výroční zpráva 2014

EN

Kulturní aktivity Zámku Vrchotovy Janovice

Malebný zámeček uprostřed starého parku, jižně od Prahy v krajině mezi Vltavou a Sázavou. Prostřednictvím stálých expozic a také projektů a doprovodných programů se jeho staletá proměnlivá historie intenzívně dotýká současných návštěvníků

Stálá expozice „České zvonařství“ nabízí působivé setkání s díly dávných mistrů zvonařů v autentickém prostoru středověké vodní tvrze. Výstava je jediná svého druhu v České republice. Stálá expozice „Společnost v Čechách 19. století“ a „Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice“ tvoří společně prohlídku zámku. Jeho novogotická podoba z doby poslední přestavby vytváří jedinečnou atmosféru k cestě Čechami předminulého století, která návštěvníky nakonec dovede přímo do Janovic a pokračuje příběhem Sidonie Nádherné z Borutína.

V roce 2014 proběhla rehabilitace zámeckého parku (12. rok) – úprava prostoru kolem barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, oprava části ohradní zdi parku, včetně zdi původní fořtovny. Díky významným dotacím z ERDF (v r. 2014: 1.024.165 Kč) došlo k odbornému ošetření stovek kmenových dřevin, rekultivaci ploch v parku a zástupným výsadbám podle zahradnického deníku Sidonie Nádherné.

Akce pro veřejnost v roce 2014
  • Řetězové provádění – originální projekt janovického zámku využívá metody zážitkové historie. Už 21 let dává současným jedenácti- až čtrnáctiletým možnost pochopit život našich předků v 19. století a muzejníkům a pedagogům nabízí nové způsoby spolupráce. Zámek Vrchotovy Janovice funguje současně jako metodické centrum pro zájemce o přenesení projektu. V r. 2014 v zámku prováděli: žáci 5.–9. tříd ZŠ Vrchotovy Janovice, 12.–18. 5. 2014 a žáci 9. tříd ZŠ Propojení, Sedlčany, 26. 5.–1. 6. 2014.


          Provádět se dá i v kostýmech

  • Zásuvky – program, který přináší nové zážitky ve stálé expozici.
  • Pohádkový les – program pro děti v zámeckém parku, ve spolupráci s městysem Vrchotovy Janovice, 31. 5. 2014.
  • Víkend otevřených zahrad – dvoudenní program pro návštěvníky proběhl 14.–15. 6. 2014, už podruhé se park ve Vrchotových Janovicích připojil k celoevropskému svátku zahrad a parků.
  • Beseda s Alenou Wagnerovou nad její poslední knihou „Bol lásky prodejné“, věnované osudu bratra Sidonie Nádherné Johannese, 29. 5. 2014.
  • Setkání s Ondřejem Fibichem, který předčítal svůj básnický obraz Sidonie Nádherné: „Zapomenutá v zeleni“, 18. 10. 2014.
  • Ohlížení – projekt pro místní komunitu, zámek Vrchotovy Janovice ve spolupráci s římskokatolickou farností Votice: velikonoční mše (21. 4. 2014), průvod Božího Těla (22. 6. 2014), zádušní mše za Sidonii Nádhernou (27. 9. 2014 výročí úmrtí), vánoční mše (26. 12. 2014); restaurování vrtbovských náhrobků na hřbitově ve Vrchotových Janovicích

Fotogalerie

Malířské zastavení

Malířské zastavení

Víkend otevřených zahrad ve Vrchotových Janovicích

Malířské zastavení

Víkend otevřených zahrad ve Vrchotových Janovicích

Zahradnické zastavení

Zahradnické zastavení

Víkend otevřených zahrad ve Vrchotových Janovicích

Zahradnické zastavení

Víkend otevřených zahrad ve Vrchotových Janovicích

Podzim v janovickém parku, 28. 11. 2014

Podzim v janovickém parku, 28. 11. 2014

Podzim v janovickém parku, 28. 11. 2014