výroční zpráva 2014

EN

Věda a výzkum v Historickém muzeu

Projekty NAKI
(Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity)

Celý článek si můžete přečíst zde
 
Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví
2012–2014
V roce 2014 byl úspěšně dokončen projekt (NAKI DF12P01OVV045), řešený oddělením pravěku a antického starověku pod vedením PhDr. Jarmily Valentové. Jeho cílem bylo hledání vhodných nástrojů a prostředků popularizace, prezentace a edukace archeologie muzejními prostředky, a to především prostřednictvím sbírkových předmětů. Jako hlavní aplikovaný výstup projektu byla v roce 2014 dokončena certifikovaná metodika „Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví“ (MK 6931/2015 OVV; Osv. 19). Dále byly publikovány tematické odborné články v recenzovaném periodiku Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, pokračovala práce na webu www.archeologienadosah.cz a realizace dílčích edukativních programů.

Projekty Grantové agentury České republiky

Meče středověké Evropy jako technologický, archeologický a kulturně historický pramen
Oddělení pravěku a antického starověku
Mgr. Jiří Košta (spoluřešitel), Ing. Jiří Hošek, Ph.D.; ARÚ AV ČR, v. v. i. Praha
2012–2016

Interní granty
 • Tuchlovice, okr. Kladno. Archeologický výzkum lokality s organickými nálezy
  Oddělení pravěku a antického starověku
  Mgr. Daniel Bursák
  2013–2014

Detail dřevěných nálezů nejstaršího horizontu
(700-500 př. n. l.).

Dno sondy s nálezy nejstaršího horizontu
(700-500 př. n. l.). 

Odběr vzorků nivního profilu pro laboratorní analýzy. 

Průběh výzkumu v hlubokém nivním terénu. 

 

 • Pohyblivost, dočasnost, recyklace – Nové trendy v české divadelní architektuře po roce 1989
  Divadelní oddělení
  Mgr. Vojtěch Poláček, MgA. Vít Pokorný
  2013–2014
   
 • Revize a materiálový průzkum nejstarších nálezů fragmentů oděvů a oděvních doplňků z rané doby historické ze sbírky Starších českých dějin Historického muzea
  Oddělení správy, evidence a péče o sbírky
  Bc. Veronika Šulcová, Dis.
  2013–2014


Mikroskopický snímek sametové tkaniny pravděpodobně z obuvi Ladislava Pohrobka.


Snímek z elektronového mikroskopu dracounové nitě ze sametové tkaniny pocházející pravděpodobně z obuvi Ladislava Pohrobka. 
Projekty dlouhodobého koncepčního rozvoje organizace
 • 2014/20 Archeologie – Mgr. Marika Tisucká
 • 2014/21 Světový diskurz interpretace a ochrany archeologického dědictví – Mgr. Daniel Bursák
 • 2014/22 Starší české dějiny – PhDr. Vanda Marešová
 • 2014/23 Dějiny fondů a sbírek Národního muzea – PhDr. Milena Běličová
 • 2014/24 Etnologie – Mgr. Petra Červinková
 • 2014/25 Numismatika – PhDr. Luboš Polanský
 • 2014/26 Dějiny divadla – Mgr. Vojtěch Poláček
 • 2014/27 Technologie dokumentace a restaurování památek a muzejních sbírek – Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D.
  Vitráž z kostela sv. Jakuba Většího v Žebnici:  


  - hrana skleněného dílku (patrné zbytky
  sklenářského tmelu s korozními produkty 

  olova)


  - detail vnitřní strany oloveného H-profilu (charakteristické stopy po technologickém
  postupu výroby profilů od 19. stol.)


  - detail vrstvení červeného skla na bezbarvý podklad. 


  - detail malby černou konturovou vypalovací barvou, tzv. švarclot. 

 • 2014/28 Novodobé české dějiny – PhDr. Ivan Malý
   

Mezinárodní spolupráce

Cradles of European Culture (CEC). A European Network for Interpreting and Presenting Early Medieval Cultural Heritage. Francia Media Heritage Route
Numismatické oddělení
PhDr. Luboš Polanský, asociovaný partner 
European Commission – Directorate General Education and Culture – Programme « Culture »
2010–2015


Domácí i zahraniční konference a semináře Historického muzea v roce 2014 ke stažení zde


Fotogalerie

Fragment rypsové hedvábné tkaniny

Fragment rypsové hedvábné tkaniny

pocházející z rakve Jiřího z Poděbrad (stav před novou adjustací)

Fragment rypsové hedvábné tkaniny

pocházející z rakve Jiřího z Poděbrad (stav před novou adjustací)

Fragment rypsové hedvábné tkaniny

Fragment rypsové hedvábné tkaniny

pocházející z rakve Jiřího z Poděbrad (stav po nové adjustaci)

Fragment rypsové hedvábné tkaniny

pocházející z rakve Jiřího z Poděbrad (stav po nové adjustaci)

Mikroskopický snímek sametové tkaniny

Mikroskopický snímek sametové tkaniny

pravděpodobně z obuvi Ladislava Pohrobka

Mikroskopický snímek sametové tkaniny

pravděpodobně z obuvi Ladislava Pohrobka

Snímek z elektronového mikroskopu

Snímek z elektronového mikroskopu

dracounové nitě ze sametové tkaniny pocházející pravděpodobně z obuvi Ladislava Pohrobka

Snímek z elektronového mikroskopu

dracounové nitě ze sametové tkaniny pocházející pravděpodobně z obuvi Ladislava Pohrobka

Účastníci konference

Účastníci konference

Česká společnost a kultura v 80. letech 20. století v Musaionu, 5. 12. 2014

Účastníci konference

Česká společnost a kultura v 80. letech 20. století v Musaionu, 5. 12. 2014

Účastníci konference

Účastníci konference

Česká společnost a kultura v 80. letech 20. století v Musaionu, 5. 12. 2014

Účastníci konference

Česká společnost a kultura v 80. letech 20. století v Musaionu, 5. 12. 2014

Náhled webového portálu Archeologie na dosah

Náhled webového portálu Archeologie na dosah

Náhled webového portálu Archeologie na dosah

Fotokoláž z akce Kupecká osada Krumbenowe

Fotokoláž z akce Kupecká osada Krumbenowe

Fotokoláž z akce Kupecká osada Krumbenowe

Fotokoláž z edukativní akce Léto s archeologií

Fotokoláž z edukativní akce Léto s archeologií

Fotokoláž z edukativní akce Léto s archeologií

Fotokoláž z přípravy audiovizuálního spotu Jak se rodí krása věcí minulých

Fotokoláž z přípravy audiovizuálního spotu Jak se rodí krása věcí minulých

Fotokoláž z přípravy audiovizuálního spotu Jak se rodí krása věcí minulých

Dočasná scéna pro inscenaci Fallen před Maxim Gorki Theater, Berlín

Dočasná scéna pro inscenaci Fallen před Maxim Gorki Theater, Berlín

Interní grant – Pohyblivost, dočasnost a recyklace – nové trendy v české divadelní architektuře po roce 1989. Řešitel: Vojtěch Poláček.

Dočasná scéna pro inscenaci Fallen před Maxim Gorki Theater, Berlín

Interní grant – Pohyblivost, dočasnost a recyklace – nové trendy v české divadelní architektuře po roce 1989. Řešitel: Vojtěch Poláček.

Prezentace výsledků interního grantu NM na III. Doktorandském sympoziu v Mikulově.

Prezentace výsledků interního grantu NM na III. Doktorandském sympoziu v Mikulově.

Interní grant – Pohyblivost, dočasnost a recyklace – nové trendy v české divadelní architektuře po roce 1989. Řešitel: Vojtěch Poláček.

Prezentace výsledků interního grantu NM na III. Doktorandském sympoziu v Mikulově.

Interní grant – Pohyblivost, dočasnost a recyklace – nové trendy v české divadelní architektuře po roce 1989. Řešitel: Vojtěch Poláček.

Autobuf Divadla Bufet na festivalu Dny evropských regionů v Hradci Králové.

Autobuf Divadla Bufet na festivalu Dny evropských regionů v Hradci Králové.

Interní grant – Pohyblivost, dočasnost a recyklace – nové trendy v české divadelní architektuře po roce 1989. Řešitel: Vojtěch Poláček.

Autobuf Divadla Bufet na festivalu Dny evropských regionů v Hradci Králové.

Interní grant – Pohyblivost, dočasnost a recyklace – nové trendy v české divadelní architektuře po roce 1989. Řešitel: Vojtěch Poláček.


Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000:

Křehká krása uchovaná na skle

Křehká krása uchovaná na skle
27.5.2014 | Snímky herce Národního divadla a zároveň nadšeného amatérského fotografa Karla Váni z let 1906-1928 uchovává v podobě skleněných negativů...