výroční zpráva 2014

EN

Péče o sbírky Náprstkova muzea

V rámci úkolů preventivní péče se uskutečnila plošná dezinfekce sbírek, probíhaly pravidelné kontroly depozitářů Náprstkova muzea, monitoring hodnot vnitřního prostředí, strojní úprava klimatu ve výstavách „Čas zámořských objevů“ a „Země černých faraónů“. Na základě měření byla rovněž stanovena požadovaná kvalita prostředí pro transport a pro prezentaci zápůjček doma i v zahraničí. Velmi náročné bylo bezpečné zajištění stěhování fondu Afrika do prostor v zámku Zbraslav. Veškeré finanční prostředky určené na konzervaci byly použity na nákup transportních ochranných krabic. Průzkum stavu sbírek byl prováděn ve spolupráci s oddělením péče o sbírky, které pro NpM vyhodnocovalo odebraný mikrobiální materiál. V průběhu roku probíhaly práce také na ošetření sbírkových předmětů pro připravované výstavy „Rituály smrti“ (30. 10. 2014–20. 9. 2015) a „Ázerbájdžán – Čarovná země ohně“ (20. 11. 2014–15. 2. 2015). Celkem bylo ošetřeno 2 776 sbírkových předmětů. Digitální fotodokumentace dosáhla 12 531 snímků. Během generální revize podsbírek mimoevropské etnografie se podařilo ošetřit vystavené sbírky expozice Austrálie a Oceánie. 

Počty ošetřených sbírkových předmětů 
  Počet inventárních čísel (evid. jednotek) Tj. počet předmětů (ks)
celkem 2 796 2 796
Z celku:    
·       preparování    
·       konzervování 2 423 2 423
·       restaurování 373 373
·       tvorba modelů    
Z celku:    
·       dodavatelsky 20 20
·       vlastními silami 2 776 2 776
 Náklady na ošetření sbírkových předmětů
Celkem 200 782 Kč
Z celku:  
·       rozpočet NM 110 782 Kč
·       dotace MK (ISO) 90 000 Kč
·       sponzoring  
·       ostatní zdroje  

Fotogalerie

Alois Studnička: Asylum for Idiots. Ústav pro blbé. Earlswood. Anglie

Alois Studnička: Asylum for Idiots. Ústav pro blbé. Earlswood. Anglie

Kresba ze souboru obrazů vzdělávacích a sociálních institucí v Anglii, Skotsku, Austrálii, Indii a USA namalovaných pro přednášky Vojty Náprstka. Obrazy v počtu 131 kusů vystavoval Náprstek na Žofíně v r. 1865 a poté na pavlači svého domu U Halánků. Součást podsbírky Náprstkova inventáře.

Stav před restaurováním

Alois Studnička: Asylum for Idiots. Ústav pro blbé. Earlswood. Anglie

Kresba ze souboru obrazů vzdělávacích a sociálních institucí v Anglii, Skotsku, Austrálii, Indii a USA namalovaných pro přednášky Vojty Náprstka. Obrazy v počtu 131 kusů vystavoval Náprstek na Žofíně v r. 1865 a poté na pavlači svého domu U Halánků. Součást podsbírky Náprstkova inventáře. Stav před restaurováním

Alois Studnička: Asylum for Idiots. Ústav pro blbé. Earlswood. Anglie

Alois Studnička: Asylum for Idiots. Ústav pro blbé. Earlswood. Anglie

Kresba ze souboru obrazů vzdělávacích a sociálních institucí v Anglii, Skotsku, Austrálii, Indii a USA namalovaných pro přednášky Vojty Náprstka. Obrazy v počtu 131 kusů vystavoval Náprstek na Žofíně v r. 1865 a poté na pavlači svého domu U Halánků. Součást podsbírky Náprstkova inventáře

Stav po restaurování.

Alois Studnička: Asylum for Idiots. Ústav pro blbé. Earlswood. Anglie

Kresba ze souboru obrazů vzdělávacích a sociálních institucí v Anglii, Skotsku, Austrálii, Indii a USA namalovaných pro přednášky Vojty Náprstka. Obrazy v počtu 131 kusů vystavoval Náprstek na Žofíně v r. 1865 a poté na pavlači svého domu U Halánků. Součást podsbírky Náprstkova inventáře Stav po restaurování.

Glazovaná kachle s florálním motivem

Glazovaná kachle s florálním motivem

Írán, 18. století, podsbírka Přední východ.
Stav před restaurováním

Glazovaná kachle s florálním motivem

Írán, 18. století, podsbírka Přední východ. Stav před restaurováním

Glazovaná kachle s florálním motivem

Glazovaná kachle s florálním motivem

Írán, 18. století, podsbírka Přední východ
Stav po restaurování

Glazovaná kachle s florálním motivem

Írán, 18. století, podsbírka Přední východ Stav po restaurování

Restaurátorský zásah na oválné olejomalbě z 19. století

Restaurátorský zásah na oválné olejomalbě z 19. století

z depozitu knihovny Náprstkova muzea

Restaurátorský zásah na oválné olejomalbě z 19. století

z depozitu knihovny Náprstkova muzea

Doplňování poškozeného rámu obrazu

Doplňování poškozeného rámu obrazu

z fondu knihovny Náprstkova muzea

Doplňování poškozeného rámu obrazu

z fondu knihovny Náprstkova muzea

Konzervace olejomalby

Konzervace olejomalby

z fondu knihovny Náprstkova muzea

Konzervace olejomalby

z fondu knihovny Náprstkova muzea

Restaurování archiválie

Restaurování archiválie

z archivu Dr. Emila Holuba uloženého ve sbírkách Náprstkova muzea

Restaurování archiválie

z archivu Dr. Emila Holuba uloženého ve sbírkách Náprstkova muzea

Restaurování a konzervace perské kroužkové zbroje

Restaurování a konzervace perské kroužkové zbroje

Restaurování a konzervace perské kroužkové zbroje

Restaurování archeologické keramiky

Restaurování archeologické keramiky

z předkolumbovského období z etnografických sbírek Náprstkova muzea

Restaurování archeologické keramiky

z předkolumbovského období z etnografických sbírek Náprstkova muzea