výroční zpráva 2014

EN

Výstavní činnost a kulturní aktivity Nové budovy Národního muzea

Výstava Peníze

Upoutávka k v výstavě Peníze, která završila stejnojmenný výstavní cyklus.

(29. 11. 2013–15. 7. 2014)
Jedinečná výstava Národního muzea Peníze seznámila návštěvníky s fascinujícím světem peněz v širších kulturních souvislostech. Ukázala jak a kde se peníze vydělávaly a vydělávají – od starověkého tržiště, přes středověké doly až po koloniál na přelomu 19. a 20. století, i jak se o peníze přichází. Návštěvníci si připomněli příběhy nejúspěšnějších podnikatelů historie a také poznali, za co boháči své peníze utráceli a utrácejí dnes – ke zhlédnutí byla například zlatá karta Viktora Koženého z roku 1993 nebo plně zařízený luxusní byt. Jako druhá strana mince byla představena chudoba, která se stala hnacím motorem řady sociálních bouří, ale podnítila vznik charit a nadací. Výstava nezapomněla ani na problematiku kriminality, jako je padělatelství, tunelování, loupeže a podvody, a klade si i otázku – lze prodávat i člověka? Takový byl námět varovné sekce věnované prostituci, otrokářství či obchodu s lidskými orgány.

Více informací o výstavě Peníze naleznete zde.
 

Výstava Aféry


Pohled do výstavy

(29. 11. 2013–11. 5. 2014)
Aféry jsou nedílnou součástí veřejného života. V množství informací o různých kauzách je často obtížné se orientovat, a to pak nastupuje úloha médií. Jsou to právě většinou média, která ovlivňují, kdo je vnímán jako "padouch" a kdo jako oběť. A dělala to i v minulosti. Výstava Aféry návštěvníky seznámila s největšími kauzami od 19. století do roku 1989 a ukázala, že skandály a aféry nejsou jenom záležitostí dneška. Existovaly v minulosti, známe je i dnes a, budou-li peníze a touha po nich, nevymizí ani v budoucnosti.

Více informací o výstavě Aféry naleznete zde.
 

Výstava Unikáty zemských muzeí

(5.–27. 8. 2014)
Národní muzeum, Moravské zemské muzeum a Slezské zemské muzeum pozvaly na putovní výstavu, na které představily tři nejcennější skvosty ze svých sbírek. Z Opavy se unikáty tří zemských muzeí přesunuly do Prahy do Nové budovy Národního muzea. Tam si je mohli návštěvníci prohlédnout od 5. do 27. srpna 2014.

Více informací o výstavě Unikáty zemských muzeí naleznete zde.
 

Výstava První světová válka – Prolog k 20. století

Litografie z roku 1915 nese název Vítězové a poražení.

(27. 6. 2014–7. 9. 2014)
Výstava představila návštěvníkům život na frontě i mimo ni v období první světové války, jedné z výchozích a stěžejních etap dějin 20. století. Téměř 450 vystavených unikátních předmětů, zapůjčených z moskevského Státního ústředního muzea novodobých dějin Ruska, bylo v České republice prezentováno vůbec poprvé právě při příležitosti 100. výročí začátku Velké války. Mezi exponáty návštěvníci nalezli takové zajímavosti, jakými jsou například klíče od komnat Alexandrovského paláce, kde byla vězněna carská rodina, pouzdro revolveru věznitele Romanovců, model křižníku Aurora nebo předměty spojené s československými legionáři, působícími na území východní fronty a Ruska. Výstava, která byla součástí celorepublikového projektu Velká válka, přinesla ojedinělý pohled ruských historiků na válečný konflikt, který od základu změnil nejen Rusko, ale celý svět.

Více informací o výstavě První světová válka – Prolog k 20. století naleznete zde.

 

Přednášky k výstavě Aféry

 • Vynášeni do nebes, vláčeni blátem – mediální a historické obrazy osobností první republiky, Mgr. Jana Mezerová, 9. 4. 2014
Cyklus komentovaných prohlídek k výstavě Peníze
 • Tezaurace drahých kovů v umění, PhDr. Dana Stehlíková, CSc., 28. 1. 2014
 • Karty a sázkové hry, Mgr. Jana Kunešová, 11. 2. 2014
 • Dějiny práce a ekonomické teorie, Mgr. Jan Lomíček, 11. 3. 2014
 • Životní styl nejvyšších vrstev a vliv peněz na umění, Mgr. Vojtěch Poláček, 29. 4. 2014
 • Vývoj platidel, PhDr. Tomáš Kleisner, Ph.D., 27. 5. 2014
Debatní cyklus „Peníze hýbou světem“
 • Jednou měsíčně od 18 hodin byly v prostoru Sněmovny lidu pořádány panelové diskuse s vybranými hosty o tématech spojených s výstavou Peníze. Diskusními večery provázeli moderátoři Českého rozhlasu Václav Žmolík a Veronika Sedláčková
 • Finanční krize, prof. Richard Hindls; Dr. Jaromír Baxa; Ing. Petr Koblic; PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.; Dr. Marek Kapička; Dr. Miroslav Singer, 16. 1. 2014
 • Moderní formy finanční kriminality, Mgr. Radim Daňhel; Dr. Petr Barák; kpt. Marián Dvorščík, 20. 2. 2014
 • Peníze a umění, Dr. Vladimír Železný; Dr. Mária Gálová; Mgr. Michal Lázňovský; Jiří Burian, 20. 3. 2014
 • Sázkové hry, Ing. Ivo Tajšl; Jan Škampa; Dr. Viktor Mravčík, 17. 4. 2014
 • Úspěšní mladí businessmani v ČR, Oliver Dlouhý; Dr. Boril Šopov; Roman Sterly, 15. 5. 2014
 • Člověk prodejný, člověk na prodej, prof. Jan Sokol; prof. Stanislav Komárek; Dr. Tomáš Sedláček, 4. 6. 2014
Přednáškový cyklus Antické vzdělanosti „Nové archeologické výzkumy v oblastech starověkého světa“
 • Obrazy v krajině, krajina v obrazech. Skalní umění severovýchodní Afriky, Mgr. Lenka Suková, 4. 3. 2014
 • Zavlažovací systémy v egyptské Západní poušti. Nálezy z posledních let, Doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D., 11. 3. 2014
 • Nové nálezy pečetí z Pistiru v Thrákii. Řecké sochařství 4. stol. př. Kr., Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc., 18. 3. 2014
 • Co je nového v Pompejích, PhDr. Pavel Titz, Ph.D., 25. 3. 2014
 • Waldgirmes –„římské“ město v Germánii, Mgr. Karel Kút, 1. 4. 2014

Fotogalerie

Zlatá cihla z České národní banky na výstavě Peníze

Zlatá cihla z České národní banky na výstavě Peníze

Zlatá cihla z České národní banky na výstavě Peníze

Slavnostní zahájení výstavy Peníze

Slavnostní zahájení výstavy Peníze

Slavnostní zahájení výstavy Peníze

Pohled do výstavy Peníze

Pohled do výstavy Peníze

Pohled do výstavy Peníze

Zlatý stodukát císaře Ferdinanda III.

Zlatý stodukát císaře Ferdinanda III.

Zlatý stodukát císaře Ferdinanda III.

Čelenka Emy Destinnové

Čelenka Emy Destinnové

Čelenka Emy Destinnové


Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000:

Vynášeni do nebes, vláčeni blátem: Jiří Stříbrný

Vynášeni do nebes, vláčeni blátem: Jiří Stříbrný
29.4.2014 | Do historie se zapsal jako jeden z „mužů 28. října“. Až do druhé poloviny dvacátých let 20. století se pohyboval ve vrcholných...

Velká válka v Národním muzeu

Velká válka v Národním muzeu
27.6.2014 | První světová válka zasáhla do životů obyvatel evropských zemí velmi krutě. Její průběh a dopady silně pocítily i české země. Odhaduje...