výroční zpráva 2014

EN

Péče o sbírky Českého muzea hudby

České muzeum hudby připravilo záměr Metodického centra dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Dílna restaurování hudebních nástrojů pracovala na restaurování a konzervaci dechových nástrojů po stěhování. Dílna péče o papírové sbírky zajišťovala průběžnou restaurátorskou a konzervátorskou péči sbírkám všech oddělení. V rámci daru paní Sukové byly mj. zrestaurovány ohrožené autografy stěžejních Sukových děl (Radúz a Mahulena, Zrání, Asrael) a v rámci projektu Provenio rukopis Kancionál sedlčanský-Kopidlanského ze 17. století. 

Počty ošetřených sbírkových předmětů 
  počet inventárních čísel (evid. jednotek) tj. počet předmětů (ks)
celkem 163 1 496
z celku    
. preparování    
. konzervování 79 335
. restaurování 84 1 161
. tvorba modelů    
z celku    
. dodavatelsky 7  
. vlastními silami 156  
Náklady na ošetření sbírkových předmětů
Celkem   319 180 Kč
z celku    
. rozpočet NM    
. dotace MK (ISO)    
. sponzoring   190 480 Kč
. ostatní zdroje DKRVO 128 700 Kč

 


Fotogalerie

Časopis Pop music express 1968

Časopis Pop music express 1968

Stav před restaurováním.

Časopis Pop music express 1968

Stav před restaurováním.

Časopis Pop music express 1968

Časopis Pop music express 1968

Stav před restaurováním.

Časopis Pop music express 1968

Stav před restaurováním.

Časopis Pop music express 1968

Časopis Pop music express 1968

Stav před restaurováním.

Časopis Pop music express 1968

Stav před restaurováním.

Časopis Pop music express 1968

Časopis Pop music express 1968

Stav po restaurování.

Časopis Pop music express 1968

Stav po restaurování.

Časopis Pop music express 1968

Časopis Pop music express 1968

Stav po restaurování.

Časopis Pop music express 1968

Stav po restaurování.

Časopis Pop music express 1968

Časopis Pop music express 1968

Stav po restaurování.

Časopis Pop music express 1968

Stav po restaurování.

Kancionál sedlčanský Kopidlanského

Kancionál sedlčanský Kopidlanského

Ukázka stavu před restaurováním.

Kancionál sedlčanský Kopidlanského

Ukázka stavu před restaurováním.

Kancionál sedlčanský Kopidlanského

Kancionál sedlčanský Kopidlanského

Ukázka stavu po restaurování.

Kancionál sedlčanský Kopidlanského

Ukázka stavu po restaurování.

Josef Suk, Fantasie d moll pro smyčcový orchestr

Josef Suk, Fantasie d moll pro smyčcový orchestr

Autograf, 1888, stav před restaurováním.

Josef Suk, Fantasie d moll pro smyčcový orchestr

Autograf, 1888, stav před restaurováním.

Josef Suk, Fantasie d moll pro smyčcový orchestr

Josef Suk, Fantasie d moll pro smyčcový orchestr

Autograf, 1888, stav po restaurování.

Josef Suk, Fantasie d moll pro smyčcový orchestr

Autograf, 1888, stav po restaurování.