výroční zpráva 2014

EN

Akviziční činnost Přírodovědeckého muzea

Nejvýznamnější akvizicí byla sbírka Zdeňka Dvořáka, zakoupená za podpory Ministerstva kultury (program ISO). Jedná se o kompletní sbírku fosilií z lokality Roudníky v počtu 2 200 ks (386 ks hmyzu, 218 ryb a 1 596 rostlin; třetihory, oligocén) a kompletní sbírku středních a velkých fosilních obratlovců (třetihory, miocén) v počtu 4 500 ks. Darem byla získána sbírka 90 exemplářů brouků z Bornea od P. Kalače (P5P 1/2014) a sbírka cca 10 000 exemplářů především českých motýlů z pozůstalosti ak. mal. Bohumila Vančury (P5P 2/2014). Mezi vlastní sběry jednotlivých oddělení patří významné akvizice z výzkumných cest, např. 30 ks obojživelníků a plazů z Peru obsahující paratypy nově popisovaného druhu žáby rodu Pristimantis nebo nálezy z třetihorní lokality Ahníkov, kde provádí systematický výzkum paleontologické oddělení.


Pristimantis sp. paratyp

 

Počty přírůstků
  počet přírůstkových čísel tj. počet předmětů (ks)
celkem 205 41 824
z celku    
. dary 77 11 527
. převody 36 849
. nákupy 7 17 851
. vlastní sběr 81 11 560
. stará zásoba 4 37
Náklady na nákup sbírkových předmětů
celkem 730 310 Kč
z celku 0 Kč
. rozpočet NM 74 000 Kč
. dotace MK (ISO) 430 000 Kč
. sponzoring 0 Kč
. ostatní zdroje 226 310 Kč

Fotogalerie

Exkluzivně provádí NM záchranný výzkum na lokalitě Ahníkov (třetihory, miocén)

Exkluzivně provádí NM záchranný výzkum na lokalitě Ahníkov (třetihory, miocén)

Exkluzivně provádí NM záchranný výzkum na lokalitě Ahníkov (třetihory, miocén)

Krunýř suchozemské želvy, Ahníkov, miocén

Krunýř suchozemské želvy, Ahníkov, miocén

Krunýř suchozemské želvy, Ahníkov, miocén

Krunýř suchozemské želvy, Ahníkov, miocén

Krunýř suchozemské želvy, Ahníkov, miocén

Krunýř suchozemské želvy, Ahníkov, miocén

Dolní čelisti lichokopytníka rodu Phyllotyllon, miocén

Dolní čelisti lichokopytníka rodu Phyllotyllon, miocén

Dolní čelisti lichokopytníka rodu Phyllotyllon, miocén

Čelist pycnodontiformní ryby, Asflah, křída

Čelist pycnodontiformní ryby, Asflah, křída

Čelist pycnodontiformní ryby, Asflah, křída

Zub dinosaura Spinosaurus sp., Begaa, křída

Zub dinosaura Spinosaurus sp., Begaa, křída

Zub dinosaura Spinosaurus sp., Begaa, křída

Lebka gaviála Dyrosaurus sp., Begaa, křída (Kem Kem)

Lebka gaviála Dyrosaurus sp., Begaa, křída (Kem Kem)

Lebka gaviála Dyrosaurus sp., Begaa, křída (Kem Kem)


Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000:

Nové houby obohatily sbírky Národního muzea

Nové houby obohatily sbírky Národního muzea
23.12.2014 | Pomalu se blíží konec roku a s ním nastává i čas bilancování. Mykologické sbírky Národního muzea obohatily v poslední době velmi...