výroční zpráva 2014

EN

Medializace aktivit Národního muzea

Muzeum 3000, zpravodajský portál Národního muzea, odhaluje jedinečná tajemství. Více se dozvíte zde!

Národní muzeum i v průběhu roku 2014 cíleně propagovalo své akce a výstavy prostřednictvím médií. Ve svých objektech uspořádalo 18 tiskových konferencí, kterých se zúčastnila přední česká média, a rozeslalo 75 tiskových zpráv a tiskových oznámení, které prezentovaly výstavy, akce a další aktivity Národního muzea. Národní muzeum i nadále spolupracovalo se svými mediálními partnery – Českým rozhlasem a Českou televizí – a v rámci mediálních partnerství jednotlivých výstavních projektů navázalo kontakty i s dalšími významnými médii.

Velkou roli při medializaci akcí a projektů měly i v roce 2014 především webové stránky www.nm.cz, sociální sítě (facebook, twitter) a zpravodajský portál www.muzeum3000.cz, které představují hlavní komunikační nástroje Národního muzea. V závislosti na činnost Národního muzea byla v roce 2014 nejvíce komunikována témata související s rekonstrukcí Historické budovy, s výsledky vědecké práce odborníků Národního muzea, s výstavami výstavního cyklu Smrt a programu Okno do světa a s projektem Strážci paměti: 200 let muzejnictví v České republice. Velká pozornost byla věnována i dalším mimořádným tématům, která se podařilo prosadit, např. nález historického nápisu na vitríně z Historické budovy, Palackého mozek nebo příběh tzv. Jirušových beden. 

Webové stránky www.nm.cz i v roce 2014 zastávaly funkci hlavního online informačního kanálu Národního muzea a zvaly na aktuální výstavy a akce, upozorňovaly na novinky a poskytovaly různorodé informace o instituci. Každý měsíc byl ze stránek rozesílán newsletter registrovaným uživatelům.
Za rok 2014 zaznamenaly stránky 422 447 návštěv a pokračoval tak trend růstu návštěvnosti. Vzhledem k rozšiřující se nabídce aktivit pro rodiny byla realizována nová sekce Pro rodiny s dětmi. Na Facebooku (fb) dosáhla stránka NM ke konci roku 8 270 fanoušků. Fb stránka NM stejně jako v minulých letech přinášela fanouškům jak pozvánky na akce a výstavy, tak zejména volný prostor pro komunikaci, sdílení atraktivních fotografií a zajímavých informací a postřehů ze života muzea. Aktivita fanoušků vzrostla i na Twitter profilu NM, který měl na konci roku 880 followerů. Twitter se osvědčil i jako kanál pro novináře; obsah NM z něj přebírají i profily velkých médií, jako je například iDnes.cz nebo ČRo.

Vývoj zpravodajského portálu Muzeum 3000 v roce 2014

Zpravodajský portál Muzeum 3000 vstoupil v roce 2014 do třetího roku své existence. Portál přináší novinky a zajímavosti z dění v Národním muzeu a slouží i jako komunikační platforma aktuálních událostí. Je určen široké veřejnosti, jako nástroj komunikace má však potenciál i ve vztahu k médiím.  Týdně se na portálu objevují 4 články, jeden z nich obsahuje video. Interaktivitu portálu zajišťují ankety, online rozhovory a soutěže (ve spolupráci s www.nm.cz).

Portál navštívilo od 1. ledna do 31. prosince 2014 47 708 čtenářů (což je o 39 % víc než v r. 2013). Nejúspěšnější témata roku 2014: Výstava Opráski sčeskí historje 20. století, výstava Unikáty zemských muzeí, objev nápisů na vitrínách v Historické budově Národního muzea.

Muzeum 3000 nadále získává pravidelné čtenáře a šíří své dobré jméno mezi širokou veřejností, ale i mezi kolegy z odborné veřejnosti. 


Fotogalerie

Slavnostní předání předmětů na výstavu Země černých faraonů

Slavnostní předání předmětů na výstavu Země černých faraonů

Slavnostní předání předmětů na výstavu Země černých faraonů

Vernisáž výstavy Smrt kmotřička

Vernisáž výstavy Smrt kmotřička

Vernisáž výstavy Smrt kmotřička

Tisková konference k výstavě Rituály smrti

Tisková konference k výstavě Rituály smrti

Tisková konference k výstavě Rituály smrti

Tisková konference k výstavě Ázerbájdžán – čarovná země ohně

Tisková konference k výstavě Ázerbájdžán – čarovná země ohně

Tisková konference k výstavě Ázerbájdžán – čarovná země ohně

Tisková konference k výstavě Unikáty zemských muzeí

Tisková konference k výstavě Unikáty zemských muzeí

Tisková konference k výstavě Unikáty zemských muzeí

Zpravodajský portál Národního muzea Muzeum 3000

Zpravodajský portál Národního muzea Muzeum 3000

Zpravodajský portál Národního muzea Muzeum 3000

Ukázka článku na stránkách Muzeum 3000

Ukázka článku na stránkách Muzeum 3000

Ukázka článku na stránkách Muzeum 3000

Facebook stránka Národního muzea

Facebook stránka Národního muzea

Facebook stránka Národního muzea

Webové stránky Národního muzea

Webové stránky Národního muzea

Webové stránky Národního muzea