výroční zpráva 2014

EN

Doprovodné kulturní a vzdělávací akce pro dospělé i dětské návštěvníky

V rámci výstavního cyklu PENÍZE pokračovaly k hlavní výstavě v Nové budově Národního muzea komentované prohlídky, doprovodný diskuzní cyklus pro veřejnost a doprovodné lektorované programy pro 1. a 2. stupeň základních škol a pro střední školy. Lektorované programy pro školy a zájmové skupiny, jejichž součástí byly pracovní listy, pracovaly se všemi částmi výstavního tématu, v praktickém oddíle byly zaměřeny především na otázku finanční gramotnosti. Pro dětské návštěvníky byla jako součást výstavy k dispozici tematicky zaměřená herna, ve výstavě byly umístěny i interaktivní edukační prvky s cíleností na dětského návštěvníka, které byly při lektorovaných programech také využívány. Při individuálních návštěvách mohly děti využít dětského průvodce výstavou v podobě pracovního listu. Panelové diskuze pořádané v měsíčních intervalech byly spojeny s aktuálními tématy vztahujícími se k výstavnímu tématu a pro širokou veřejnost představovaly zajímavou možnost setkání s atraktivními hosty. Pozvání přijal např. guvernér ČNB Ing. Miroslav Singer, Ph.D., rektor VŠE  prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c., prof. Ph.Dr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., PhDr. Tomáš Sedláček ad. Výstavní téma bylo námětem k obsahové náplni programu k Mezinárodnímu dni muzeí a Pražské muzejní noci. Velkému zájmu návštěvníků se těšily doprovodné komentované prohlídky ke krátkodobé výstavě Unikáty zemských muzeí, která probíhala v Nové budově Národního muzea.

Hravé muzeum

V rámci projektu Hravé muzeum zahrnujícího programy a aktivity určené dětským návštěvníkům jsou rodinám s dětmi všech věkových kategorií nabízeny v měsíčních intervalech doprovodné programy cyklu Aspoň na víkend prezentující průběžně aktuální výstavní témata, pro děti jsou dále k dispozici aktualizované samoobslužné Hrací karty, které nabízejí poznání všech pražských objektů Národního muzea. Byl připraven cyklus Vycházky s muzeem seznamující s nejbližším okolím pražských objektů Národního muzea a jejich začleněním a vztahem k dané lokalitě. Doprovodné tiskové materiály k programům využívají jednotné grafické prvky Hravého muzea, které zohledňují specifika vnímání dětského návštěvníka stejně jako edukačně-relaxační výstavní prvky tzv. Dětských linek. Jednotlivé akce, programy i doprovodné tiskové materiály jsou nově prezentovány na webových stránkách Národního muzea ve zvláštní sekci s cílem zpřehlednit a ještě více zpřístupnit jejich nabídku návštěvníkům. 

Aspoň na víkend

Oblíbený cyklus Aspoň na víkend, který především dětským návštěvníkům netradiční formou a zábavně-edukačním způsobem představuje výstavy pražských objektů Národního muzea, nadále pokračoval i v roce 2014. Každý měsíc probíhaly programy k aktuálním výstavám (Čas zámořských objevů, Peníze, Venkov, Křižovatky české a československé státnosti, Smrt kmotřička, Rituály smrti), cyklus akcentuje také významná společensko-historická data a období v průběhu roku s ohledem na provázanost s výstavními tématy (oslava Masopustu, Velikonoc, Mezinárodního dne dětí, 28. října, Halloweenu a Vánoc). Součástí programů jsou tematické tvůrčí ateliéry a dílny, komentované prohlídky, samoobslužné pracovní listy a ukázky zajímavých aktivit či dovedností s možností aktivního vstupu dětí. Celkem tyto doprovodné programy navštívilo v průběhu roku přibližně 3 500 návštěvníků.

 

Zajímavosti ze zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000:

Ohlédnutí za dětskými tábory

S čím jste si o prázdninách hrávali vy?


Fotogalerie

Aspoň na víkend, oslav masopust v Národopisném muzeu

Aspoň na víkend, oslav masopust v Národopisném muzeu

Aspoň na víkend, oslav masopust v Národopisném muzeu

Aspoň na víkend, oslav Velikonoce na výstavě Venkov v Národopisném muzeu

Aspoň na víkend, oslav Velikonoce na výstavě Venkov v Národopisném muzeu

Aspoň na víkend, oslav Velikonoce na výstavě Venkov v Národopisném muzeu

Doprovodný program v rámci Pražské muzejní noci

Doprovodný program v rámci Pražské muzejní noci

Nová budova Národního muzea

Doprovodný program v rámci Pražské muzejní noci

Nová budova Národního muzea

Doprovodný program v rámci Pražské muzejní noci

Doprovodný program v rámci Pražské muzejní noci

Nová budova Národního muzea

Doprovodný program v rámci Pražské muzejní noci

Nová budova Národního muzea

Mezinárodní den dětí v Náprstkově muzeu

Mezinárodní den dětí v Náprstkově muzeu

Mezinárodní den dětí v Náprstkově muzeu

Komentovaná prohlídka k výstavě Unikáty zemských muzeí

Komentovaná prohlídka k výstavě Unikáty zemských muzeí

Komentovaná prohlídka k výstavě Unikáty zemských muzeí

Lektorované programy v Nové budově Národního muzea

Lektorované programy v Nové budově Národního muzea

Lektorované programy v Nové budově Národního muzea

Aspoň na víkend, staň se hospodářem v Národopisném muzeu

Aspoň na víkend, staň se hospodářem v Národopisném muzeu

Aspoň na víkend, staň se hospodářem v Národopisném muzeu

Aspoň na víkend, objev svět v Náprstkově muzeu

Aspoň na víkend, objev svět v Náprstkově muzeu

Aspoň na víkend, objev svět v Náprstkově muzeu

Aspoň na víkend, staň se boháčem v Nové budově Národního muzea

Aspoň na víkend, staň se boháčem v Nové budově Národního muzea

Aspoň na víkend, staň se boháčem v Nové budově Národního muzea

Aspoň na víkend, poznej republiku v Národním památníku na Vítkově

Aspoň na víkend, poznej republiku v Národním památníku na Vítkově

Aspoň na víkend, poznej republiku v Národním památníku na Vítkově

Aspoň na víkend, staň se paleontologem v Národopisném muzeu

Aspoň na víkend, staň se paleontologem v Národopisném muzeu

Aspoň na víkend, staň se paleontologem v Národopisném muzeu

Vycházka v okolí Národopisného muzea

Vycházka v okolí Národopisného muzea

Vycházka v okolí Národopisného muzea

Advent v Národopisném muzeu

Advent v Národopisném muzeu

Advent v Národopisném muzeu

Flašinet žije! Mezinárodní festival flašinetářů v Českém muzeu hudby

Flašinet žije! Mezinárodní festival flašinetářů v Českém muzeu hudby

Flašinet žije! Mezinárodní festival flašinetářů v Českém muzeu hudby