výroční zpráva 2018

EN

Výstavní činnost a kulturní aktivity Muzea Bedřicha Smetany

Expozice Muzea Bedřicha Smetany

Bedřich Smetana (1824 - 1884)

Expozice představující život a dílo skladatele obsahuje ukázky ze Smetanovy korespondence, deníků a notových rukopisů, množství dobových vyobrazení a dalších dokumentů, osobní památky a trofeje. Notové pulty se Smetanovými skladbami mohou návštěvníci sami rozeznít laserovou taktovkou.

V roce 2018 byla doplněna řada tištěných průvodců expozicí o překlad do čínštiny. Obnoveny byly slavnostní věnce a stuhy.

Výstavy Muzea Bedřicha Smetany

Smetana zapomenut v kameni aneb Výlety Zapomníky

5. 12. 2017 - 4. 2. 2019

Smetana zapomenut v kameni je fotografickou výstavou, která se věnuje pouze pomníkové tvorbě v plenéru. V průběhu výstavy proběhly komentované prohlídky a byl vytvořen podrobný stostránkový listovač pro návštěvníky s doplňujícími informacemi a bohatou obrazovou dokumentací k tématu – zachycení Bedřicha Smetany v pomníkové tvorbě v plenéru.

 

Externí spolupráce na výstavě Věčná Prodaná nevěsta

Výstava ukázala život Prodané nevěsty mimo divadlo tentokrát v zaměření na její inspirace v užitém umění a dalších rozmanitých sférách života společnosti. Realizována byla v rámci premiéry původní verze Prodané nevěsty, Slezské divadlo Opava, 21. říjen 2018

Doprovodné programy

Oslavy 200 let NM v budově Muzea Bedřicha Smetany:

14. - 15. 4. 2018: Oslavy 200 let Národního muzea

14. 7. 2018: Smetana na Vltavě

Další:

Hudební podvečery nad Vltavou – nová koncertní řada

  • 18. 4. 2018 - Jan Lukš a Jan Rada
  • 14. 6. 2018 - Almi Duo, Alena a Michal Grešlovi
  • 5. 12. 2018 – Vojtěch Spurný, cembalový recital

Cyklus přednášek a koncertů ve spolupráci se Společností B. Smetany

Akce proběhly v termínech: 23. 1. 2018, 6. 3. 2018, 10. 4. 2018, 24. 4. 2018, 9. 10. 2018, 23. 10. 2018, 13. 11. 2018 a 27. 11. 2018.

 

9. 6. 2018 Muzejní noc

5. 11. 2018 vzpomínkový večer na Michaelu Freemanovou