výroční zpráva 2014

EN

Úvodní slovo ředitele Českého muzea hudby

Činnost Českého muzea hudby v roce 2014 představuje jeho ředitel Emanuele Gadaleta, dott.