výroční zpráva 2014

EN

Péče o sbírky Knihovny Národního muzea

Ukončení provozu Muzea knihy ve Žďáře nad Sázavou bylo spojeno s převozem vystavených sbírkových předmětů a knižních fondů do depozitáře v Terezíně. Zde byly buď podrobeny zásahu v dezinfekční komoře, nebo jsou k tomu připravené. Část předmětů prošla restaurováním. Velmi náročné bylo stěhování tiskařských strojů, které musely být nejdříve rozebrány a opětovné sestavení včetně konzervace je čeká v roce 2015.  Do Terezína také přibyly dva významné knižní celky: Roudnická kapucínská knihovna a knihovna Gelasia Dobnera; v jejím případě byly ze Žďáru přemístěny i Dobnerovy původní knihovní skříně, v nichž byla jeho knihovna uložena i v Terezíně.

Pokračovalo systematické přemisťování sbírek dokladů k vývoji knižní kultury do nekyselých ochranných obalů, především u nakladatelských archivů a kramářských tisků. Podařilo se také restaurovat malou část sbírky kramářských tisků díky Vyšší odborné škole grafické v Hellichově ulici v Praze. Restaurátorská dílna Historického muzea provedla ošetření knihařských rytin, písmových sad Josefa Váchala, štočků a nábytku především v souvislosti s prezentací předmětů na výstavách v České republice.

Konzervátorská dílna KNM pracující snad už poslední rok v nevyhovujících podmínkách detašovaného pracoviště v pražské čtvrti Žižkov se pracovně zaměřuje především na fondy oddělení rukopisů a starých tisků. Podrobila 25 svazků starých knižních tisků kompletnímu restaurování, 45 svazků bylo restaurováno částečně, 147 svazků restaurovaly pracovnice dílny ambulantně v terezínském depozitáři. Kromě toho vyrobily 13 kusů krabic z nekyselé lepenky na knihy, několik maket pro výstavní účely a pro jiné složky a oddělení Národního muzea vykonávaly dílčí restaurátorské zásahy a práce (archeologie, botanika, KNM 1, 3, 5).

Klima ve všech sbírkových depozitářích KNM je monitorováno. Za nejstabilnější je možné považovat klima v přechodném depozitáři Zámku Zbraslav. Naopak velmi komplikovaná situace je dlouhodobě v klimatizovaných depozitářích v Terezíně a v následujícím roce bude provedena oprava vzduchotechnického systému. Kvůli poruše klimatizačního zařízení v palácové Knihovně Kinských bylo v roce 2014 třeba třikrát týdně dolévat vodu ve zvlhčovačích. Také zde bude v roce 2015 provedena technologická úprava zařízení.

Počty ošetřených sbírkových předmětů

  počet inventárních čísel (evid. jednotek) tj. počet předmětů (ks)
celkem 324 324
z celku    
. preparování 0 0
. konzervování 159 159
. restaurování 165 165
. tvorba modelů 0 0
z celku    
. dodavatelsky 24 24
. vlastními silami 300 300

Náklady na ošetření sbírkových předmětů

celkem 82 196 Kč
z celku  
. rozpočet NM 61 535 Kč
. dotace MK (ISO) 0 Kč
. sponzoring 0 Kč
. ostatní zdroje 20 661 Kč

Fotogalerie

Picatrix

Picatrix

Liber artis magice (rukopis). 16.–17. století.
Přední strana vazby před restaurováním.

Picatrix

Liber artis magice (rukopis). 16.–17. století. Přední strana vazby před restaurováním.

Picatrix

Picatrix

Liber artis magice (rukopis). 16.–17. století.
Zadní strana vazby před restaurováním.

Picatrix

Liber artis magice (rukopis). 16.–17. století. Zadní strana vazby před restaurováním.

Malogranati liber secundus

Malogranati liber secundus

Rukopis, 15. století - pohled na vazbu po restaurování.

Malogranati liber secundus

Rukopis, 15. století - pohled na vazbu po restaurování.

Picatrix

Picatrix

Liber artis magice (rukopis). 16.–17. století. – Sejmuté a restaurované pergamenové pokryvy s hebrejským textem.

Picatrix

Liber artis magice (rukopis). 16.–17. století. – Sejmuté a restaurované pergamenové pokryvy s hebrejským textem.

Picatrix

Picatrix

Liber artis magice (rukopis). 16.–17. století.
Sejmuté a restaurované pergamenové pokryvy s hebrejským textem, rubová strana.

Picatrix

Liber artis magice (rukopis). 16.–17. století. Sejmuté a restaurované pergamenové pokryvy s hebrejským textem, rubová strana.

Bartholomaeus Platina

Bartholomaeus Platina

De vita et moribus summorum pontificum. Kolín nad Rýnem, 1529. Pohled na vazbu před restaurováním.

Bartholomaeus Platina

De vita et moribus summorum pontificum. Kolín nad Rýnem, 1529. Pohled na vazbu před restaurováním.

Bartholomaeus Platina

Bartholomaeus Platina

De vita et moribus summorum pontificum. Kolín nad Rýnem, 1529. Pohled na dolní ořízku před restaurováním.

Bartholomaeus Platina

De vita et moribus summorum pontificum. Kolín nad Rýnem, 1529. Pohled na dolní ořízku před restaurováním.

Bartholomaeus Platina

Bartholomaeus Platina

De vita et moribus summorum pontificum. Kolín nad Rýnem, 1529. Pohled na vazbu po restaurování.

Bartholomaeus Platina

De vita et moribus summorum pontificum. Kolín nad Rýnem, 1529. Pohled na vazbu po restaurování.

Bartholomaeus Platina

Bartholomaeus Platina

De vita et moribus summorum pontificum. Kolín nad Rýnem, 1529. Pohled na dolní ořízku po restaurování.

Bartholomaeus Platina

De vita et moribus summorum pontificum. Kolín nad Rýnem, 1529. Pohled na dolní ořízku po restaurování.

Malogranati liber secundus

Malogranati liber secundus

Rukopis, 15. století – pohled na vazbu před restaurováním.

Malogranati liber secundus

Rukopis, 15. století – pohled na vazbu před restaurováním.

Malogranati liber secundus

Malogranati liber secundus

Rukopis, 15. století – pohled na vazbu po restaurování.

Malogranati liber secundus

Rukopis, 15. století – pohled na vazbu po restaurování.