výroční zpráva 2018

EN

Vydavatelská činnost Národního muzea

Periodické publikace

Neperiodické publikace – vědecko-výzkumná činnost

Neperiodické publikace k výstavám a popularizační  

 • Miroslava Burianová, Jiřina Dašková (eds.) 2 × 100 (brožura k výstavě)
 • Jaroslav Richter, Jana Kárová (eds.): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích / National Museum. 200 Years in 200 Photographs (koedice s nakl. CPress – Albatros Media)
 • Marek Junek, Lenka Lubušká (eds.): Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava (katalog, koedice se SNM)
 • Marek Junek, Lenka Lubušká (eds.): Czech-Slovak Exhibition / Slovak-Czech Exhibition (katalog, koedice se SNM)
 • Tomáš Kavka, Peter Barta (eds.): Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava (brožura k výstavě, koedice se SNM)
 • Tomáš Kavka, Peter Barta (eds.): Czech-Slovak Exhibition / Slovak-Czech Exhibition (brožura k výstavě, koedice se SNM)
 • Tomáš Kavka, Peter Barta (eds.): Die Tschecho-slowakische / Slowako-tschechische Ausstellung (brožura k výstavě, koedice se SNM)
 • Vojtěch Poláček: Joan Brehms (1907–1995), scénograf, architekt, malíř (brožura k výstavě)
 • Lenka Šaldová: Kašpárci a Kašpaři (z) Říše loutek (brožura k výstavě)
 • Pavel Sankot: Keltové / The Celts (brožura k výstavě)
 • Johana Tlustá, Viktoria Čisťakova: Keltové a jejich svět (brožura k výstavě pro děti)
 • Klára Binderová: Modrotisk tradiční i netradiční / Traditional and Non Traditional Blue print
 • Rudolf Chmel, Michal Stehlík (eds.): Moje Československo (koedice s nakl. Academia)
 • Dana Přenosilová: Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra / Memorial of František Palacký and František Ladislav Rieger
 • Libor Vodička: Profese scénograf (brožura k výstavě)
 • Nina Milotová: Příběh krajiny ve službách národa / Story of Landscape at the Nation´s Service (brožura k výstavě)
 • Jan Pohunek: Století trampingu / A century of tramping
 • Jan Langhammer, Martina Vyšohlídová: Ta kniha patří mně! Historie českého exlibris do roku 1945 / The book belongs to me!  History of Czech Ex Libris until the year 1945 (brožura k výstavě)
 • Jan Langhammer, Martina Vyšohlídová: Ta kniha patří mně! Historie českého exlibris do roku 1945. Katalog / The book belongs to me!  History of Czech Ex Libris until the year 1945. Catalogue (brožura-katalog k výstavě)

V rámci oslav 100 let Československa se Národní muzeum podílelo též na publikaci Společné století, vydané Moravským zemským muzeem.