výroční zpráva 2018

EN

Věda a výzkum v Náprstkově muzeu

Zaměstnanci Náprstkova muzea se v roce 2018 podíleli na řešení 4 výzkumných cílů v rámci IP DKRVO, 1 projektu GAČR. V rámci popularizace zaměstnanci NpM v roce 2018 uskutečnili celkem 258 edukačních programů pro školy různých stupňů. Zorganizovali 36 přednášek na různá témata týkající se mimoevropských kultur, a to v podobě jak komentovaných prohlídek a přednášek k probíhajícím výstavám, tak přednáškového cyklu kurátorů muzea. Kurátoři muzea též pravidelně přednášejí v jiných akademických, vzdělávacích a volnočasových institucích. Své výsledky výzkumu a vývoje prezentovali formou příspěvků a posterů na 1 domácí a 3 zahraničních konferencích a seminářích.

Archeologická expedice do Wad ben Naga

V roce 2018 byly uskutečněny dvě výkopové sezóny (16. a 17.) na lokalitě Wad Ben Naga a na lokalitě Džebel Kejlí, kde byl proveden předběžný archeologický průzkum. Ve Wad Ben Naga byl započat výzkum tzv. Esetina chrámu (WBN 300), ve skutečnosti hlavního chrámu boha Amona na lokalitě, jehož stavba je na základě epigrafických pramenů přičítána právě králi Natakamanimu a královně Amanitore. Výzkum probíhá za podpory projektu GAČR "Stavební program krále Natakamaniho a královny Amanitore" a navazuje na dlouhodobé archeologické aktivity Národního muzea v Súdánské republice, konkrétně na lokalitě Wad Ben Naga. Nově jsou v rámci grantu a ve spolupráci se súdánskou Národní korporací pro památky a muzea zkoumány merojské památky na lokalita Džebel Kejlí.

 

Projekty GAČR

Získané projekty v roce 2018:

Stavební program krále Natakamaniho a královny Amanitore (Období: 2018–2020; Řešitel za NM: PhDr. Pavel Onderka)

Popularizace vědy

V roce 2018 bylo uskutečněno celkem 258 edukačních programů pro školy různých stupňů. Bylo zorganizováno 36 přednášek na různá témata týkající se mimoevropských kultur, a to v podobě jak komentovaných prohlídek a přednášek k probíhajícím výstavám, tak přednáškového cyklu kurátorů muzea. Kurátoři muzea též pravidelně přednášejí v jiných akademických, vzdělávacích a volnočasových institucích.

Popularizační přednášky pro veřejnost, semináře, workshopy:

 • Onderka, Pavel: Egyptské cesty bratří Leopolda a Bedřicha Berchtoldových, Regionální muzeum v Kolíně, 17. 1. 2018
 • Onderka, Pavel: Egyptské cesty bratří Leopolda a Bedřicha Berchtoldových, Náprstkovo muzeum, 11. 01. 2018
 • Onderka, Pavel: Mumia craslicensis – Osudy egyptské mumie z Kraslic. Spolek přátel města Kraslice, 27. 09. 2018
 • Onderka, Pavel: DRINK LIKE AN EGYPTIAN – Výroba a konzumace alkoholu ve starém Egyptě, Náprstkovo muzeum, 5. 10. 2018
 • Onderka, Pavel: Meroitic Renaissance, Heritage House, Chartúm, 6. 12. 2018
 • Vrtal, V.: The Meroitic kingdom in the time of change: Queen Amanishakheto and her building program at Wad Ben Naga, Vortragsreihe am Institut für Ägyptologie, Universität Wien, Vídeň, 8. 10. 2018
 • Jungová, Gabriela: Jiří Viktor Daneš: Léta při Tichém oceánu v rámci cyklu Cestovatelé
  a Náprstkovo muzeum, Náprstkovo muzeum, 5. 4. 2018
 • Jungová, Gabriela:  Tudy do Tuvy, Náprstkovo muzeum, 13. 12. 2018
 • Secká, Milena: Americký klub dam - pro skupinu anglicky mluvících, Náprstkovo muzeum, 8. 3. 2018
 • Secká, Milena: Slečny učitelky na cestách - pro veřejnost, Náprstkovo muzeum, 15. 3. 2018
 • Secká, Milena: Americký klub dam - pro Ženský klub, Náprstkovo muzeum, 19. 3. 2018
 • Secká, Milena: V. Náprstek a jeho muzeum - pro zahraniční studenty FF UK, Náprstkovo muzeum, 26. 3. 2018
 • Secká, Milena: Šla by panna do muzea? Pro veřejnost, Náprstkovo muzeum, 15. 4. 2018
 • Secká, Milena: V. Náprstek a Americký klub dam - doc. Štrbáňová a skupina krajanů, Náprstkovo muzeum, 17. 4. 2018
 • Secká, Milena: Americký klub dam - pro Porta Praga, Náprstkovo muzeum, 30. 4. 2018
 • Secká, Milena: V. Náprstek a Americký klub dam - pro studenty etnologie FF UK Bratislava, Náprstkovo muzeum, 19. 5. 2018
 • Secká, Milena: Slečny učitelky na cestách - pro veřejnost, Svaz žen, Smíchov, 6. 6. 2018
 • Secká, Milena: Muzejní noc - 3 přednášky Vojta Náprstek a velryba, Náprstkovo muzeum,
  9. 6. 2018
 • Secká, Milena: Slečny učitelky na cestách - pro veřejnost, penzion Horizont, Suchdol, 8. 8. 2018
 • Secká, Milena: Vojta Náprstek - pro školu P 3, Lupáčova ul., Náprstkovo muzeum, 11. 10. 2018
 • Secká, Milena: Akademie 3. věku Kladno, Náprstkovo muzeum, 26. 11. 2018
 • Heroldová, Helena: Přednáška „Odívání v Číně“, Aktivizační centrum pro seniory, Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9, 28. 4. 2018
 • Heroldová, Helena: přednáška „Božstva pokojná a hrozivá“, Galerie buddhistického umění, Třeboň, 9. 4. 2018
 • Heroldová, Helena: přednáška „Výšivka v Číně“, Aktivizační centrum pro seniory, Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9, 18. 4. 2018
 • Heroldová, Helena: přednáška „Jak se oblékaly čínské císařovny“, Aktivizační centrum pro seniory, Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9, 25. 4. 2018
 • Heroldová, Helena: přednáška „České objevování Tibetu“, Divadlo J. K. Tyla, Třeboň, 11. 5. 2018
 • Heroldová, Helena: přednáška „Čína a Opium“, přednáška z cyklu Návykové látky, Betlémská noc, NpM, 6. 9. 2018
 • Dagmar Pospíšilová: komponovaný večer k výročí R. CH. Urbanové (1888 – 1978), přednáška s Power pointovou prezentací; Pavlíkov, okr. Rakovník, 28. 9. 2018
 • Dagmar Pospíšilová: přednáška o R. Ch Urbanová s Power pointovou prezentací; Ctěnice, Muzeum hl. m. Prahy, 11. 12. 2018
 • Škrabáková, Ludmila: přednáška pro studenty Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, 18. 4. 2018
 • Škrabáková, Ludmila: přednáška „Každodenní život amazonských indiánů“, 19. 4. 2018
 • Škrabáková, Ludmila: přednáška „Tradiční léčení a léčivé rostliny Amazonie“, 17. 5. 2018
 • Škrabáková, Ludmila: přednáška v rámci doprovodného programu k výstavě Indiáni „Chutě Amazonie“, 11. 10. 2018
 • Škrabáková, Ludmila: přednáška „Ayahuasca a koka – posvátné rostliny Amazonie a And“, přednáška z cyklu Návykové látky, 1. 11. 2018
 • Matěj Stahl: přednáška Návykové látky v islámu, přednáška z cyklu Návykové látky, Náprstkovo muzeum, 6. 12. 2018
 • Šejbl, Jan: Zapomenutí cestovatelé – A. V. Novák, Společenské aktivizační centrum pro seniory Prahy 9, 14. 3. 2018
 • Šejbl, Jan: Zapomenutí cestovatelé – J. L. Erben, Společenské aktivizační centrum pro seniory Prahy 9, 21. 3. 2018
 • Šejbl, Jan: Tři pohledy na Japonsko, Společenské aktivizační centrum pro seniory Prahy 9,
  11. 4. 2018
 • Šejbl Jan: Zapomenutí cestovatelé – Josef Ladislav Erben: celý život na cestách, přednáška
  z cyklu Cestovatelé a Náprstkovo muzeum, Náprstkovo muzeum, 7. 6. 2018
 • Šejbl, Jan: Tajemství hedvábí, Společenské, aktivizační centrum pro seniory Prahy 9, 11. 4. 2018

Komentované prohlídky výstav

Výstava Mumie světa (Výstaviště Praha)

 • Onderka, Pavel: komentovaná prohlídka výstavy „Mumie světa“, 1. 2. 2018
 • Onderka, Pavel: diskusní večer na výstavě „Mumie světa“, 28. 5. 2018
 • Onderka, Pavel: program pro děti na výstavě „Mumie světa“, 3. 6. 2018

Výstava Indiáni

 • Jungová, Gabriela, komentovaná prohlídka: 8. 2., 20. 2., 9. 4., 14. 4., 15. 4., 18. 4., 6. 6., 12. 6., 23. 8, 2. 10., 9. 10., 13. 12.
 • Škrabáková, Ludmila, komentovaná prohlídka: 14. 2., 14. 3., 10. 4., 14. 4., 15. 4., 15. 5., 8. 10., 18. 12., 20. 12.

Výstava Příběh Tibetu (Muzeum Českého ráje, Turnov)

 • Heroldová, Helena: komentované prohlídky, 16. 4., 17. 5., 18. 5.

Popularizační exkurze pro veřejnost:

 • Secká, Milena: Olšanské hřbitovy - pro veřejnost, 1. 11. 2018
 • Secká, Milena: Vyšehradský hřbitov - pro veřejnost, 8. 11. 2018

Doprovodné akce:

 • 14. - 15. 4. 2018 Oslavy 200. výroční Národního muzea - víkend otevřených dveří spojený s ko-mentovanými prohlídkami depozitářů, které představily sbírkové fondy Náprstkova muzea.
 • Heroldová, Helena: Muzejní noc, Galerie buddhistického umění, Třeboň, 1. 6. 2018

Popularizační publikace

knihy:

 • 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích/National Museum. 200 Years in 200 photographs. Praha, Národní muzeum 2018. 215 s. ISBN 978-80-7036-566-3

kapitoly:

 • Heroldová, H. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Kuan-jin, bódhisattva soucitu.  str. 87
 • Heroldová, H. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Nefritová plaketa, str. 108
 • Heroldová, H. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Oděv a rituální vybavení šamanky, Mongolsko, str. 114
 • Krejčová, A. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Herec Bandó Hikosaburó, portrét od Tóšúsaie Šarakua, str. 59
 • Krejčová, A. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Korejský keramický šálek, str. 80
 • Krejčová, A. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Krabička inró, str. 83
 • Krejčová, A. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích:  Porcelánová váza od Makuzua Kózana, str. 128
 • Pospíšilová, D. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Portrét Ibrahíma Ádil Šáha II. z Bidžápuru, str. 129
 • Pospíšilová, D. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Rituální dřeváky bakiak, Jáva, str. 148
 • Pospíšilová, D. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Skupinový modlitební koberec saf, str. 159
 • Pospíšilová, D. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Vykládaný džbánek ze 13. stiletí, Irák, str. 202
 • Pospíšilová, D. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Zdobené dřevěné okno, Indie, str. 210
 • Jungová, G. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Kolík se zprávou, Austrálie, str. 78
 • Jungová, G. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Maorský péřový pláštík, str. 96
 • Jungová, G. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Obřadní sloup bis, Nová Guinea, str. 113
 • Jungová, G. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Vlčí nástavcová maska, Nutkové, str. 198
 • Todorovová, J. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Japonské album cestovatele Karla Řezníčka, str. 65
 • Todorovová, J. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Jednání s náčelníky z Okwawu (Ghana), negativ ze sbírky cestovatele Enrique Stanka Vráze, str. 67
 • Klápšťová, K. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Aztécká bohyně úrody, str. 21
 • Klápšťová, K. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Urozená mayská žena, str. 191
 • Klápšťová, K. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Ženský plášť s malbou, Dakotové, str. 211
 • Smolinská, L. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Kabylský šperk, Alžírsko, str. 73
 • Smolinská, L. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Maska společnosti Gelede, Jorubové, str. 100
 • Smolinská, L. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Polštář z rafiových vláken, Kongo, str. 127
 • Škrabáková, L. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Figurální keramická nádoba z Peru, str. 51
 • Škrabáková, L. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Skalní rytina, jižní Afrika, str. 158
 • Škrabáková, L. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Soubor čelenek, Bororové, str. 163
 • Škrabáková, L. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Tsantsa, trofej amazonských bojovníků, str. 189
 • Secká, M. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Božena Němcová, daguerrotypie, str. 26
 • Secká, M. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Josefa Náprstková, portrét od Jana Zachariáše Quasta, str. 72
 • Secká, M. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Přívěsek s portréty dvou amerických prezidentů, str. 141
 • Onderka, P. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: „Pražská rakev“, str. 132
 • Onderka, P. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích:  Reliéfní blok s vyobrazením krále Taharky, str. 144
 • Onderka, P. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích:  Soška posvátného ibise, str. 162
 • Novák, V. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Dirham, stříbrná mince z Íránu, str. 40
 • Novák, V. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Donační násobný dirham, stříbrná mince z Íránu, str. 44
 • Vrtal, V. (2018): 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích: Náhrobní stéla z Palmýry, str. 106

Popularizační články (tisk, online) 

 • Dagmar Pospíšilová:  Růžena Charlotta Urbanová – cestovatelka, novinářka i malířka. Rozhovor M. Fialkové s D. Pospíšilovou. Listy Prahy 1, leden 2018, s. 2
 • Onderka, Pavel.: Egyptské cesty bratří Leopolda a Bedřicha Všemíra Berchtoldových. Doprovodný text k výstavě z cyklu Svět ve vitríně, leden – únor 2018
 • Secká, Milena: Slečny učitelky na cestách. Doprovodný text k výstavě z cyklu Svět ve vitríně, březen 2018
 • Secká, Milena: České Průmyslové museum. Doprovodný text k výstavě z cyklu Svět ve vitríně, duben – červen 2018
 • Heroldová, H., Krejčová, A., Onderka, P., Stahl, M., Škrabáková, L., Jungová, G.: Omamné látky. Doprovodný text k výstavě z cyklu Svět ve vitríně, říjen 2018 – únor 2019

Mediální vstupy a výstupy novinářů:

 • P. Onderka, V. Vrtal, J. Honzl: cyklus Dobrodružství archeologie. Díl 4. Súdán - Skrytá krása, Česká televize, 2. 2. 2018
 • Jungová, Gabriela: reportáž Poslední večeře ledového muže Ötziho, Česká televize, 13. 7. 2018
 • Jungová, Gabriela: reportáž Austrálie a Oceánie je chloubou Náprstkova muzea, TV Praha,
  12. 6. 2018
 • Secká, Milena: Vojta Náprstek a šicí stroj, Český rozhlas 2, 15. 1. 2018
 • Secká, Milena: Vojta Náprstek a turistika, Český rozhlas Plus, 11. 6. 2018
 • Škrabáková, Ludmila: ČT – Toulavá kamera (natáčení 12. 1. 2018, vysílání 4. 3. 2018)
 • Škrabáková, Ludmila: ČRo 3 Vltava – Mozaika 10. 1. 2018
 • Škrabáková, Ludmila: FB Národního muzea - Odívání indiánů v Amazonii, 2018
 • Heroldová, Helena: Oslavy čínského Nového roku, Obecní dům, Praha, TV Barrandov, novinky.cz, živý vstup ČT Dobré ráno, ČT zpravodajství, Sousedé ČT, 15. 2., 16. 2. 2018

Knihovna Náprstkova muzea – výčet akcí za rok 2018

 • Katedra Blízkého východu – exkurze týkající se fondu Felixe Tauera, 19. 3. 2018
 • konzultace ke scénáři dokumentu o Františce Plamínkové (návštěva dr. Uhrové a scénáristky ČT), 22. 3. 2018
 • Exkurze odd. Pravěké archeologie a Předního východu (FFUP Olomouc), 23. 3. 2018
 • křest knihy Jsem svobodný … (autor Martin Šámal, akce se konala v historickém interiéru), 12. 4. 2018
 • Průvodcovská služba v NpM po celý víkend (dvě kolegyně z knihovny), 12. 4. 2018
 • Večer knihovny NpM věnovaný Antonínu Čermákovi, starostovi Chicaga, 21. 6. 2018
 • Letní škola žáků české menšiny z Daruvaru (Chorvatsko) - exkurze do knihovny, ukázky krajanských časopisů, 26. 6. 2018
 • Klub vycházkářů – prohlídka historického interiéru, výstavka Antonín Čermák, 28. 6. 2018
 • Účast na etnopikniku (komentované prohlídky HI a výstavy kuchařek z fondu NpM), 18. 8. 2018
 • Návštěva amerických krajanů z Chicaga (Škola T. Masaryka) - exkurze do knihovny, ukázky archiválií a časopisů, 23. 8. 2018
 • Exkurze studentů FFUK, seminář historické geografie, 8. 10. 2018

Účast zaměstnanců na konferencích a seminářích

Popularizace vědy probíhala rovněž formou příspěvků a posterů na 4 domácích a 9 zahraničních konferencích a seminářích.