výroční zpráva 2018

EN

Památník F. Palackého a F. L. Riegra

Expozice

Byt Františka Palackého (1798–1876) a Františka Ladislava Riegra (1818–1903) uchovává původní životní a pracovní prostředí těchto výrazných osobností 19. století.

V tomto bytě však žili a pracovali předtím i potom také další členové rodiny. Interiér se tak postupně rozrůstal a obohacoval o nové předměty, docházelo i ke změnám, vyvolaným životními potřebami jeho obyvatel. V současnosti je zpřístupněna Palackého pracovna, Riegrova pracovna, salon, předpokoj a menší místnost s etnografickými sbírkami Libuše Bráfové, vnučky Palackého.

Doprovodné programy

V roce 2018 uplynulo 200 let od narození F. L. Riegra. Při této příležitosti a také na oslavu 200 let založení Národního muzea byl v Památníku F. Palackého a F. L. Riegra připraven speciální program, a to uvedení divadelních inscenací přímo v tomto jedinečném prostoru. Vzhledem k omezenému prostoru byla představení velmi komorní záležitostí:

„Prosíme nesahat! Ve vzpomínce na přední českou rodinu“ přeneslo diváky zpět do minulosti před 140 lety a umožnilo jim stát se návštěvníky salonu pořádaného přední českou rodinou Palackých a Riegrů. Celkem se odehrálo dvacet představení.

   

„Osamělé večery Dory N.“ Monodrama vzniklo při příležitosti 150. výročí úmrtí spisovatelky Boženy Němcové. Pojednávalo o nejméně známém dítěti slavné spisovatelky, dceři Theodoře. Dora s matkou žila až do její smrti, byla tedy nejbližším svědkem jejího života a mnoha problémů, které ho provázely. V monodramatu projde katarzí svého komplikovaného vztahu k matce, která končí usmířením s ní i sama se sebou. V Památníku bylo uvedeno celkem osmkrát.

„Nejen o Josefovi a Boženě“. Literárně dramatické pásmo se soustřeďuje na vztah mezi Boženou Němcovou a jejím manželem Josefem, ukazuje na to, co je spojovalo a naopak od sebe vzdalovalo, ozřejmuje jejich vztah k dětem a vztah dětí k nim. Nebyla opomenuta ani literární tvorba spisovatelky, včetně jejího stěžejního díla Babičky. Pásmo se hrálo celkem dvakrát.

Noc literatury, 9. 5. 2018. Četba z knihy: Máirtin Ó Cadhaim, Hřbitovní hlína – Milena Steinmasslová za účasti překladatele knihy  Radvana Markuse a velvyslance Irské republiky v ČR.

Dny evropského dědictví, 8. a 9. 9. 2018. Od 9:00 do 17:00 hod. byly pro návštěvníky každých 30 minut připraveny zdarma komentované prohlídky interiérem Památníku.

Křest knihy Renaty a Vratislava Kosťálových Britská šlechta v Českých zemích, 20. 9. 2018. Kniha čtenáře seznamuje s osudy anglických, skotských a irských nobilitovaných rodů, které se zakoupily na panstvích, později velkostatcích, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.