výroční zpráva 2014

EN

Činnost Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur

Rok 2014 byl pro Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur (dále jen NpM) rokem významných změn, a to nejen v oblasti investic, ale i v oblasti prezentace. Investiční akce probíhaly za plného provozu muzea, částečně ovlivnily chod muzea nejen z pohledu návštěvníků, ale pochopitelně také ze strany zaměstnanců. Brzy na jaře započala revitalizace muzejního nádvoří (březen – duben), následně pak rekonstrukce střešního pláště a půdních dřevěných konstrukcí na výstavní budově. Souběžně byly rekonstruovány výstavní sály v prvním patře o rozloze 420 metrů čtverečních. Rekonstrukce střechy se bohužel protáhla až do června, ostatní akce byly ukončeny do konce dubna.

Nadále pokračovala generální revize v podsbírce mimoevropské etnografie, inventarizace sbírkového fondu. Velká pozornost byla soustředěna na péči a ochranu sbírek, dokumentaci a další odborné činnosti spojené s rozsáhlým sbírkovým fondem. Africký sbírkový fond byl přestěhován do nových depozitárních prostor do zámku Zbraslav. Edukativní programy na úseku muzejní pedagogiky jsou v NpM připravovány na vysoké odborné úrovni v duchu vstřícné a přátelské atmosféry. O tom svědčí stále větší zájem o doprovodné programy, které jsou nabízeny po celý rok. Úkoly vědy a výzkumu byly splněny, také řešitelé dvou grantů podporovaných Grantovou agenturou České republiky pracovali podle vytyčeného plánu. V oblasti zahraničních aktivit proběhly opět dvě výkopové sezóny na lokalitě Wad Ben Naga v Súdánu, byla zahájena spolupráce na přípravě výstavy s Královskou textilní akademií Bhútánu.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000:

V Náprstkově muzeu objevíte i Austrálii

23.4.2014 | První lidé osídlili Austrálii zhruba před 50 000 lety z Indonésie. Jaký způsob života vedli původní obyvatelé tohoto kontinentu do...

Školy v dálných zemích

Školy v dálných zemích
1.9.2014 | Podívejte se s námi na fotografie školní docházky ve vzdálených zemích, jak ji v minulosti zachytili naši cestovatelé.

Po stopách zapomenutého cestovatele A. V. Nováka

Po stopách zapomenutého cestovatele A. V. Nováka
10.10.2014 | V roce 2011 získalo Národní muzeum darem rozsáhlou fotografickou pozůstalost spisovatele a cestovatele Archibalda Václava Nováka. Díky...