výroční zpráva 2018

EN

Národopisné muzeum

Expozice Národopisného muzea

Etnografická expozice seznamuje s každodenním i svátečním životem českého, moravského a slezského venkova v 18., 19. a první polovině 20. století a představuje tradiční lidovou kulturu na území České republiky. První část expozice prezentuje každodenní život s důrazem na hmotnou kulturu, druhá část expozice seznamuje s lidovými zvyky, výročními obyčeji a obřady tradičního zemědělského roku. Závěrem upomíná na lidský životní cyklus (narození, smrt, svatba) a rodinnou obřadnost spojenou s průběhem lidského života. Stálý doplněk expozice tvoří trojice řemeslných dílen a haptická stezka.

Výstavy Národopisného muzea

Svatba

16. 6. 2017–7. 1. 2018

Jak vzniká výstava

20. 1. 2018–25. 3. 2018

Malá výstava představila provoz a historii Národopisného muzea i tvorbu expozic. Vznikala ve spolupráci s výstavním architektem Janem Poláškem.

 

Fenomén masopust

1.–28. 2. 2018

Fotografická panelová výstava z archivu Ladislava Vaška představila masopust na Hlinecku.

 

Víchernice, mizející parádnice Moravy

1. 4.–30. 6. 2018

Fotografická panelová výstava fotografií posledních žen, které nosí kroje jako běžný oděv, od Liby Taylor.

 

Století trampingu

29. 6. 2018–1. 4. 2020

Výstava vypráví o dějinách a současnosti trampského hnutí i o tom, jak ovlivnilo podobu české populární kultury, umění a sportu.  Vychází z dlouhodobé spolupráce Národního muzea se spolkem Naše muzeum, z. s., a celou řadou dalších jednotlivců i trampských osad. Představuje pestrost trampingu a jeho historie v prostoru dvou sálů Letohrádku Kinských, a to jak prostřednictvím sbírkových předmětů a doprovodných textů a fotografií, tak i prožitkově koncipovaného prostředí, ve kterém se může odehrávat řada různých aktivit.

Modrotisk tradiční a netradiční

10. 4. 2018–9. 9. 2018

Výstava se věnovala modrotisku, látce vyrobené ručně speciální tradiční technikou, a jejím různorodým podobám. Představila modrotisk jako významný kulturní fenomén, který v průběhu staletí dosáhl na československém území nesmírné rozmanitosti a bohatosti projevu. Kontrast obsažený v názvu výstavy upozorňuje na šíři tématu a nastiňuje několik rovin, v nichž můžeme tradičnost a netradičnost modrotisku vnímat.

 

Dráteníci a drátenictví

29. 9. 2018–6. 1. 2019

Výstava představila drátenické řemeslo od jeho skromných počátků na Slovensku až po současnost. Seznámila návštěvníky s životem vandrovních dráteníků, kteří putovali od obce k obci, ale také vznikem profesionálních dílen a továren či uměleckou formou řemesla. Velkou část výstavy tvořily cenné předměty zapůjčené z muzeí v Žilině a Čadci a od soukromých majitelů.

Doprovodné programy

Doprovodné akce k výstavám

Přednáška Minulost a přítomnost Národopisného muzea v Praze, 21. 2. 2018.

Přednáška Nemateriální dědictví UNESCO a Česká republika, 7. 3. 2018.

Modrotisk – dnešní vydání (módní přehlídka, přednáška a hudební vystoupení), 21. 4. 2018.

Modrotiskový workshop (k výstavě Modrotisk tradiční a netradiční), 22. 4. 2018.

Exkurze Za Hagenem na Ameriky (k výstavě Století trampingu), 15. 9. 2018, 27. 10. 2018, 17. 11. 2018.

Radůza – křest alba Muž s bílým psem (k výstavě Století trampingu), 24. 10. 2018.

Drátenické odpoledne (k výstavě Dráteníci a drátenictví), 24. 11. 2018.

 

Ke všem výstavám a stálé expozici dle zájmu veřejnosti průběžně probíhaly na objednávku komentované prohlídky.

 

Pravidelné cykly

Cyklus Folklorní regiony Čech, Moravy a Slezska, přednášky spojené s vystoupením hudebních souborů :

 • Masopust na Hlinecku, 17. 2. 2018
 • Malá Haná, 10. 3. 2018
 • Karlovarsko, 14. 4. 2018
 • Těšínské Slezsko, 9. 6. 2018
 • Pardubicko, 8. 9. 2018
 • Luhačovické Zálesí, 13. 10. 2018
 • Podkrkonoší, 10. 11. 2018
 • Lašsko, 8. 12. 2018

 

Cyklus přednášek Slovo, tradice a kontext věnovaný různým folkloristickým tématům na pomezí folklóru, literatury a umění:

 • Cesty hada na skále, 4. 1. 2018
 • Whitmanův barbarský yawp, 1. 2. 2018
 • Lidová píseň Myjavských Kopanic, 1. 3. 2018
 • Týhám ten jaunerák orma, 5. 4. 2018
 • Ruské byliny, 3. 5. 2018
 • Jak vrátit folklor lidem?, 7. 6. 2018
 • Gentrifikace emocionální paměti balady – archeologie budoucnosti, 4. 10.2018
 • „Lýsi ek í heyranda hljóði…“. Oralita u starých Seveřanů, 1. 11.2018
 • "Zelenaj sa, zelenaj, travěnko zelená!" Láska a paměť v moravské lidové písni, 6. 12.2018

 

Cyklus Tradiční řemeslné dílny, výukové kurzy předvádějící jednotlivé typy řemesel, vždy se koná jedna dílna pro dospělé a jedna pro děti:

 • Ruční zpracování vlny / Masopustní masky z Hlinecka, 17. 2. 2018
 • Točení a malování fajánsí / Květiny, které neuvadnou, 10. 3. 2018
 • Paličkování – krušnohorská krajka / Zlatý déšť z papíru, 14. 4. 2018
 • Košíkářství, 9. 6. 2018
 • Výroba loutek / Dožínkové věnce, 8. 9. 2018
 • Drátenictví / Výroba bylinkového mýdla, 13. 10. 2018
 • Podmalba na skle / Krmítko pro ptáčky, 10. 11. 2018
 • Vánoční ozdoby ze slámy / Vánoční dílna, 8. 12. 2018

 

Folklorní taneční

Národopisné muzeum uspořádalo v r. 2018 dva semestry folklorních tanečních kurzů (13. 2–29. 5. 2018 a 2. 10. 2018–29. 1. 2019).

 

Výroční a další akce:
 • Dun Creagan – koncert, tradiční skotské a irské balady, 18. 3. 2018

 • Aspoň na víkend zažijte tradiční Velikonoce, 31. 3. 2018

 

 • 200 let Národního muzea, 14.–15. 4. 2018

 • XIX. Národopisná slavnost v Kinského zahradě, 26.–27. 5. 2018

 • Pražská muzejní noc, 9. 6. 2018

 • Národopis Open Air (v rámci oslav 200 let Národního muzea), 25. 8. 2018

 • Slavnost Rumunů v České republice, 9. 9. 2018

 • Festival Buchty a loutky dětem, 22. 9. 2018
 • Strašidelný pohádkový les (ve spolupráci s Prahou 5), 23. 9. 2018
 • Den poezie (spolupráce na organizaci), 11.–25. 11. 2018
 • Aspoň na víkend zažijte tradiční Vánoce, 15. 12. 2018