výroční zpráva 2014

EN

Činnost Historického muzea

Jednotlivá sbírková oddělení Historického muzea Národníno muzea (dále jen HM) se věnovala odborné práci, podařilo se získat velké množství nových sbírkových předmětů dary, nákupy i převody – např. rozsáhlý celek Muzeum dělnického hnutí. Tisíce předmětů byly zrestaurovány, zdigitalizovány a zdokumentovány. Ve vědě a výzkumu v HM byl úspěšně dokončen projekt MK ČR NAKI „Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví“, jednotlivá oddělení se podílela na řešení 8 cílů ve výzkumu a vývoji projektu DKRVO a 3 interních grantů. Pracovníci HM publikovali několik desítek vědeckých i popularizačních prací a účastnili se vědeckých konferencí, kde přednesli své příspěvky. Pokračovala i odborná spolupráce s řadou domácích i zahraničních institucí, přednášková činnost a výuka odborných pracovníků na vysokých školách.
Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000:

Ukrývají Jirušovy bedny totožnost neznámé ženy?

Ukrývají Jirušovy bedny totožnost neznámé ženy?
29.10.2014 | Zpráva o tzv. Jirušových bednách, které ukrývají obsah zahalený tajemstvím, a které lze podle závěti otevřít až v roce 2101, rozpoutala...

Před 80 lety byl Masaryk naposledy zvolen prezidentem

Před 80 lety byl Masaryk naposledy zvolen prezidentem
24.5.2014 | Psal se neklidný rok 1934. T. G. Masaryk se naposledy rozhodl kandidovat na prezidenta. Protikandidátem byl komunistický poslanec Klement...

Pamatujete na Den znárodnění? Proměny 28. října

Pamatujete na Den znárodnění? Proměny 28. října
28.10.2014 | Osmadvacátý říjen je označován v kalendářích červeným písmem coby svátek a den pracovního klidu. Novodobé dějiny české státnosti se...