výroční zpráva 2014

EN

Činnost Knihovny Národního muzea

Činnost Knihovny Národního muzea (dále jen KNM) v roce 2014 vycházela z plánu jejích hlavních úkolů na tento rok. Kromě standardních a průběžných odborných a vědeckých činností podmíněných knihovnickou a sbírkovou legislativou, proběhla dvě mimořádná stěhování objektů, v nichž KNM dosud působila. V návaznosti na dlouhodobý cíl opustit všechny klimaticky a bezpečnostně nevyhovující depozitáře vystěhovalo oddělení časopisů v červnu svůj detašovaný depozitář na faře v Radonicích nad Ohří a objekt byl v pořádku předán pronajímateli Arcibiskupství pražskému. Po sedmapadesáti letech od zahájení provozu byla k 31. 10. 2014 ukončena působnost oddělení Muzea knihy, coby odborného správce Muzea knihy ve Žďáře nad Sázavou. Tamější depozitární fondy byly stěhovány do Ústředního depozitáře v Terezíně již v minulých letech, v listopadu 2014 byly ze Žďáru do Terezína odvezeny vystavené předměty a část ještě použitelného výstavního mobiliáře. Fotografické a textové panely byly jako dokumentace dlouholeté expozice předány Regionálnímu muzeu Žďár nad Sázavou. Jinak se místa působnosti knihovny nezměnila: Nová budova Národního muzea, Místodržitelský letohrádek v Praze 7, restaurátorská dílna v Praze 3, depozitáře v Terezíně a přechodně na Zbraslavi a v Národním archivu tvoří půdorys, který by měl být snad už v příštím roce zjednodušen přesunutím restaurátorské dílny do Nové budovy Národního muzea.

K střednědobým úkolům KNM, stanoveným v roce 2013 s plánem dokončení podle rychlosti postupu prací, náleží revize výpůjček knih v odborných odděleních napříč Národním muzeem. Tento mimořádný úkol je první pokus o generální revizi výpůjček nashromážděných v průběhu 20. století do počtu cca 20 tisíc jednotek. V roce 2014 se tento proces zpomalil a naplánovaná oddělení nebyla z větší části zrevidována. Uzavřena byla jen revize i s elektronickým přepisem výpůjček oddělení starších českých dějin Historického muzea NM, Archivu NM, Českého muzea hudby. Oddělení služeb, které revizi provádí, vypomáhalo oddělení základní knihovny s revizí jeho fondu po stěhování z Historické budovy NM. Upravení vnitřních výpůjček v rámci NM z hlediska řešení ztrát, do loňského roku ne zcela jednoznačně legislativně zakotvené, bylo přesně vymezeno novelou Náhradové směrnice, novelou Knihovního řádu a Směrnicí o výpůjčkách.

K hlavním úkolům KNM, které přesahovaly rámec NM, náleželo sledování vývoje prací a priorit stanovených Koncepcí rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015 prostřednictvím ředitele KNM. Nejvýznamnějším krokem bylo rozhodnutí ředitele KNM opustit Radu Centrálního portálu knihoven a neúčastnit se dále jeho vývoje. To však neznamená, že KNM v budoucnu neobnoví svou účast v Radě.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000:

Na návštěvě u ilustrátora Zdeňka Mézla

Na návštěvě u ilustrátora Zdeňka Mézla
24.4.2014 | Víc než padesát let nepřetržité výtvarné práce v oblasti knižní kultury. To je dílo grafika a ilustrátora Zdeňka Mézla. Vypravili jsme se...

Víte, že s exlibris můžete procestovat celý svět?

Víte, že s exlibris můžete procestovat celý svět?
6.8.2014 | A nejen to, s exlibris si můžete vyzkoušet různá povolání, připomenout si významné historické osobnosti a události, nebo si prohlédnout...

Po hrůzách války přinášejí knihy světlo

Po hrůzách války přinášejí knihy světlo
25.9.2014 | Smějící se voják s kupou knih v náručí a nad ním stojí napsáno: „War service library“ (Válečná knihovnická služba). Tak vypadá knižní...