výroční zpráva 2014

EN

Úvodní slovo ředitelky Náprstkova muzea

Činnost Náprstkova muzea v roce 2014 představuje jeho ředitelka PhDr. Eva Dittertová.