výroční zpráva 2018

EN

Návštěvnost objektů Národního muzea

V roce 2018 vykazují objekty Národního muzea v porovnání s rokem 2017 opětovný meziroční nárůst návštěvnosti zhruba o 325 000 návštěvníků. Tento nárůst je způsoben zejména otevřením Historické budovy Národního muzea v říjnu 2018, kdy byl návštěvníkům umožněn vstup zdarma do konce roku 2018. Nárůst byl však zaznamenán i u dalších pražských objektů, kdy největší podíl kromě Historické budovy připadá na Novou budovu Národního muzea. Zde kromě již probíhající přírodovědecké expozice „Archa Noemova“ a výstavy „Světlo a život“ byla nově zpřístupněna výstava „Keltové“. Na vyšší návštěvnosti se rovněž podílelo Náprstkovo muzeum, kde v roce 2018 probíhala velmi úspěšná výstava „Indiáni“, která zvýšila návštěvnost tohoto objektu oproti roku 2017 téměř na dvojnásobek. Téměř o 5 000 návštěvníků se také zvýšila návštěvnost Národního památníku na Vítkově díky výstavám věnovaným připomenutí roku 1968. Velmi úspěšnou se stala také výstava Století trampingu v Národopisném muzeu Národního muzea.

Celý rok probíhala marketingová kampaň, která připomínala 200 výročí založení Národního muzea, díky které se zvýšilo povědomí o objektech Národního muzea, a která vyšší návštěvnosti také velmi pomohla.