výroční zpráva 2014

EN

Personální obsazení k 31. 12. 2014

Organigram Národního muzea k 31. 12. 2014 v pdf ke stažení zde

Ředitelství Národního muzea

generální ředitel Národního muzea
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.

statutární zástupce generálního ředitele
Mgr. Martin Sekera, Ph.D.

oddělení vědeckého tajemníka (zrušeno org. změnou  k 31.1.2014)
RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D.

oddělení interního auditu
Ing. Zdeněk Semerád

oddělení vnějších vztahů
Ing. Mgr. Ivana Kocichová (Havlíková) pověřena vedením do 21.9.2014
Mgr. Kateřina Perglová pověřena vedením od 22.9.2014

oddělení Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
Ing. Mgr. Ivana Kocichová (Havlíková) do 21.9.2014
Ing. Mgr. Petra Belaňová pověřena vedením od 22.9.2014

bezpečnostní ředitel
Miroslav Pastrňák 

Odbor ekonomicko-provozního náměstka

náměstek generálního ředitele
Ing. Rudolf Pohl

oddělení marketingu a obchodu
Mgr. Magdaléna Kroupová

oddělení administrace veřejných zakázek
Ing. Olga Nezbedová

referát právní agendy (zrušeno org. změnou k 31.3.2014)

právní oddělení (vytvořeno org. změnou k 1.4.2014)
JUDr. Iveta Nováková od 15.8.2014 do 29.8.2014
JUDr. Heda Nejedlá od 15.12.2014

Ekonomický úsek

vedoucí
Ing. Marika Bártová

oddělení finanční účtárny a majetku (vytvořeno org. změnou k 1.2.2014)
Jiří Pekárek, DiS.

oddělení práce a mzdy
Eva Maťátková do 30.6.2014
Pavla Grundová od 1.8.2014

osobní oddělení
Mgr. Michaela Mruvčinská

Provozní úsek

vedoucí
Pavel Valter

technické oddělení
Staša Řezníčková

oddělení hospodářské správy
Milan Voříšek

oddělení bezpečnosti a ochrany majetku
Miroslav Pastrňák  

oddělení automatizace informačních systémů
Tomáš Lukšan pověřen vedením do 31.10.2014
Lukáš Bělka pověřen vedením od 1.11.2014

oddělení technické správy NpM
Michal Horák do 17.11.2014
Bohumil Černý od 24.11.2014

oddělení  technické správy ČMH
Antonín Slavík

Odbor náměstka pro centrální sbírkotvornou činnost a výstavní činnost

náměstkyně/náměstek generálního ředitele
Mgr. Dagmar Fialová do 31.5.2014
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. od 1.6.2014

centrální oddělení péče o sbírky
Ing. Petra Štefcová, CSc.

oddělení výstav a údržby expozic
Mgr. Martin Musil

oddělení vzdělávání a kulturních aktivit
Mgr. Jana Stránská od 17.3.2014

Oddělení koncepčních a programových činností (vytvořeno org. změnou k 1.4.2014)
Mgr. Jaroslav Richter

Odbor náměstka pro investiční rozvoj

náměstek generálního ředitele
Mgr. Milan Plaček

stavební oddělení
Pavel Uhlíř

oddělení správy depozitářů Horní Počernice
Ivan Hloušek

oddělení správy depozitářů a údržby expozic Terezín
Pavel Panaš

Odbor náměstka pro strategický  rozvoj (vytvořeno org. změnou k 1.2.2014)

náměstek generálního ředitele
PhDr. Pavel Douša, Ph.D. do 30.11.2014
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. pověřen vedením od 1.12.2014

Odd. vědy a projektového řízení
Mgr. Nina Milotová

Odd. správy digitálního obsahu a nových médií
Mgr.Jiří Frank od 1.5.2014

Přírodovědecké muzeum

ředitel/ředitelka
RNDr. Jiří Litochleb do 31.1.2014
RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D.  od 1.2.2014

mineralogicko-petrologické oddělení
Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.  

paleontologické oddělení
RNDr. Jiří Kvaček, CSc.

mykologické oddělení
Mgr. Jan Holec, Dr.

botanické oddělení
Mgr. Otakar Šída

entomologické oddělení
Mgr. Jiří Hájek, Ph. D.

zoologické oddělení
Mgr. Radek Šanda, Ph.D.

antropologické oddělení
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.

kroužkovací stanice
Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D.

Historické muzeum

ředitel
PhDr. Pavel Douša, Ph.D. do 31.1.2014
Mgr. Marek Junek, Ph.D. od 1.2.2014

oddělení pravěku a antického starověku
PhDr. Jarmila Valentová pověřena vedením do 1.2.2014
Mgr. Marika Tisucká pověřena vedením od 1.3.2014

oddělení starších českých dějin
PhDr. Vanda Marešová pověřena vedením

Archiv Národního muzea
PhDr. Milena Běličová

etnografické oddělení
Mgr. Petra  Červinková

numismatické oddělení
PhDr. Luboš Polanský  pověřen vedením

divadelní oddělení
Mgr. Vojtěch Poláček

oddělení novodobých českých dějin
PhDr. Ivan Malý

oddělení správy, evidence a péče o sbírky
Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D.

referát Československé dokumentační středisko 1948 - 1998
Mgr. Jitka Hanáková

Knihovna Národního muzea

ředitel
Mgr. Martin Sekera, Ph.D.

oddělení základní knihovny
PhDr. Eva Lachmanová

oddělení rukopisů a starých tisků
PhDr. Richard Šípek, Ph.D. pověřen vedením

oddělení časopisů
Marcela Halabrínová

oddělení zámeckých knihoven
PhDr. Petr Mašek

oddělení knižní kultury
Pavel Muchka

oddělení služeb
Mgr. Jana Konečná

oddělení mezinárodní výměny
PhDr. Jarmila Kučerová

oddělení expozic Muzea knihy
Mgr. Veronika Čadková  do 31.8.2014

Náprstkovo muzeum

ředitelka
PhDr. Eva Dittertová

Sbírkové oddělení
PhDr. Pavel Onderka

knihovna Náprstkova muzea
PhDr. Eva Popovič do 31.7.2014
PhDr. Michaela Tydlitátová od 4.8.2014

oddělení správy, evidence a péče o sbírky NpM
Ing. Jana Kadeřábková

oddělení práce s veřejností a marketingu
Mgr. Jaroslava Petrnoušková do 20.9.2014
Bc. Jana Kálalová od 23.9.2014

České muzeum hudby

ředitel
Dott.  Emanuele Gadaleta

hudebněhistorické oddělení
PhDr. Markéta Kabelková

oddělení hudebních nástrojů a správa Státní sbírky hudebních nástrojů
Dott. Emanuele Gadaleta

Muzeum Bedřicha Smetany
PhDr. Olga Mojžíšová

Muzeum Antonína Dvořáka
Mgr. Kateřina Nová pověřena vedením

Centrum pro dokumentaci populární  hudby a nových medií
Bc. Peter Balog

oddělení správy, evidence a péče o sbírky
PhDr. Eva Paulová

oddělení práce s veřejností a marketingu
Mgr. Lenka Kobrová do 31.7.2014
Mgr. Kristýna Zámečníková od 1.11.2014 pověřena vedením