výroční zpráva 2014

EN

Akviziční činnost Českého muzea hudby

Mezi významné akvizice patřil přístroj Roland, první bicí automat na světě vybavený MIDI rozhraním, který obohatil sbírky Centra pro dokumentaci populární hudby a nových médií. Paní Marie Suková darovala cenný soubor památek houslového virtuosa Josefa Suka, jeho děda skladatele Josefa Suka i památky na rodinu Antonína Dvořáka. Do soustavně budované sbírky dokumentů k činnosti Českého kvarteta byla zakoupena rozměrná kresba Hugo Boettingera z roku 1923. 

Počty přírůstků

  počet přírůstkových čísel tj. počet předmětů (ks)
celkem 122 2 212
z celku    
. dary 7 464
. převody 3 422
. nákupy 12 100
. vlastní sběr 52 1 178
. stará zásoba 48 48

Náklady na nákup sbírkových předmětů

Celkem 98 490 Kč
z celku    
. rozpočet NM   64 490 Kč
. dotace MK (ISO)    
. sponzoring    
. ostatní zdroje Hlávkova nadace 34 000 Kč

Fotogalerie

Pamětní plakety s portréty hudebních skladatelů z majetku Josefa Suka

Pamětní plakety s portréty hudebních skladatelů z majetku Josefa Suka

Pamětní plakety s portréty hudebních skladatelů z majetku Josefa Suka

Blahopřání Maxe Švabinského k narozeninám Josefa Suka, 1934

Blahopřání Maxe Švabinského k narozeninám Josefa Suka, 1934

Blahopřání Maxe Švabinského k narozeninám Josefa Suka, 1934

Poděkování J. Sukovi

Poděkování J. Sukovi

Antonín Sova děkuje Josefu Sukovi za věnování skladby Zrání, kterou ze zdravotních důvodů nemůže slyšet v koncertním sále, 1924

Poděkování J. Sukovi

Antonín Sova děkuje Josefu Sukovi za věnování skladby Zrání, kterou ze zdravotních důvodů nemůže slyšet v koncertním sále, 1924

Typické pohlednice posílané Josefem Sukem blízkým z koncertních turné, 1901–1902

Typické pohlednice posílané Josefem Sukem blízkým z koncertních turné, 1901–1902

Typické pohlednice posílané Josefem Sukem blízkým z koncertních turné, 1901–1902

Typické pohlednice posílané Josefem Sukem blízkým z koncertních turné, 1901–1902

Typické pohlednice posílané Josefem Sukem blízkým z koncertních turné, 1901–1902

Typické pohlednice posílané Josefem Sukem blízkým z koncertních turné, 1901–1902

Roland TR-909 Rhythm Composer

Roland TR-909 Rhythm Composer

Plně programovatelný, první bicí automat na světě vybavený MIDI rozhraním. Vyráběl se v letech 1984–1985, stál u zrodu elektronické taneční hudby, zejména techna a house music.
Tento konkrétní kus TR 909 byl zapůjčen pro vystoupení Jeffa Millse na akcích jako Apokalypsa (2010, Brno) a Tribes Gathering (duben 2013, Hotton, Belgie).

Roland TR-909 Rhythm Composer

Plně programovatelný, první bicí automat na světě vybavený MIDI rozhraním. Vyráběl se v letech 1984–1985, stál u zrodu elektronické taneční hudby, zejména techna a house music. Tento konkrétní kus TR 909 byl zapůjčen pro vystoupení Jeffa Millse na akcích jako Apokalypsa (2010, Brno) a Tribes Gathering (duben 2013, Hotton, Belgie).

Roland TR-909 Rhythm Composer

Roland TR-909 Rhythm Composer

Plně programovatelný, první bicí automat na světě vybavený MIDI rozhraním. Vyráběl se v letech 1984–1985, stál u zrodu elektronické taneční hudby, zejména techna a house music.
Tento konkrétní kus TR 909 byl zapůjčen pro vystoupení Jeffa Millse na akcích jako Apokalypsa (2010, Brno) a Tribes Gathering (duben 2013, Hotton, Belgie).

Roland TR-909 Rhythm Composer

Plně programovatelný, první bicí automat na světě vybavený MIDI rozhraním. Vyráběl se v letech 1984–1985, stál u zrodu elektronické taneční hudby, zejména techna a house music. Tento konkrétní kus TR 909 byl zapůjčen pro vystoupení Jeffa Millse na akcích jako Apokalypsa (2010, Brno) a Tribes Gathering (duben 2013, Hotton, Belgie).