výroční zpráva 2018

EN

Věda a výzkum v Historickém muzeu

Zaměstnanci Historického muzea se v roce 2018 podíleli na řešení 12 výzkumných cílů v rámci IP DKRVO, 2 projektů GAČR, 2 projektů NAKI, 2 projektů v rámci Interních grantů NM a 1 projektu v rámci Operačního programu IROP. Kromě projektů řešených pokračovali zaměstnanci HM v propagaci a misi popularizačního projektu Archeologie na dosah. V rámci popularizace vědy zaměstnanci HM dále realizovali 49 přednášek, přednáškových cyklů, seminářů či workshopů. Podíleli se na 16 doprovodných akcích, zahrnujících i vícedenní akce či jejich cykly. V rámci publikační činnosti zaměřené na popularizaci publikovali zaměstnanci HM 2 monografie a 32 článků. Své výsledky výzkumu a vývoje prezentovali formou příspěvků a posterů na 11 domácích a 15 zahraničních konferencích a seminářích.

Projekty GAČR

Získané projekty v roce 2018:

Spotřební imaginace komunistické diktatury. Československá reklama v poválečném období (Období: 2018–2020; Řešitel za NM: Mgr. Ondřej Táborský, Ph.D.)

Probíhající projekty:

Národní muzeum v éře Československa (Období: 2016–2018; Řešitel za NM: Mgr. Marek Junek, Ph.D.)

Projekty NAKI

Získané projekty v roce 2018:

Muzeum dělnického hnutí v 21. století.  Prezentace práce s muzejní sbírkou doby státního socialismu a způsoby užití jejího materiálu k potřebám odborné a široké veřejnosti (Období: 2018–2022; Řešitel za NM: Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.)

Probíhající projekty:

Cesta k divadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně (Období: 2016–2020; Řešitel za NM: Mgr. Markéta Trávníčková)

Interní granty

Probíhající projekty:

Podmalby na skle – poškození a preventivní konzervace (Období: 2017–2018; Řešitel za NM: Bc. Pavla Glauningerová)

Komplexní průzkum vybraného souboru dámských kompletních oděvů určených pro stálé expozice NM (Období: 2017–2018; Řešitel za NM: Bc. Veronika Šulcová, DiS.)

Projekty Operačních programů

Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea Národního muzea (Období: 2017–2021; Řešitel za NM: Ing. Martina Ohlídalová Ph.D., Mgr. Kateřina Musílková)

Popularizace vědy

Popularizační přednášky pro veřejnost, výstavy, workshopy:

 • Přednáškový cyklus Svět Keltů – cyklus k výstavě Keltové
 • Cyklus přednášek antické vzdělanosti – pořádá Oddělení pravěku a antického starověku se Společností Národního muzea – Sekce přátel starověkých civilizací. V roce 2018 proběhly dva cykly – jarní a podzimní:

Mistrovská díla antiky ve světových sbírkách:

PhDr. Pavel Titz, Ph.D.: Výběr ze skvostů antické sbírky Metropolitního muzea v New Yorku (New York, USA), 27. 2. 2018;

Mgr. Josef Souček: Národní archeologické muzeum v Paestu (Paesto, Itálie), 6. 3. 2018;

Mgr. Patrik Líbal, Ph.D.: Antické sbírky na mnichovském Königsplatz (Mnichov, Německo), 13. 3. 2018;

PhDr. Helena Svobodová, Ph.D.: Pozoruhodná antická díla v Kunsthistorisches Museum ve Vídni (Vídeň, Rakousko), 20. 3. 2018;

PhDr. Petr Juřina, Ph.D.: Museum Carnuntinum a archeologický park Carnuntum (Petronell – Bad Deutsch-Altenburg, Rakousko), 27. 3. 2018.

Keltové a antický svět:

Mgr. Viktoria Čisťakova: Za hranicemi antického světa aneb dlouhá cesta importů, 16. 10. 2018;

PhDr. Pavel Titz, Ph.D.: Keltové v antickém světě, 16. 10. 2018;

PhDr. Jiří Militký, Ph.D.: Počátky a starší fáze keltského mincovnictví v Čechách, 13. 11. 2018.

 • PhDr. Jan Boublík: Tvůrci, kazitelé a padělatelé mincí. Vzestupy a pády české měny od 10. do 20. století, Tyrkys, Škola cestovního ruchu, Praha, 4. 6. a 31. 10. 2018.
 • Mgr. Lukáš Funk, Ph.D.: Vznik československé měny, Letní škola numismatiky, Olomouc, 25. 8. 2018.
 • Ph.Dr. Jiří Militký, Ph.D.: Zlaté ražby panovníků lucemburské dynastie, Česká numismatická společnost, z. s., pobočka Pražské groše: 10. výročí založení pobočky, Kutná Hora, 24. 3. 2018.
 • Ph.Dr. Jiří Militký, Ph.D.: Antická numismatika jako pramenný fond pro poznání starověku, Letní škola numismatiky, Olomouc, 24. 8. 2018.
 • Ph.Dr. Jiří Militký, Ph.D.: Keltské mincovnictví ve 3. a 2. století v Čechách, Moravské zemské muzeum Brno, 5. 9. 2018.
 • Ph.Dr. Jiří Militký, Ph.D.: Oppidum Hradiště u Stradonic ve světle mincovních nálezů, Národní muzeum, Praha, 31. 10. 2018.
 • Ph.Dr. Jiří Militký, Ph.D.: Počátky a starší fáze keltského mincovnictví v Čechách, Národní muzeum, Praha, 13. 11. 2018.
 • PhDr. Luboš Polanský: Ražby spojované s biskupy Vojtěchem a Thiddagem, Cyklus numismatických přednášek v Moravském zemském muzeu, Brno, 5. 4. 2018.
 • Mgr. Lenka Vacinová: Antická mytologie a numismatika, Letní škola numismatiky, Olomouc, 24.–26. 8. 2018.
 • PhDr. Kateřina Pařízková: Mariánská procesí a poutě v Čechách a na Moravě¬ – od baroka k dnešku – přednáška s prezentací a následnou besedou na zámku ve Žďáru nad Sázavou, 17. 3. 2018.
 • PhDr. Kateřina Pařízková: Jak se putovalo do Hájku – přednáška s prezentací a následnou besedou v knihovně Tachlovice, 19. 4. 2018.
 • PhDr. Kateřina Pařízková: Fond Dobroslava a Václav Menclovi v ANM – přednáška s prezentací v rámci zasedání ke 40. výročí úmrtí manželů Menclových. Příprava této akce – ANM zde jako spolupořadatel spolu s ÚDU AV ČR, 27. 11. 2018.
 • Mgr. Jan Pohunek, Ph.D.: Pražské podzemí ve foglarovkách a skutečnosti, pořádala Městská knihovna Praha, 25. 1. 2018
 • PhDr. Jiřina Langhammerová (emeritní pracovnice, letohrádek Kinských): Minulost a přítomnost Národopisného muzea v Praze, 21. 2. 2018
 • Mgr. Jan Pohunek, Ph.D.: Stíny mezi stromy. Extravilán v současných pověstech. V rámci popularizačního projektu Café Nobel, Tisá u Ústí nad Labem, 22. 2. 2018
 • PhDr. Petr Janeček, Ph.D.: Nemateriální kulturní dědictví UNESCO a Česká republika. Letohrádek Kinských, 7. 3. 2018
 • Mgr. Jan Pohunek, Ph.D.: Pražské podzemí ve foglarovkách a skutečnosti, pořádala Městská knihovna Praha, 29. 11. 2018
 • Mgr. Jan Pohunek, Ph.D.: Fáma, pověst, konspirace, v rámci akce RepliCon 2018 v Praze, 3. 11. 2018
 • Pořádání přednáškového cyklu Slovo, tradice a kontext (1 přednáška v Letohrádku Kinských měsíčně s výjimkou prázdnin, externí přednášející, témata na pomezí etnologie a dalších oborů)
 • Cyklus Folklorní regiony Čech, Moravy a Slezska, které prezentují vybrané národopisné oblasti na území České republiky, proběhly celkem osmkrát. Vždy se uskutečnila od 17 hod. přednáška, v 19 hod. vystoupil folklorní soubor z dané oblasti a konaly se také tradiční řemeslné dílny – od 10 do 17 hod. pro dospělé a od 14 do cca 16 hod. pro děti.
 • PhDr. Miroslava Burianová: Elegance osobností první republiky, Den památek, České Budějovice, 21. 4. 2018
 • PhDr. Miroslava Burianová: Jazzová éra v šatníku choti čsl. vyslance – charlestonky Anny Plesingerové-Božinové, Den památek, České Budějovice, 21. 4. 2018
 • PhDr. Miroslava Burianová: Garderoba dámy. Styl, šarm a elegance první republiky. Brandýs nad Labem, knihovna, 19. 9. 2018
 • PhDr. Miroslava Burianová: Elegance osobností první republiky, Dny evropského dědictví, České Budějovice, 15. 9. 2018
 • PhDr. Miroslava Burianová: „Nová žena“ pro novou republiku, Dny evropského dědictví, České Budějovice, 15. 9. 2018
 • Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.: Majáles. Tradice studentské oslavy, FF MU Brno, seminář Dějiny 20. století dr. Nečasové, 11. 4. 2018
 • Mgr. Ondřej Štěpánek: 28. říjen v zajetí ideologií, Expozice PTP, Brandýs nad Labem, 23. 10. 2018
 • Mgr. Ondřej Štěpánek: Zahraniční válečná činnost ve sbírkových fondech oddělení novodobých českých dějin Národního muzea, konference Češi v zahraničí. Jejich podíl na vzniku a obnově Československa, 8. 11. 2018, Praha
 • PhDr. Hanuš Jordan: Úvod do studia pramenů k divadelní historii, přednáška pro KTK DAMU, 5. 11. 2018
 • PhDr. Hanuš Jordan: příspěvek Fotografický fond divadelní podsbírky NM, kolokvium Divadelní fotografie jako pramen historického poznání, Obecní dům 19. 6. 2018

 

 • Mgr. Šárka Rámišová: Scénický kostým sletových scén při všesokolských sletech, příspěvek na Sokolský scénický kostým. Sokolský divadelní festival v Českém Brodě, 4. 11. 2018.

Účast v diskusích:

 • Mgr. Jolana Tothová: účast v diskusi Muzea a ideologie na minifestivalu k 50. Výročí Pražského jara „Padesát na pátou", PNP, 7. 11. 2018.
 • PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D.: Volební právo žen v USA a v Československu, filmová projekce a debata, Americké centrum, 18. 10. 2018, účast v panelové diskusi

Doprovodné akce:

 • Komentované prohlídky výstavy „Keltové“
 • Oživený den „S Kelty v Národním muzeu“
 • 200 let Národního muzea, 14.–15. 4. 2018
 • Muzejní noc, pravěká módní přehlídka (Nová budova), 9. 6. 2018
 • S Kelty v Národním muzeu, 22. 9. 2018
 • Mezinárodní den archeologie, 20. 10. 2018
 • PhDr. Miroslava Burianová, 28. 1. 2018: Retroden ve stylu 50. let + příprava kataložíku k akci, komentovaná přehlídka
 • Mgr. Ondřej Štěpánek, příprava měsíčního cyklu přednášek v expozici PTP (září-listopad) na zámku v Brandýse nad Labem
 • PhDr. Miroslava Burianová, komentované prohlídky výstavy 2×100, pravidelně
 • Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D., komentované prohlídky Česko-slovenské výstavy, pravidelně
 • Mgr. Jolana Tothová, Prezentace Sbírky Muzea dělnického hnutí pro studenty historie FF UK, seminář doc. PhDr. Jany Čechurové, Ph.D., 14. 3. 2018, popularizační exkurze pro veřejnost
 • Mgr. Pavlína Vogelová: Oslavy NM – Památník na Vítkově – projekce fotografií ze sbírky MDH + koncert Petr Wagner – viola da gamba
 • Dějiny umění tváří v tvář: Lapidárium Národního muzea, 8. 11. 2018, Odborní pracovníci Ústavu dějin umění AV ČR ve spolupráci s Národním muzeem představili vybraná díla ze sbírek Lapidária Národního muzea, které je i v evropském měřítku unikátní svou „univerzální“ koncepcí. Zaměřuje se na české kamenosochařství jako celek a jeho kořeny sahají až do sklonku 19. stol. V roce 1997 bylo Lapidárium zařazeno mezi 10 nejkrásnějších muzejních expozic v Evropě. Mezi exponáty jsou mnohá díla, která patří mezi nejkvalitnější umělecké projevy v dějinách českého výtvarného umění vůbec.
 • Zámek Vrchotovy Janovice – projekt Řetězové provádění (oslovení návštěvníků-teenagerů, 24. ročník)

30. 4.–5. 5. 2018 – Gymnázium Opatov, tercie

15. 5.–20. 5. 2018 – ZŠ Vrchotovy Janovice, žáci 5.–9. třídy

28. 5.–2. 6. 2018 – 2. ZŠ Propojení, Sedlčany, žáci 9. tříd

 • Divadelní oddělení – MČLC Prachatice

PhDr. Hanuš Jordan: Setkání přátel cirkusové historie, 27. 7. 2018

PhDr. Hanuš Jordan: Setkání přátel Muzea české loutky a cirkusu, 5. 10. 2018

 • Depozitář HM v Terezíně

Mgr. Jolana Tothová, prezentace otevřených depozitářů v Terezíně pro veřejnost v rámci oslav 200 let NM

Popularizační projekty:

 • Archeologie na dosah – projekt Oddělení pravěku a antického starověku věnovaný edukaci a prezentaci archeologického kulturního pravěku a starověku (podpořený NAKI v letech 2012–2014) již šestým rokem přináší popularizační archeologické články, tipy na nové knihy, aktuální akce pro veřejnost, odkazy na archeologická centra a zajímavé archeologické projekty u nás i v zahraničí.

Popularizační publikace:

 • Mgr. Lenka Šaldová, Ph.D.;  Jan Novák: Kašpárci a Kašpaři (z) říše loutek, doprovodná publikace k výstavě v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích, Národní muzeum 2018, ISBN 978-80-7036-555-7.
 • Mgr. Libor Vodička, Ph.D.: Profese scénograf. Proměny scénické výpravy ve sbírkách Národního muzea, doprovodná publikace k výstavě v Muzeu české loutky a cirkusu, Národní muzeum 2018, ISBN 978-80-7036-581-6

Prezentace knihy:

 • Mgr. Šárka Rámišová: prezentace knihy S hrdostí nošený. Sokolský kroj, úbor a scénický kostým, XVI. Všesokolský slet, Praha-Eden. 1.–6. 6. 2018
 • Mgr. Šárka Rámišová: prezentace knihy S hrdostí nošený. Sokolský kroj, úbor a scénický kostým, Slavnostní sokolský den v Českém Brodě, 20. 10. 2018
 • Mgr. Šárka Rámišová: prezentace knihy S hrdostí nošený. Sokolský kroj, úbor a scénický kostým, Matice česká, Nová budova Národního muzea, 23. 10. 2018
 • Mgr. Šárka Rámišová: prezentace knihy S hrdostí nošený. Sokolský kroj, úbor a scénický kostým, Vědecká knihovna v Českých Budějovicích, 24. 10. 2018

Popularizační články (tisk, online):

 • PhDr. Milena Běličová; PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.: 200 let Národního muzea. Časopis Národního muzea. Řada historická, 187, 2018, č. 1-2, s. 3–10, 8 ss., ISSN 1214-0627.
 • PhDr. Jiří Militký, Ph.D.: Jedinečná keltská mince. 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích. Praha, 66.
 • Mgr. Lukáš Funk, Ph.D.: Svatováclavský dukát č. 1., 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích. Praha, 181.
 • Mgr. Lukáš Funk, Ph.D.:  Padělek pětisetkoruny z roku 1919., 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích. Praha, 119.
 • Mgr. Lukáš Funk, Ph.D.:  Zlatý svatováclavský dukát, (označen jako č. 1, věnován Národnímu muzeu T. G. Masarykem), 1923, ČSR, Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava. Praha, 96.
 • Mgr. Lukáš Funk, Ph.D.: Stokoruna vzor 1961 – kolek 100 C 1993, 1990-1993, ČSFR / ČR, Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava. Praha, 283.
 • Mgr. Eliška Peterková:Text pro web Československé výstavy – Exponát měsíce, medaile k 1000. výročí smrti sv. Václava
 • Mgr. Pavlína Vogelová: Jaromír Roller. Přesahy amatérské fotografie aneb jazz v rodinném albu. Praha: KANT 2018
 • PhDr. Miroslava Burianová: Katalog výstavy 2 x 100 (spolu s RNDr. Jiřinou Daškovou, Ph.D. a Mgr. Lucií Kodišovou), NM 2018
 • Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.:  Průvodce Česko-slovenskou výstavou (společně s Peterem Bártou), NM 2018
 • Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.: Společné století. Česko-Slovensko 1918-2018. A Century Together. Czech – Slovakia 1918–2018, Moravské zemské muzeum, Brno (autor části o Česko-Slovenské výstavě), s. 107–148.
 • PhDr. Miroslava Burianová: První zákon, in: Živá historie, 2018, č. 7–8, s. 35–36.
 • PhDr. Miroslava Burianová:  První zákon, in: Společné století, komiksová příloha, s. 33.
 • Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.: Přání od listonoše. Poštovní knížky jako příznak moderní komunikace firmy se zákazníkem, Dějiny a současnost, říjne 2018, s. 32–34
 • Mgr. Pavlína Vogelová: Fotografie těla jako příruční jsoucno (úvodní text tematického čísla Tělo). Fotograf #31, 2018, č. 31, s. 3.
 • Mgr. Pavlína Vogelová: Tomáš Ruller. Přítomnost hranice těla. Nic víc, nic míň.  Fotograf #31, 2018, č. 31, s. 18–23.
 • Mgr. Pavlína Vogelová: Podoby filmové fascinace. DOK REVUE, 2018, č. 1, online http://www.dokrevue.cz/clanky/podoby-filmove-fascinace.
 • Mgr. Šárka Rámišová, rozhovor pro Český rozhlas-region k tématu Pochod Praha –Prčice, rozhovor pro Český rozhlas-region k tématu Sokolské odívání, historie Sokola, rozhovor pro Českou televizi k tématu výstavy Přepište dějiny. Nagano 1998, rozhovor pro časopis Vlasta
 • Texty o činnosti Divadelního oddělení NM pro Divadelní noviny (rubrika NM informuje):
 • Sbírka trofejí (DN 27, 2018, č. 4, s. 14).
 • Oslavy 200 let Národního muzea pokračují (DN 27, 2018, č. 10, s. 15).
 • Pozvánka na výstavy (DN 27, 2018, č. 16, s. 15).
 • Výročí republiky a Národního muzea, Divadelní noviny 27, 2018, č. 19, příloha.
 • Divadlo 1918–2018, Divadelní noviny 27, 2018, č. 12, s. 15 (informační článek o UNIMA).
 • Divadlo 1918–2018, Divadelní noviny 27, 2018, č. 22, s. 15 (informační článek, loutky).
 • Svět bez hranic – Lidské a hudební příběhy podle Daniela Hopea, Divadelní noviny 27, 2018, č. 6, s. 12 (portrét Daniela Hopea).
 • Vlast ohrožená, ztracená, vysněná aneb Adieu, Franku Hoffmanne, Divadelní noviny 27, 2018, č. 18, s. 13 (studie – Ruhrfestspiele Recklinghausen 2018).
 • MgA. Vít Pokorný, Ph.D.:  Do divadla zadním vchodem 21–32, seriál textů, Divadelní noviny č. 2, 3, 5, 6, 14–20, 22/2018.
 • Mgr. Libor Vodička, Ph.D. Od Caesara ke druhému odboji. Divadelní noviny 27, Praha 2018, č. 6, 20. 3., s. 15.
 • Mgr. Libor Vodička, Ph.D.: Jaroslav Malina ve sbírkách Národního muzea. Divadelní noviny 27, Praha 2018, č. 8, 17. 4., s. 15.
 • Mgr. Libor Vodička, Ph.D.: Kdesi mezi dvacátým stoletím a nekonečnem. Divadelní noviny 27, Praha 2018, č. 14, 4.  9., s. 7.
 • Mgr. Libor Vodička, Ph.D.: Perspektivy teatrologie 2. Divadelní noviny 27, Praha 2018, č. 15, 18. 9., s. 11.
 • Mgr. Libor Vodička, Ph.D.: Profese scénograf. Divadelní noviny 27, Praha 2018, č. 21, 11. 12., s. 15.

Účast zaměstnanců na konferencích a seminářích

Popularizace vědy probíhala rovněž formou příspěvků a posterů na 11 domácích a 15 zahraničních konferencích a seminářích.