výroční zpráva 2014

EN

Úvodní slovo ředitelky Přírodovědeckého muzea

Činnost Přírodovědeckého muzea v roce 2014 představuje jeho ředitelka RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D.