výroční zpráva 2014

EN

Vývoj aktivit Centra pro prezentaci kulturního dědictví

Metodické pracoviště Centrum pro prezentaci kulturního dědictví se i v roce 2014 věnovalo otázkám prezentace muzejních institucí a jejich sbírek a oblasti komunikace muzeí s návštěvníky z různých cílových skupin. Centrum se soustředilo na průběžné činnosti, jako je správa a aktualizace oborového informačního portálu eMuzeum, provoz a doplňování oborové knihovny Centra, redakce a vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce a spolupráce na rozvoji portálu s digitalizovaným obsahem eSbírky.cz. Rovněž dále rozvíjelo své aktivity zaměřené na návštěvníky se speciálními potřebami, spolupracovalo na metodických výstupech z oblasti prezentace kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacího projektu Dotkni se 20. století! a věnovalo se organizaci seminářů pro muzejní profesionály.

Pražská muzejní noc

V pořadí již jedenáctá Pražská muzejní noc, kterou i v roce 2014 koordinovalo Národní muzeum, se uskutečnila v sobotu 14. června od 19.00 do 01.00 hodin. Do oblíbené kulturně-prezentační akce propagující činnost muzeí a galerií se zapojilo 39 institucí, které zpřístupnily návštěvníkům 69 objektů.  V průběhu akce bylo zaznamenáno téměř 170 000 návštěvnických vstupů. Kulturní zážitky a jedinečná atmosféra opět přilákaly desítky tisíc návštěvníků. Hlavními organizátory Pražské muzejní noci jsou Národní muzeum, Dopravní podnik hlavního města Prahy a Asociace muzeí a galerií ČR. Akce proběhla i letos za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Magistrátu hlavního města Prahy.


Fotogalerie

Pražská muzejní noc

Pražská muzejní noc

Informační stan před Historickou budovou Národního muzea

Pražská muzejní noc

Informační stan před Historickou budovou Národního muzea

Pražská muzejní noc

Pražská muzejní noc

Řada čekajících návštěvníků před Novou budovou Národního muzea

Pražská muzejní noc

Řada čekajících návštěvníků před Novou budovou Národního muzea

Pražská muzejní noc

Pražská muzejní noc

Řada čekajících návštěvníků před Novou budovou Národního muzea

Pražská muzejní noc

Řada čekajících návštěvníků před Novou budovou Národního muzea

Pražská muzejní noc

Pražská muzejní noc

Program v Národopisném muzeu - Musaionu

Pražská muzejní noc

Program v Národopisném muzeu - Musaionu

Speciální prohlídka pro neslyšící

Speciální prohlídka pro neslyšící

Speciální prohlídka pro neslyšící

Speciální prohlídka pro neslyšící

Speciální prohlídka pro neslyšící

Speciální prohlídka pro neslyšící

Speciální prohlídka pro neslyšící

Speciální prohlídka pro neslyšící

Speciální prohlídka pro neslyšící

Seminář Muzeum pro návštěvníky

Seminář Muzeum pro návštěvníky

Seminář Muzeum pro návštěvníky