výroční zpráva 2014

EN

Výstavní činnost a kulturní aktivity Národopisného muzea – Musaionu

Výstava Venkov

(1. 3. 2014–3. 4. 2016)
Doprovodný program k výstavě spojený s Masopustem, 1. 3. 2014 – Aspoň na víkend oslav masopust! Akce byla spojená se slavnostním otevřením výstavy Venkov, její hlavní bod tvořil masopustní průvod, k dispozici byly i aktivity v dílnách, zejména výroba masek.

Více informací o výstavě naleznete zde.

Výstava Rjana Łužica

(1. 4.– 8. 6. 2014)
Národní muzeum představilo tradiční lidovou kulturu nejmenšího slovanského národa, Lužických Srbů. Jsou to potomci slovanských Srbů, kteří sídlili od 6. století na území mezi Krušnými horami a Berlínem a jejichž počet se dnes odhaduje na 60 000. Lužice byla a je s českými zeměmi spojena blízkými kulturními a historickými vazbami. Dodnes se můžeme setkat s tím, že Lužičtí Srbové považují Českou republiku za svou druhou vlast.

Výstava Onen svět

(24. 7. 2014–12. 7. 2015), součást výstavního projektu Smrt 
Výstava v salonku příblížila zvyky a způsoby, jakými se naši předkové v tradičním lidovém prostředí vyrovnávali s odchodem členů rodiny v rámci celé vesnické komunity. Představila téma smrti v lidové kultuře v 19. a na počátku 20. století na ukázkách lidového umění, smutečního textilu nebo pověrách k ochraně proti neštěstí, nemoci či smrti.

Více informací o výstavě naleznete zde.

Výstava Trampská abeceda

(17. 10. 2013–15. 3. 2014)
Výstava seznámila návštěvníky s trampingem jako fenoménem, který je součástí dějin 20. století. Trampské hnutí se na výstavě představuje v celé šíři. Návštěvníci si mohli prohlédnout např. staré ručně psané kroniky, podomácku vyrobenou kánoi nebo vyřezávaný totem. Národní muzeum výstavu připravilo ve spolupráci s občanským sdružením Naše muzeum, které sbírá předměty dokládající specifika českého trampingu.

Výstava Malujeme po síti 

(12. 6.–13. 7. 2014)
Doprovodný program k výstavě: Výstava „Děti chrání planetu Zemi“ prezentovala 19. ročník mezinárodní soutěže Českého rozhlasu Rádia Junior pro děti – Malujeme po síti 2014.
Do soutěže přišlo přes 3 000 uměleckých děl z celého světa – např. České republiky, Slovenska, Bosny a Hercegoviny, Indie, Indonésie, Mexika, Bulharska, Francie, Běloruska, Ruska, Ukrajiny a Keni atd. Dne 12. 6. proběhl bohatý program pro návštěvníky a výstavu otevírala a provázela jí vedoucí Rádia Junior Zora Jandová. 
 

Pravidelné cykly

Cyklus Folklorní regiony, cca 9 pořadů během roku s přednáškami a vystoupeními folklorních souborů z regionů, druhé soboty v měsíci, hrazeno z účelového navýšení rozpočtu Odboru regionální a národnostní kultury MK ČR, částečně z vlastních výnosů z kurzovného.

Výuka tradičních řemesel, předvedení řemesel, cca 9 akcí během roku – hrazeno z účelového navýšení rozpočtu Odboru regionální a národnostní kultury MK ČR, částečně z vlastních výnosů z kurzovného.

Folklorní taneční – v lednu a únoru dobíhal cyklus tanečních z předchozího roku, další kurz předpokládáme od října 2014 do února 2015, hrazeno z kurzovného vybraného před začátkem kurzu.

Folklorní regiony Čech, Moravy a Slezska
Proběhl klíčový pátý ročník úspěšného pravidelného cyklu prezentací tradičních regionálních kultur – národopisných oblastí České republiky v podobě přednášek a prezentací odborníků na daný region, tanečních a hudebních vystoupení folklorních souborů z daného regionu, ukázek tradičních řemesel a rukodělných technik z daného regionu, ochutnávek regionálních specialit. Akce se konaly každou druhou sobotu v měsíci od ledna do prosince 2014 od 17.00 (přednáška) a 19.00 (vystoupení) hodin. Základní konceptem zůstala pestrost při výběru českých a moravských/slezských, ale i zahraničních (slovenských) regionů.

Dolňácko, 8. 2. 2014
Program: Uherskobrodské Dolňácko – PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D., folklorní soubor Olšava z Uherského Brodu, beseda u cimbálu

Valašsko, 8. 3. 2014
Program: vývoj regionu Valašsko – Mgr. Radek Bryol (Valašské muzeum v přírodě), folklorní soubor Jasénka ze Vsetína

Hlučínsko, 12. 4. 2014
Program: k otázce vymezení regionu Hlučínska – Jiří Neminář (Opavská univerzita), folklorní skupina Seniorky z Bolatic a další hosté, ochutnávka hlučínských koláčů

Horňácko, 14. 6. 2014
Program: přenáška o Horňácku, cimbálová muzika Martina Hrbáče a tanečníci z Velké, beseda u cimbálu

Gorolská oblast, 11. 10. 2014
Program: přednáška o Gorolské oblasti – Václav Michalička, vystoupení souboru Górolé z Mostů u Jablunkova, zábava s muzikou

Podblanicko, 8. 11. 2014
Program: lidové tradice Podblanicka – doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., soubor Benešáček z Benešova – hudební a taneční vystoupení

Záhozd / Böhmische Niederland, 13. 12. 2014
Program: drobné sakrální památky v krajině, Jiřetínský betlém – prezentace Mgr. Petra Červinková, Jan Roda, pověsti a písně ze Šluknovského výběžku – četba a ukázky písní PhDr. Adam Votruba, Ph.D. (četba a komentář), Klára Brabníková (zpěv)

Výuka tradičních řemesel

Proběhly pravidelné víkendové kurzy a workshopy lidových řemesel a tradičních rukodělných technik. Akce se konaly každou druhou sobotu a neděli v měsíci od 10 do 17 hodin, financováno z dotace Odboru regionální a národnostní kultury MK ČR.

Pletení z orobince, 8. 3. 2014, lektorka Iveta Dandová, jednodenní kurz So 10:00–17:00
Seznámení s materiálem, vytvoření orobincové podložky a ošatky, dekorativní doplňky. Co si vzít s sebou: pracovní zástěra nebo ručník, nůžky, houbička na namáčení, dlouhá ostrá jehla.

Zdobení velikonočních kraslic, 13. 4. 2014, lektorka Jiřina Ceehová, jednodenní kurz So 10:00–17:00
Tradiční vzory na velikonoční kraslice.

Zpracování mléka, výroba sýra, 20.–21. 9. 2014, lektor Petr Rubáš, dvoudenní kurz So i Ne 10:00–17:00
Výroba jogurtu, tvarohu, čerstvého a zrajícího sýra z kravského a ovčího mléka.

Vyřezej si svůj betlém, 11.–12. 10., lektor Jan Roda, dvoudenní kurz So i Ne 10:00–17:00
Základy řezbářství, určeno i pro začátečníky. Nutné je přinést si s sebou základní řezbářské vybavení – nůž a alespoň dvě řezbářská dláta.

Podmalby na skle, 8. 11. 2014, lektor Jiří Honnis, jednodenní kurz So 10:00–17:00
Možnost namalovat si podmalbu na skle dle tradiční lidové předlohy, nebo podle vlastních představ.

Vizovické pečivo, 13. 12. 2014, lektorka Miluše Šímová, jednodenní kurz So 10:00–17:00
Výroba tradičního dekorativního vizovického pečiva, které je možné využít na vánoční výzdobu v domácnosti.

Další akce:

Tradiční Velikonoce v Bulharsku, 12. 4. 2014
Ve spolupráci s Bulharským kulturním institutem a Historickým muzeem města Ichtiman probíhala prezentace tradičně pojatých Velikonoc v Bulharsku. Kromě zdobení kraslic ichtimanskou technikou, pečení tradičního velikonočního pečiva – „mazance“ – kozunaku  a byla prezentována i přednáška na výše zmiňované téma.

Národopisná slavnost v Kinského zahradě, 17.–18. 5. 2014
Čtrnáctý ročník tradiční folklorní slavnosti, pořádaný k 118. výročí založení Národopisného muzea českoslovanského v roce 1895. Ve spolupráci s NIPOS-Artama a za finanční podpory MK ČR a Magistrátu hl. m. Prahy a pod záštitou primátora hl. m. Prahy.

Slavnosti Rumunů v České republice, 7. 9. 2014
Pátý ročník akce – folklorní vystoupení rumunských souborů, výtvarná dílna ručního malování pravoslavných ikon, ochutnávky rumunských regionálních specialit, pořádáno ve spolupráci se Sdružením Rumunů v České republice.

Myjava, 12. 9. 2014
Večer věnovaný slovenské národopisné oblasti Myjava (též Kopanice, nebo Myjavské Kopanice). Součástí večera byla přehlídka lidových krojů z regionu, taneční vystoupení folklorního souboru Kopa z Myjavy a výuka myjavského lidového tance pro zájemce z řad návštěvníků.

Večerníčkovský pohádkový les, 27. 9. 2014
2. ročník pohádkové akce pro děti, pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 5.

Buchty a loutky – vánoční představení, 6. 12. 2014
Adventní program s pohádkou.


Fotogalerie

Doprovodný program k výstavě Venkov

Doprovodný program k výstavě Venkov

v Kinského zahradě, 1. 3. 2014

Doprovodný program k výstavě Venkov

v Kinského zahradě, 1. 3. 2014

Doprovodný program k výstavě Venkov

Doprovodný program k výstavě Venkov

v Kinského zahradě, 1. 3. 2014

Doprovodný program k výstavě Venkov

v Kinského zahradě, 1. 3. 2014

Pohled do prostor výstavy Rjana Łužica

Pohled do prostor výstavy Rjana Łužica

představující tradiční lidovou kulturu Lužických Srbů, 1. 4. 2014

Pohled do prostor výstavy Rjana Łužica

představující tradiční lidovou kulturu Lužických Srbů, 1. 4. 2014

Pohled do prostor výstavy Rjana Łužica

Pohled do prostor výstavy Rjana Łužica

představující tradiční lidovou kulturu Lužických Srbů, 1. 4. 2014

Pohled do prostor výstavy Rjana Łužica

představující tradiční lidovou kulturu Lužických Srbů, 1. 4. 2014

Velikonoce

Velikonoce

doprovodný program k výstavě Venkov, 19. 4. 2014

Velikonoce

doprovodný program k výstavě Venkov, 19. 4. 2014

Velikonoce

Velikonoce

doprovodný program k výstavě Venkov, 19. 4. 2014

Velikonoce

doprovodný program k výstavě Venkov, 19. 4. 2014

Národopisná slavnost v Musaionu, 17. 5. 2014

Národopisná slavnost v Musaionu, 17. 5. 2014

Národopisná slavnost v Musaionu, 17. 5. 2014

Muzejní noc v Musaionu, 14. 6. 2014

Muzejní noc v Musaionu, 14. 6. 2014

Muzejní noc v Musaionu, 14. 6. 2014

Muzejní noc v Musaionu, 14. 6. 2014

Muzejní noc v Musaionu, 14. 6. 2014

Muzejní noc v Musaionu, 14. 6. 2014

Muzejní noc v Musaionu, 14. 6. 2014

Muzejní noc v Musaionu, 14. 6. 2014

Muzejní noc v Musaionu, 14. 6. 2014

Les uprostřed Prahy

Les uprostřed Prahy

odpolední program pro děti i dospělé, 21. 6. 2014

Les uprostřed Prahy

odpolední program pro děti i dospělé, 21. 6. 2014

Les uprostřed Prahy

Les uprostřed Prahy

odpolední program pro děti i dospělé, 21. 6. 2014

Les uprostřed Prahy

odpolední program pro děti i dospělé, 21. 6. 2014

Exponáty výstavy Onen svět z cyklu Smrt, 23. 7. 2014

Exponáty výstavy Onen svět z cyklu Smrt, 23. 7. 2014

Exponáty výstavy Onen svět z cyklu Smrt, 23. 7. 2014

Exponáty výstavy Onen svět z cyklu Smrt, 23. 7. 2014

Exponáty výstavy Onen svět z cyklu Smrt, 23. 7. 2014

Exponáty výstavy Onen svět z cyklu Smrt, 23. 7. 2014

Advent s pohádkou

Advent s pohádkou

v etnografickém muzeu umožnil setkání s méně známými tradičními maskami a adventními zvyky. Akce se konala 6. 12. 2014

Advent s pohádkou

v etnografickém muzeu umožnil setkání s méně známými tradičními maskami a adventními zvyky. Akce se konala 6. 12. 2014

Advent s pohádkou

Advent s pohádkou

v etnografickém muzeu umožnil setkání s méně známými tradičními maskami a adventními zvyky. Akce se konala 6. 12. 2014

Advent s pohádkou

v etnografickém muzeu umožnil setkání s méně známými tradičními maskami a adventními zvyky. Akce se konala 6. 12. 2014