výroční zpráva 2014

EN

Návštěvnost objektů Národního muzea

V meziročním srovnání se návštěvnost objektů Národního muzea  daří v roce 2014 udržet na stejné úrovni v jako v minulých letech. V reálných číslech jsme zaznamenali pokles o pouhých 2 767 návštěvníků. Tento nevýrazný pokles byl způsoben probíhající částečnou rekonstrukcí Nové budovy a dále pak v ostatních objektech i vlivem pěkného počasí, kdy lidé upřednostňovali jiné možnosti trávení volného času. Důvodem toho, že se dlouhodobě daří udržovat úroveň návštěvnosti na řádově stejné výši jsou v neposlední řadě úspěšné výstavní cykly a projekty. Především pak správně cílené reklamní a marketingové kampaně jejich propagace. Na návštěvnickém úspěchu výstavy „Země černých faraonů“ se nemalou měrou podepsala silná outdoorová a televizní reklamní kampaň. V roce 2014 pak stojí za zmínku především cyklus „Peníze“ a stejnojmenná výstava proběhnuvší spolu s výstavou „Aféry“ v Nové budově Národního muzea nebo „Čas zámořských objevů“ v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. 

 

Návštěvnost objektů Národního muzea v jednotlivých měsících roku 2014
  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
Nová budova 8 861 9 688 9 985 9 387 9 103 7 472 9 337 22 756 1 399 0 0 0 87 988
Náprstkovo muzeum 3 455 3 724 2 227 3 550 3 331 8 210 3 465 4 468 3 445 3 939 2 829 2 320 44 963
České muzeum hudby 1 687 1 716 2 013 2 362 2 163 1 669 1 949 2 206 1 106 2 084 1 585 1 496 22 036
Muzeum Bedřicha Smetany 580 704 1 011 1 258 1 363 1 091 1 118 1 334 854 1 305 474 666 11 758
Muzeum Antonína Dvořáka 626 717 1 104 1 297 1 358 823 1 264 1 557 1 056 1 176 499 579 12 056
Památník B. Smetany  22 34 2 131 333 610 156 461 423 105 43 26 2 346
Památník A. Dvořáka  110 20 123 546 414 0 180 268 161 184 90 60 2 156
Památník Jaroslava Ježka 23 36 37 66 38 41 55 53 62 72 54 0 537
Památník J. Suka  2 3 6 26 244 0 222 28 39 27 2 0 599
Lapidárium 0 0 0 207 337 1 324 306 244 340 493 405 0 3 656
Památník F. Palac. a F.L.Rieg. 0 0 0 10 29 89 0 0 0 27 87 0 242
Národopisné muzeum 1 127 1 347 1 315 1 701 1 060 554 503 529 863 762 713 1 500 11 974
Zámek Vrchotovy Janovice 0 0 0 0 1792 1642 1354 1160

617

0 0 0 6 565
Národní památník na Vítkově  1 035 1 353 1 275 1 764 2 363 1 528 1 694 1 993 1 606 2 870 1 969 996 20 446
Muzeum české loutky a cirkusu 206 160 267 313 498 978 1 479 1 215 861 408 344 219 6 948
Muzeum knihy 0 0 0 0 1 041 1 169 1 475 2 021 1 016 1 317 0 0 8 039
CELKEM 17 734 19 502 19 365 22 618 25 467 26 323 24 317 40 193 13 708 14 769 9 094 7 862 242 309