadenní kurz pro začínající kroužkovatele ptáků.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000:

Podyjí – ráj motýlů v Česku

Podyjí – ráj motýlů v Česku
24.10.2014 | Je tomu již poměrně dávno, kdy měl milovník přírody možnost při svých toulkách českou přírodou pozorovat nespočet motýlích druhů...

Pravá tvář varana pestrého

Pravá tvář varana pestrého
9.7.2014 | Pečlivým restaurováním je možné oživit tvář nejednoho exponátu. To je i případ dermoplastického preparátu varana pestrého, který prošel v...

Joachim Barrande: To jest to, do čeho jsem balil

Joachim Barrande: To jest to, do čeho jsem balil
20.5.2014 | Osm tisíc dřevěných beden, obsahujících sbírky Paleontologického oddělení, bylo uloženo v suterénních depozitářích Historické budovy...