výroční zpráva 2018

EN

Národní památník na Vítkově

Expozice v Národním památníku na Vítkově

Křižovatky české a československé státnosti

Expozice zachycuje významné zlomy v našich dějinách 20. století, kdy se výrazným způsobem měnila státnost a ideové pojetí státu.

     

Laboratoř moci

Expozice v podzemních prostorách zázemí Mauzolea K. Gottwalda z 50. let 20. století, připomíná nejen osobnost K. Gottwalda a přeměnu Památníku v mauzoleum, ale také komunistickou propagandu.

 

Výstavy v Národním památníku na Vítkově

Sport za Velké války 

19. 5. 2017–11. 2. 2018 

Výstava, jejímž cílem je přiblížit návštěvníkům, jak první světová válka ovlivnila sport i konkrétní sportovce.

     

Pavel Tigrid. Hlas svobody 

25. 10. 2017–8. 5. 2018

Výstava u příležitosti 100. výročí narození Pavla Tigrida, významného českého novináře, publicisty a politika, který byl dvakrát donucen opustit Československo a v exilu prožil většinu svého života.

Zborov – 100. výročí bitvy 

21. 7.–31. 12. 2017

Putovní výstava ve spolupráci s Československou obcí legionářskou k výročí 100 let od legendární bitvy u Zborova.

Návrat volyňských Čechů do staré vlasti – 70 let od reemigrace 

22. 8. 2017– 31. 1. 2018

Drobná panelová výstava věnovaná 70. výročí návratu volyňských Čechů do Československa.

Válečný rok 1917 na frontách 

7. 12. 2017–1. 4. 2018

Výstava ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha po uplynutí sta let od předposledního roku první světové války rekapituluje jeho zásadní i pozoruhodné momenty.

1917 – zlomový rok československého odboje 

7. 12. 2017–1. 4. 2018

Výstava ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha mapuje peripetie československého odboje v první světové válce, pro nějž rok 1917 znamenal zásadní posun.

Přepište dějiny! Nagano 1998–2018 

2. 2. 2018–29. 4. 2018

Výstava připomínající úspěchy českých sportovců na XVIII. zimních olympijských hrách v Naganu.

  

Ta kniha patří mně! České exlibris do roku 1945 

25. 3.–9. 9. 2018

Výstava ve spolupráci se Spolkem sběratelů a přátel exlibris reflektuje dějinný vývoj specifického výtvarného oboru tvorby exlibris spojeného s knižní kulturou již od středověku.

Bachmač 

10. 5. 2018–2. 7. 2018

Panelová výstava informující o samotném střetu či ukazující výzbroj a výstroj českých legionářů a jejich protivníku v bitvě u Bachmače, která se stala významnou bojovou kapitolou československých legií v Rusku.

L. Bielik / Srpen 1968 

15. 8. 2018–21. 9. 2019

Venkovní panelová fotografická výstava Ladislava Bielika umístěná na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově připomíná události 21. srpna 1968.

Rizikové faktory: Sbírky kulturní opozice 

26. 9. 2018–28. 10. 2018 | Filozofická fakulta UK – projekt COURAGE

Výstava ve spolupráci s  Filozofickou fakultou UK – project COURAGE se vydává po stopách vztahů, aktivit a činů, které byly před rokem 1989 zatlačeny do ilegality nebo na okraj společenského života.

Neznámá hrdinka od rozhlasu

16. 8. 2018–2. 6. 2019

Příběh lékařky pražské záchranné služby, která zachraňovala raněné u budovy Československého rozhlasu v době největších bojů 21. srpna 1968.

Zborov 

5. 11. 2018–24. 2. 2019

Putovní roll-upová výstava mapující bitvu u Zborova, kde českoslovenští legionáři slavně zvítězili nad jednotkami rakousko-uherské armády.

 

Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje

17. 12. 2018 – 28. 4. 2019

Výstava informuje o organizaci Světlana, považované za největší odbojovou organizaci proti komunistickému režimu v bývalém Československu.

  

Doprovodné programy

 •  Státní návštěva Náčelníka Generálního štábu Lotyšska, 20. 2. 2018
 • Slavnostní nástup u příležitosti návratu vojáků ze zahraniční mise, 23. 2. 2018
 • Státní návštěva Náčelníka Generálního štábu Itálie, 28. 2. 2018
 • Slavnostní nástup u příležitosti návratu vojáků ze zahraniční mise, 16. 3. 2018
 • Setkání spolku sběratelů a přátel Exlibris, 24. 3. 2018
 • Oslavy 200.výročí založení Národního muzea, 14.–15.4.2018
 • Slavnostní nástup u příležitosti návratu vojáků ze zahraniční mise, 27. 4. 2018
 • Předání funkce Náčelníka Generálního štábu, 2. 5. 2018
 • Nácvik Pietního aktu, 3. 5. 2018
 • Jmenování plukovníků a rezortní vyznamenání Ministerstva obrany, 4. 5. 2018
 • Pietní akt u příležitosti Dne vítězství, 8. 5. 2018
 • Mezinárodní den muzeí, 18. 5. 2018
 • Vyřazení absolventů Vojenského zpravodajství, 24. 5. 2018
 • Předání funkce velitele pozemních sil, 29. 5. 2018
 • Pražská muzejní noc, 9. 6. 2018

     

     

 • Hrr na ně! Husité na Vítkově, 14. 7. 2018
 • Slavnostní nástup u příležitosti návratu vojáků ze zahraniční mise, 22. 7. 2018
 • Nácvik Pietního aktu, 27. 7. 2018
 • Den ozbrojených sil, 28. 7. 2018
 • Slavnostní nástup u příležitosti návratu vojáků ze zahraniční mise, 17. 8. 2018
 • Workshop k výstavě Ta kniha patří mně! České exlibris do roku 1945, 29. 8. 2018
 • Slavnostní nástup u příležitosti návratu vojáků ze zahraniční mise, 5. 10. 2018
 • Koncert Markéty Fassatti, 19. 9. 2018
 • Vernisáž výstavy Rizikové faktory: Sbírky kulturní opozice, 25. 9. 2018
 • 200 let Národního muzea, 28. 9. 2018
 • Koncert Struny podzimu 2018, 9. 10. 2018
 • Předávání rezortních vyznamenání ministra obrany, 24. 10. 2018
 • Pietní akt u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu, 28. 10. 2018

  

 • Setkání Českého svazu bojovníků za svobodu, 28. 10. 2018
 • Koncert nekonvenční žižkovský podzim, 28. 10. 2018
 • Národní filmový archiv – promítání digitálně restaurovaného filmu Zborov, 8. 11. 2018
 • Den válečných veteránů, 11. 11. 2018
 • Nástup Vojenského zpravodajství – 100. výročí založení, 12. 11. 2018
 • Slavnostní nástup u příležitosti návratu vojáků ze zahraniční mise, 23. 11. 2018
 • Slavnostní nástup u příležitosti návratu vojáků ze zahraniční mise, 28. 11. 2018
 • Zasedání mezivládní komise pro péči o meziválečné hroby, 3. 12. 2018
 • Slavnostní nástup u příležitosti návratu vojáků ze zahraniční mise, 14. 12. 2018
 • Slavnostní nástup u příležitosti u příležitosti vyřazení absolventů školy Vojenské policie, 19. 12. 2018