výroční zpráva 2014

EN

Vyčíslení podsbírek Národního muzea

 
Přírodovědecké muzeum
Název podsbírky Počet evidenčních čísel
  Počet čísel v CES Počet vyřazených čísel Počet aktivních čísel Počet čísel chronologické evidence Počet čísel systematické evidence Periodická inventarizace
geologická 3 752 0 3 752 3 3 749 3 623
petrografická 24 665 2 24 663 32 24 631
mineralogická 93 788 243 93 545 462 93 083
sbírka broušených drahých kamenů  4 804 19 4 785 6 4 779
sbírka meteoritů 500 5 495 2 493
sbírka tektitů  13 889 14 13 875 2 13 873
paleontologická 145 097 514 144 583 42 453 102 130 8 229
botanická 25 095 10 25 085 125 24 960 1 934
mykologická 300 304 604 299 700 43 299 657 8 333
entomologická 31 565 28 31 537 0 31 537 1 671
zoologická 115 419 2 323 113 096 558 112 538 5 392
antropologická 17 497 109 17 388 120 17 268 1 036
Přírodovědecké muzeum celkem 776 375 3 871 772 504 43 806 728 698 30 218
Historické muzeum
  Počet čísel v CES Počet vyřazených čísel Počet aktivních čísel Počet čísel chronologické evidence Počet čísel systematické evidence Periodická inventarizace
archeologická 411 766 32 411 734 57 411 677 30 771
historická 199 925 88 199 837 152 199 685 9 200
etnografická 140 251 433 139 818 48 139 770 4 490
numismatická 637 680 204 637 476 225 366 412 110 31 465
sbírka divadlo 510 909 180 510 729 118 033 392 696 47 119
sbírka klasické archeologie HM 7 495 12 7 483 10 7 473 dokončena 2012
sbírka novodobých českých dějin HM 23 834 235 23 599 877 22 722 103
sbírka Muzea dělnického hnutí 10 0 10 0 10 nová podsbírka
sbírka tělesné výchovy a sportu HM 143 333 2 287 141 046 3 857 137 189 22 152
Historické muzeum celkem 2 075 203 3 471 2 071 732 348 400 1 723 332 145 300
Knihovna Národního muzea
  Počet čísel v CES Počet vyřazených čísel Počet aktivních čísel Počet čísel chronologické evidence Počet čísel systematické evidence Periodická inventarizace
knihy 21 945 15 21 930 0 21 930 dokončena 2012
písemnosti a tisky 25 229 26 25 203 2 25 201 dokončena 2012
časopisy 181 0 181 0 181 45
doklady k vývoji knižní kultury 127 793 59 127 734 124 127 610 8 328
Knihovna Národního muzea celkem 175 148 100 175 048 126 174 922 8 373
Náprstkovo muzeum
  Počet čísel v CES Počet vyřazených čísel Počet aktivních čísel Počet čísel chronologické evidence Počet čísel systematické evidence Periodická inventarizace
negativy a diapozitivy 35 548 1 587 33 961 1 33 960 39 187
fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média 4 918 171 4 747 1 4 746
etnografie NpM 38 457 1 266 37 191 118 37 073
asijská sbírka NpM 53 470 1 130 52 340 516 51 824 3 646
Náprstkův inventář 2 513 32 2 481 595 1 886 dokončena 2011
numismatika NpM 16 391 133 16 258 562 15 696 dokončena 2011
pravěk/starověk NpM 12 206 36 12 170 61 12 109 dokončena 2011
Náprstkovo muzeum celkem 163 503 4 355 159 148 1 854 157 294 42 833
České muzeum hudby
  Počet čísel v CES Počet vyřazených čísel Počet aktivních čísel Počet čísel chronologické evidence Počet čísel systematické evidence Periodická inventarizace
sbírka hudebně historického odd. 221 434 792 220 642 2 540 218 102 10 047
sbírka Muzea Antonína Dvořáka  36 686 988 35 698 1 105 34 593 dokončena 2011
sbírka Muzea Bedřicha Smetany 8 377 258 8 119 172 7 947 2 849
Centrum populární hudby 505 0 505 6 499 0
České muzeum hudby celkem 269 628 2 085 267 543 3 838 263 705 12 896
Národní muzeum
Celkem 3 459 857 13 882 3 445 975 398 024 3 047 951 239 620