výroční zpráva 2018

EN

Nové expozice v Historické a Nové budově NM

Práce na tvorbě nových expozic pokračovala v nastaveném rámci z konce roku 2017, tj. architektonický tým Ing. arch. Daniela Kříže pokračoval v práci na architektonické studii, jejíž kompletní stav byl dokončen a odsouhlasen na jaře 2018, v průběhu prvních měsíců 2018 byly uzavřeny smlouvy s architekty historických expozic, s Akad. arch. Danielem Dvořákem na Dějiny 20. století, s Ing. arch. Petrem Jandou na archeologickou expozici Lidé, s Ing. arch. Lukášem Bromem na Dějiny do roku 1914 a s Ing. arch. Ondřejem Bustou na Klenotnici a Mincovní kabinet. Zároveň byla smluvně zajištěna spolupráce s Ing. arch. Martinem Hejlem na multimediální expozici ve spojovací chodbě a s týmem RNDr. Petra Mareše spolupráce na projektu Dětského muzea. Všechny architektonické studie byly v září, resp. v listopadu 2018 odevzdány a odsouhlaseny vedením NM.

Počátkem roku 2018 byly vypsány dvě nadlimitní zakázky – na projektanta expozic, o niž se žádný dodavatel neucházel, a z důvodu neúčasti musela být zrušena. Situace byla vyřešena smluvním zajištěním architektonického týmu Ing. arch. Daniela Kříže na konzultace k projektové dokumentaci, která pomohla Národnímu muzeu tento stav překlenout. Dokončení projektové dokumentace za pomoci architekta expozic je naplánovaná na přelom ledna/února roku 2019. Odlišný průběh měla nadlimitní zakázka na grafika expozic, která byla vypsána koncem února 2018. Přihlásilo se 5 účastníků, z nichž žádný nesplnil požadovanou kvalifikaci a museli být vyloučeni a zakázka následně zrušena. V průběhu léta 2018 byla zakázka přepracována za účasti společnosti CZECHDESIGN, bez jejíž garance kvality a objektivity nebyla pro grafická studia zakázka lákavá a důvěryhodná. V průběhu spolupráce byla zakázka rozčleněna na 5 částí dle jednotlivých celků, a to s možností přihlášení do jedné či více částí. Díky této úpravě byla účast i návrhová variabilita mnohem vyšší, celkem bylo podáno 27 nabídek, z nichž některá stu studia jich podala všech 5 možných. Vzhledem k náročné administrativě proběhne uzavření smluv s vítězi až v roce 2019.

Pro nové expozice byly v roce 2018 uskutečněny nákupy sbírek v hodnotě cca 33 mil. Kč. Jednalo se o zoologické modely, mineralogické vzorky nerostů, meteority, zkameněliny či antropologické modely. Z historických sbírek se jednalo o akvizice mincí a předmětů klasické archeologie. 

I v roce 2018 probíhala příprava uvedení do provozu Historické budovy, především v oblasti koordinace instalace dočasných výstav s dokončením prostor, které byly předmětem dílčího zpřístupnění pro návštěvníky, dále koordinace souběhu stavebních činností a návštěvního provozu po částečném otevření budovy provizorní orientace v nově rekonstruovaném prostoru. Ve spolupráci s Ing. arch. Smutným byla připravena provizorní navigace, které bude po úplném dokončení rekonstrukce odstraněna a nahrazena definitivním značením a navigací po komplexu Historické a Nové budovy NM, včetně spojovací chodby.

   
vizualizace nových přírodovědeckých expozic

Památník Jana Palacha ve Všetatech

V roce 2018 pokračovaly práce na projektu expozice, do níž budou zakomponovány nově zjištěné a získané artefakty spojené přímo s Janem Palachem a jeho rodinou. V první řadě se jedná o předmět dokládající živnost Josefa Palacha, otce Jana Palacha, v objektu nynějšího památníku - cedule oznamující prodej zmrzliny. Dalším sbírkovým předmětem je státní vlajka, kterou byl Jan Palach po svém činu/při pohřbu přikryt.

Zároveň se připravovala koncepce grafiky, zakomponování webu janpalach.cz do celé expozice a jeho převedení do správy Národního muzea a v neposlední řadě také spolupráce s externími subjekty na zpracování dokumentu o budování Památníku spojeného s osobou Jana Palacha jako komplexní režijní projekt.

Společně se začátkem stavebních úprav původního rodinného domu do podoby Památníku začala fotografická dokumentace, která bude použita v připravované publikaci věnované architektuře stávajícího objektu i architektuře Památníku, stejně jako osobnosti Jana Palacha. Předpokládané zpřístupnění Památníku veřejnosti je plánováno na 22. srpen 2019.