výroční zpráva 2014

EN

Vědecká rada Národního muzea

Humanitní sekce

Mgr. Aleš Březina
Institut Bohuslava Martinů        

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
Ústav pro jazyk český AV ČR

Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Etnologický ústav AV ČR – Kabinet hudební historie

Prof. prom. fil. Miloš Havelka, CSc.
Fakulta humanitních studií UK, předseda Humanitní sekce Vědecké rady NM

PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Ústav etnologie FF UK

Mgr. Stanislav Kázecký, Ph.D.
Velvyslanec ČR v Portugalsku

Doc. PhDr. Barbara Köpplová
FSV UK – Centrum pro mediální studia

PhDr. Vlastimil Novák, Ph.D.
Národní muzeum – Náprstkovo muzeum

Prof. PhDr. Petr Sommer
Centrum medievistických studií AV ČR

PhDr. Jiří Suk, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
Národní muzeum – Knihovna Národního muzea

PhDr. Jana Vojtěšková, CSc.
Národní muzeum – České muzeum hudby, tajemnice Humanitní sekce Vědecké rady NM

Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.
Etnologický ústav AV ČR

Doc. PhDr. Petr Zemánek
Ústav srovnávací jazykovědy FF UK

Přírodovědná sekce

Ing. Aleš Bezděk, Ph.D.
Entomologický ústav AV ČR, předseda Přírodovědné sekce Vědecké rady NM

Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR

RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
Národní muzeum – Přírodovědecké muzeum

MUDr. Jakub Likovský, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR

Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.
Moravské zemské muzeum – Entomologické oddělení

RNDr. Jiří Moravec, CSc.
Národní muzeum – Přírodovědecké muzeum

Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.
Národní muzeum – Přírodovědecké muzeum, tajemník Přírodovědné sekce Vědecké rady NM

RNDr. Vladimír Šrein, CSc.
Česká geologická služba

RNDr. Jitka Štěpánková, CSc.
Botanický ústav AV ČR