výroční zpráva 2013

EN

Úvodní slovo generálního ředitele

Vážené dámy, vážení pánové,
Konečně! V listopadu roku 2013 byla téměř po roce různých úřednických procedur a schvalovacích procesů vládou ustanovena hodnotící komise pro výběr zhotovitele rekonstrukce Historické budovy Národního muzea a následně byly otevřeny obálky s nabídkami uchazečů. Hodnotící komise mohla započít svoji práci, tak aby během roku 2014 vybrala vítězného uchazeče a dlouho připravovaná a očekávaná rekonstrukce mohla začít.