výroční zpráva 2018

EN

Zámek Vrchotovy Janovice

Expozice Zámku Vrchotovy Janovice

Malebný zámeček uprostřed starého parku, jižně od Prahy v krajině mezi Vltavou a Sázavou. Prostřednictvím stálých expozic a také projektů a doprovodných programů se jeho staletá proměnlivá historie intenzívně dotýká současných návštěvníků.

 

Společnost v Čechách 19. století – Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice

Dva expoziční okruhy tvoří společně prohlídku zámku, jehož novogotická podoba z období poslední přestavby vytváří jedinečnou atmosféru k cestě Čechami předminulého století, která návštěvníky nakonec dovede přímo do Janovic, a pokračuje příběhem Sidonie Nádherné z Borutína. Expozici tvoří originální památky dokládající životní styl a kulturu společnosti 19. a počátku 20. století.

České zvonařství

Expozice nabízí působivé setkání s díly dávných mistrů zvonařů v autentickém prostoru středověké vodní tvrze;  expozice je jediná svého druhu v České republice.

 

Doprovodné programy

Komentované prohlídky stálých expozic: 1. 4.–31. 10. 2018 (skupina sezónních průvodců), prohlídky parku v rámci programů pro návštěvníky (Mgr. Ludmila Fiedlerová).

Dny řetězového provádění (24. ročník) 1. 5.–5. 5. 2018, 16. 5.–20. 5. 2018, 29. 5.–2. 6. 2018

Originální projekt janovického zámku využívá metody zážitkové historie. Současným jedenácti- až čtrnáctiletým dává možnost pochopit život našich předků v 19. století a muzejníkům a pedagogům nabízí nové způsoby spolupráce. Jeho základní nápad spočívá ve výměně rolí: skupina žáků se na týden stává řadou vzájemně na sebe navazujících průvodců. Zámek Vrchotovy Janovice funguje současně jako metodické centrum pro zájemce o přenesení projektu. V roce 2018 v zámku prováděli 1.–5. 5. žáci tercie z Gymnázia Opatov v Praze, 16. 5.–20. 5. žáci 5.–9. třídy ZŠ Vrchotovy Janovice a 29. 5.–2. 6. žáci 9. tříd ZŠ Propojení, Sedlčany.

 

Zásuvky (7. ročník), 1. 4.–31. 10. 2018 – program, který přináší nové zážitky ve stálé expozici.

Pohádkový les, 28. 5. 2018 – program pro děti v zámeckém parku, ve spolupráci s městysem Vrchotovy Janovice.

Ohlížení (6. ročník), projekt pro místní komunitu (cesty k pochopení minulosti), zámek Vrchotovy Janovice ve spolupráci s farností Votice: průvod Božího Těla v zámeckém parku (3. 6. 2018), zádušní mše za Sidonii Nádhernou (30. 9. 2018).

Víkend otevřených zahrad (6. ročník) 9.–10. 6. 2018 – dvoudenní program pro návštěvníky. Park ve Vrchotových Janovicích se pravidelně připojuje k celoevropskému svátku zahrad a parků. Program pro návštěvníky různými způsoby spojuje místa v parku s osobností a životem poslední majitelky janovického zámku – Sidonie Nádherné z Borutína.