výroční zpráva 2014

EN

Ukončení provozu Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou

K 31. říjnu 2014 uzavřelo Muzeum knihy svou expozici a k 31. prosinci 2014 vypršela nájemní smlouva na jeho prostory v zámku rodiny Kinských. Expozice, která vznikla v roce 1957,  byla věnována vývoji knižní kultury a představovala významné a v České republice koncepcí i svým rozsahem ojedinělé a odborně autoritativní místo věnované popisu a výkladu kultury spojené s hmotnou výrobou, obsahovou tvorbou, distribucí i recepcí knižního rukopisného i tištěného textu, jakož i ilustrace. Expozice byla velmi populární a veřejností navštěvovaná od 60. do 80. let 20. století. Od 90. let začal zájem veřejnosti opadat. Po zvážení všech okolností, zejména nevyhovujících klimatických podmínek v prostorách zámku, které znemožňovaly expozici technologicky i exponátově modernizovat s ohledem na normy ochrany sbírkových fondů, bylo rozhodnuto o jejím uzavření. Poslední sezónní výstavou, která završila desítky předchozích výstav doplňujících v návštěvním období od jara do podzimu stálou expozici, byla výstava Staré pověsti české.


Fotogalerie

Fotografie z Muzea knihy v jeho původní podobě

Fotografie z Muzea knihy v jeho původní podobě

Fotografie z Muzea knihy v jeho původní podobě

Fotografie z Muzea knihy v jeho původní podobě

Fotografie z Muzea knihy v jeho původní podobě

Fotografie z Muzea knihy v jeho původní podobě

Chodba v Muzeu knihy před stěhováním

Chodba v Muzeu knihy před stěhováním

Chodba v Muzeu knihy před stěhováním

Vystěhovaná chodba Muzea knihy

Vystěhovaná chodba Muzea knihy

Vystěhovaná chodba Muzea knihy

Tzv. Kapucínská knihovna před stěhováním

Tzv. Kapucínská knihovna před stěhováním

Tzv. Kapucínská knihovna před stěhováním

Vystěhovaná Kapucínská knihovna

Vystěhovaná Kapucínská knihovna

Vystěhovaná Kapucínská knihovna

Stěhování těžkého tiskařského lisu

Stěhování těžkého tiskařského lisu

Stěhování těžkého tiskařského lisu

Demontované výkladové panely

Demontované výkladové panely

Demontované výkladové panely