výroční zpráva 2014

EN

Péče o sbírky Historického muzea

Historické muzeum pokračovalo v roce 2014 v ošetření sbírkových předmětů zejména prací vlastních restaurátorů s prioritou připravit předměty pro vystavení či zapůjčení. Restaurátoři v průběhu roku provedli částečnou očistu národopisné expozice, podíleli se na instalacích výstav a společně s kurátory prováděli pravidelné kontroly stavu zápůjček do expozic jiných institucí. Dále také pokračovala optimalizace dlouhodobého uložení sbírek v depozitářích v Terezíně.

Ze zdrojů Národního muzea byla z historické sbírky dodavatelsky zrestaurována pohovka a dvě křesla s kárem z Památníku F. Palackého a F. L. Riegera (124 000 Kč) a z divadelní sbírky konvolut divadelních cedulí Prozatímního divadla, 1876/2 (54 000 Kč). Dotace ISO/D-c (323 550 Kč) pokryla větší část restaurování portrétu Karla VI. a malovaného paravanu se světci z  historické sbírky NM. V rámci spolupráce s VŠCHT v Praze, VOŠ textilních řemesel, AVU a Univerzitou Pardubice zrestaurovali studenti v rámci svých semestrálních a závěrečných prací 13 sbírkových předmětů z historické sbírky a 1 sbírkový předmět z etnografické sbírky Národního muzea. Restaurátoři HM dále zrestaurovali 57 liniových podkreseb Poštovního muzea, 1 model scény Knihovny Václava Havla a vyrobili 4 kopie archiválií K. Kramáře pro Úřad vlády ČR.

Počty ošetřených sbírkových předmětů 
  počet inventárních čísel (evid. jednotek) tj. počet předmětů (ks)
celkem 1 126 1 200
z celku    
. preparování 0 0
. konzervování 848 921
. restaurování 277 278
. tvorba modelů 1 1
z celku    
. dodavatelsky 21 21
. vlastními silami 1 105 1 179
Náklady na ošetření sbírkových předmětů
celkem 673 822 Kč
z celku  
. rozpočet NM 350 272 Kč
. dotace MK (ISO) 323 550 Kč
. sponzoring 0 Kč
. ostatní zdroje 0 Kč

Fotogalerie

Vitráž

Vitráž

s motivem neznámého apoštola z kostela Sv. Jakuba Většího v Žebnici (stav po komplexním restaurování).

Vitráž

s motivem neznámého apoštola z kostela Sv. Jakuba Většího v Žebnici (stav po komplexním restaurování).

Malovaný paraván se světci z Hořan u Českého Brodu

Malovaný paraván se světci z Hořan u Českého Brodu

restaurovaný ak. mal. Milanem Kadavým z dotace ISO (stav po restaurování).

Malovaný paraván se světci z Hořan u Českého Brodu

restaurovaný ak. mal. Milanem Kadavým z dotace ISO (stav po restaurování).

Panenka v chodském kroji s miminkem v náručí

Panenka v chodském kroji s miminkem v náručí

Jako závěrečnou práci na VOŠTR restaurovala Kateřina Hanilcová (stav po restaurování).

Panenka v chodském kroji s miminkem v náručí

Jako závěrečnou práci na VOŠTR restaurovala Kateřina Hanilcová (stav po restaurování).

Bílý kabátek s červeným lemováním

Bílý kabátek s červeným lemováním

Dětský kostým ze zámeckého divadla na Kačině (stav před restaurováním).

Bílý kabátek s červeným lemováním

Dětský kostým ze zámeckého divadla na Kačině (stav před restaurováním).

Bílý kabátek s červeným lemováním

Bílý kabátek s červeným lemováním

Dětský kostým ze zámeckého divadla na Kačině (stav po restaurování).

Bílý kabátek s červeným lemováním

Dětský kostým ze zámeckého divadla na Kačině (stav po restaurování).

Ceremoniální kočár pražského arcibiskupa Viléma Florentina ze Salm-Salmu

Ceremoniální kočár pražského arcibiskupa Viléma Florentina ze Salm-Salmu

Stav v průběhu restaurování kol.

Ceremoniální kočár pražského arcibiskupa Viléma Florentina ze Salm-Salmu

Stav v průběhu restaurování kol.

Ceremoniální kočár pražského arcibiskupa Viléma Florentina ze Salm-Salmu

Ceremoniální kočár pražského arcibiskupa Viléma Florentina ze Salm-Salmu

Stav po restaurování.

Ceremoniální kočár pražského arcibiskupa Viléma Florentina ze Salm-Salmu

Stav po restaurování.