výroční zpráva 2014

EN

Výstavní činnost a kulturní aktivity Národního památníku na Vítkově

Výstava Hudba a politika

(15. 5. 2014–15. 3. 2015)
Výstava přibližuje návštěvníkům hudbu jako fenomén s významnou politickou funkcí. Zabývá se hudbou ve vztahu k revoluci, válce, hudbou ve službách politické propagandy, hudbou jako symbolem státnosti, represí v hudebním životě i rolí hudby a hudebních celebrit v současné politické kampani.

Více informací o výstavě naleznete zde.


Výstava Žižkovská bohéma

(1. 1.–15. 6. 2014)
Žižkov první poloviny dvacátého století jako svébytná čtvrť s vlastními pravidly přál umělecké bohémě. Umělci se scházeli ve zdejších hospodách, ale i v olšanské vile S. K. Neumanna nebo v divadle. Malá panelová výstava Národního muzea konající se v prostorách Národního památníku na Vítkově představuje některé s uměním spjaté osobnosti, jež na Žižkově trvale nebo na čas působily či hledaly inspiraci.

Výstava Velká válka

(od 6. 6. 2014)
Menší výstavka věnovaná 100. výročí vypuknutí první světové války.

Výstava Žižkov ve vzpomínkách

Panelová výstava otevřená 14. 6. 2014 seznámila čtenáře s historií pražské čtvrti Žižkov, vrchu Vítkov a Národním památníkem na Vítkově prostřednictvím pohlednic a fotografií.

Výstava Německý podzim. Cesta východoněmeckých občanů ke svobodě

(2. 10.–7. 12. 2014)
Národní muzeum ve spolupráci s Československým dokumentačním střediskem, o. p. s. uspořádalo panelovou výstavu u příležitosti 25. výročí masového útěku občanů NDR, kteří se přes Československo chtěli dostat do západního Německa. Po otevření hranice mezi Rakouskem a Maďarskem to byla další cesta, kudy mohli opustit socialistický blok.

Výstava Pomalu začalo být zase dobře. Vyhnanci vyprávějí o nuceném odchodu, příchodu a životě v nové domovině

(6. 11. 2014–11. 1. 2015)
Putovní výstava, kde vyhnanci vyprávějí o nuceném odchodu, příchodu a životě v nové domovině, kterou připravilo Centrum pro výzkum migrace v Sankt Pöltenu spolu s Dolnorakouským zemským archivem. Návštěvníkům se tak připomenou životní osudy českých a moravských Němců, kteří museli po skončení druhé světové války nedobrovolně opustit své domovy a zvyknout si na život v sousedním Rakousku. Jedná se o první z cyklu výstav, kterými chce Národní muzeum prezentovat historické události a témata týkající se našich dějin pohledem ze zahraničí. 

Výstava Československé dobrovolnické jednotky v armádách Dohody

(11. 12. 2014–1. 3. 2015)
Výstava provedla diváka poutavým příběhem Čechů a Slováků, kteří se od počátku války hlásili do dohodových armád. Ve výstavě se mohli návštěvníci dozvědět nejen o historii tří nejznámějších legií – v ruské, francouzské a italské armádě, ale také o legionářích v srbském, americkém a britském vojsku. Celá výstava obsahovala několik stovek fotografií a archiválií od vzniku prvních dobrovolnických jednotek v roce 1914 v Rusku a Francii až po završení anabáze ruských legionářů v roce 1920.

Doprovodné akce

  • Tajuplná stezka Památníkem  Návštěvníci všech věkových kategorií se vydali na dobrodružnou stezku Památníkem. Odhalili jeho tajemná zákoutí i historii.
  • Výtvarná dílna Maxe Švabinského  Výtvarná dílna Maxe Švabinského umožnila návštěvníkům vyzkoušet si tvorbu barevných mozaik.
  • Varhanní koncert  Ve Slavnostní síni zazněly tóny varhan z roku 1938. Nástroj s moderní elektromagnetickou ovládací trakturou byl vyroben dle návrhu prof. B. A. Wiedermanna a později upraven prof. J. B. Krajsem.
  • Československé legie v Národním památníku na Vítkově  Návštěvníci se seznámili s uniformami, ve kterých bojovali vojáci v 1. polovině 20. století. Čekala na ně zajímavá prezentace, dokumentární film, ukázka výstroje a ochotní bratři ve zbrani, kteří zodpověděli veškeré otázky.
  • Komentované prohlídky výstavy Hudba a politika  Několik komentovaných prohlídek s autorkou výstavy PhDr. Jitkou Gelnarovou absolvovali nejen hudební nadšenci.

Fotogalerie

První oficiální návštěva ministra obrany Martina Stropnického

První oficiální návštěva ministra obrany Martina Stropnického

v Národním památníku na Vítkově, 30. 1. 2014

První oficiální návštěva ministra obrany Martina Stropnického

v Národním památníku na Vítkově, 30. 1. 2014

Státní návštěva prezidenta Arménské republiky

Státní návštěva prezidenta Arménské republiky

31. 1. 2013

Státní návštěva prezidenta Arménské republiky

31. 1. 2013

Slavnostní nástup 1. strážní roty ÚU AČR ISAF

Slavnostní nástup 1. strážní roty ÚU AČR ISAF

16. 5. 2014

Slavnostní nástup 1. strážní roty ÚU AČR ISAF

16. 5. 2014

Slavnostní nástup 1. strážní roty ÚU AČR ISAF

Slavnostní nástup 1. strážní roty ÚU AČR ISAF

16. 5. 2014

Slavnostní nástup 1. strážní roty ÚU AČR ISAF

16. 5. 2014

Státní návštěva prezidenta Slovenské republiky

Státní návštěva prezidenta Slovenské republiky

28. 5. 2014

Státní návštěva prezidenta Slovenské republiky

28. 5. 2014

Expozice Křižovatky české a československé státnosti

Expozice Křižovatky české a československé státnosti

při Pražské muzejní noci, 14. 6. 2014

Expozice Křižovatky české a československé státnosti

při Pražské muzejní noci, 14. 6. 2014

Při Pražské muzejní noci, 14. 6. 2014

Při Pražské muzejní noci, 14. 6. 2014

O vyhlídku a výtvarnou dílnu Maxe Švabinského měli návštěvníci Pražské muzejní noci velký zájem, 14. 6. 2014.

Při Pražské muzejní noci, 14. 6. 2014

O vyhlídku a výtvarnou dílnu Maxe Švabinského měli návštěvníci Pražské muzejní noci velký zájem, 14. 6. 2014.

Při Pražské muzejní noci, 14. 6. 2014

Při Pražské muzejní noci, 14. 6. 2014

V rámci programu se mohli návštěvníci seznámit také s dobovými uniformami a výzbrojí, 14. 6. 2014.

Při Pražské muzejní noci, 14. 6. 2014

V rámci programu se mohli návštěvníci seznámit také s dobovými uniformami a výzbrojí, 14. 6. 2014.

Pietní akt k výročí 1. světové války

Pietní akt k výročí 1. světové války

24. 6. 2014

Pietní akt k výročí 1. světové války

24. 6. 2014

Pietní akt k výročí 1. světové války

Pietní akt k výročí 1. světové války

24. 6. 2014

Pietní akt k výročí 1. světové války

24. 6. 2014

Pietní akt u příležitosti státního svátku ČR

Pietní akt u příležitosti státního svátku ČR

Pietní akt u příležitosti státního svátku ČR

Vernisáž výstavy Pomalu začalo být zase dobře

Vernisáž výstavy Pomalu začalo být zase dobře

5. 11. 2014

Vernisáž výstavy Pomalu začalo být zase dobře

5. 11. 2014


Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000:

Národní památník na Vítkově ukáže příběh českých Němců

Národní památník na Vítkově ukáže příběh českých Němců
5.11.2014 | "A tehdy mě jako dítě napadlo, že existuje ještě jiný svět, něco hrozivého, ale nerozuměla jsem tomu". Tak začíná jedna ze vzpomínek,...