výroční zpráva 2018

EN

Propagace výstav a expozic

V roce 2018 oslavilo Národní muzeum významné jubileum, a to 200 let od svého založení v roce 1818. Tato událost spolu s výročím 100 let Československa se staly leitmotivem roku. Muzeum v jubilejním roce využívalo na svých tiskovinách speciální logo upravené k této události. Mimo standardní propagace výstav byly propagací podpořeny i jednotlivé akce oslav 200 let Národního muzea. Těm byl vytvořen vizuál a komunikační kampaň, jejímž cílem bylo návštěvníkům připomenout i objekty mimo muzejní komplex na Václavském náměstí a ukázat Muzeum i z jiného úhlu, než pouze z pohledu návštěvníka výstavy.

V roce 2018 došlo k utlumování mobilní aplikace a byla zahájena příprava pro zpracování aplikace nové. Zároveň v souvislosti se slavnostním otevřením Historické budovy Národního muzea byly v říjnu spuštěny webové stránky v nové grafice a s upravenou strukturou. 

Archa Noemova

Propagace:      leták výstavy v česko-anglické verzi, plakáty A2 v síti FAN, CLV plakáty, billboardy, tištěná inzerce, online inzerce

 

Světlo a život

Propagace:      leták výstavy v česko-anglické verzi, plakáty A2 v síti FAN, CLV plakáty, billboardy, tištěná inzerce, online inzerce

 

Keltové

Výstava Keltové byla jako jeden ze stěžejních projektů roku 2018 podpořena intenzivní kampaní v letních měsících všemi marketingovými kanály. Probíhala distribuce letáků, výlepy v Praze i v regionech.

Propagace:      leták výstavy v česko-anglické verzi, plakáty A2 v síti FAN, CLV plakáty, billboardy, tištěná inzerce, online inzerce, tv spot, rozhlasový spot

 

Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava

(od 28. 10. 2018)

Propagace:      leták výstavy v česko-anglické verzi, leták na doprovodné programy, plakáty A2 v síti FAN, CLV plakáty, billboardy, variapostery, rámečky ve vlacích, video upoutávka na nádražích,  tištěná inzerce, online inzerce, polep v průchodu metra k Národnímu muzeu

 

2×100

(od 28. 10. 2018)

Propagace:      leták výstavy v česko-anglické verzi, plakáty A2 v síti FAN, CLV plakáty, billboardy, tištěná inzerce, online inzerce, polep v průchodu metra k Národnímu muzeu

 

Ta kniha patří mně!

Propagace:      leták výstavy v česko-anglické verzi, plakáty A2 v síti FAN, CLV plakáty, tištěná inzerce, online inzerce

 

Nagano

Propagace:      plakát na objektech Národního muzea

 

Modrotisk

Propagace:      leták výstavy v česko-anglické verzi, leták na doprovodné programy, plakát na objektech Národního muzea

 

Jak vzniká výstava

Propagace:      plakát na objektech Národního muzea

 

Století trampingu

Propagace:      leták výstavy v česko-anglické verzi, plakáty A2 v síti FAN, CLV plakáty, variapostery, rámečky ve vlacích, plakát na objektech Národního muzea, tištěná inzerce, online inzerce

 

Hudba a pohádka

(od 26. 5. 2017)

Propagace:      leták výstavy v česko-anglické verzi, leták na doprovodné programy, plakáty A2 v síti FAN, CLV plakáty, billboardy, tištěná inzerce, online inzerce

 

Indiáni

(od 8. 12. 2017)

 

Propagace:      leták výstavy v česko-anglické verzi, plakáty A2 v síti FAN, CLV plakáty, billboardy, tištěná inzerce, online inzerce

Dráteníci

Propagace:      plakát na objektech Národního muzea

 

 

Kampaně
Oslavy 200 let Národního muzea

Oslavy jubilea Národního muzea začaly symbolicky 15. 4. 2018 víkendem „otevřených muzeí“, kdy pod heslem“ 200 let poznáváme svět. Poznejte vy nás!“ byly návštěvníkům zpřístupněny všechny objekty NM a byl na nich připraven zábavný doprovodný program, který umožnil nahlédnout do zákulisí muzejní práce.

Kampaň pokračovala dalšími tematickými akcemi na jednotlivých objektech v průběhu roku, aby vyvrcholila částečným zpřístupněním Historické budovy Národního muzea v den 100. výročí Československa.  Otevření prostor Historické budovy NM po dlouholeté rekonstrukci se stalo stěžejní událostí roku. 

Propagace:      letáky akcí, plakáty A2 v síti FAN, CLV plakáty, billboardy, plakáty na objektech Národního muzea tištěná inzerce, online inzerce

Ulov si muzeum: v rámci kampaně k oslavám 200 let NM vznikla také soutěž pro návštěvníky o limitovanou edici odznáčků se symbolem NM – plejtvákem myšokem. 

 

Vánoce v Národopisném muzeu

Propagace:      plakát A2 na zastávkách MHD v síti FAN,  plakát na objektech Národního muzea

 

100 let F. L. Riegera

Propagace:      2x CLV plakát na místech blízkých dopravním uzlům v centru Prahy a také Památníku F. Palackého a F. L. Riegra   

Propagace vzdělávacích aktivit

V roce 2018 se Národní muzeum soustředilo také na propagaci vzdělávacích aktivit nejen pro rodiny s dětmi a školy, ale i pro dospělé. Pokračovali jsme s vydáváním a distribucí bulletinů pro všechny tři tyto kategorie se změnou v konceptu samotných tiskovin. 

Pro školy byl v elektronické podobě vydán katalog vzdělávacích programů „Se školou“, který shrnoval nabídku vzdělávacích programů nabízených v jednotlivých pololetích. Jeho vizuální stránka byla inovována a také technické provedení bylo vylepšeno tak, aby celý dokument fungoval interaktivně.

Bulletiny doprovodných programů byly v roce 2018 nově vydávány v jedné variantě fungující jako dvouměsíční kalendář akcí, které Národní muzeum na svých objektech koná. V tomto novém provedení pak jsou akce zaměřené na rodiny s dětmi vizuálně jasně odlišeny a návštěvník má všechny potřebné informace prostřednictvím jedné tiskoviny. Distribuovány jsou v tištěné podobě jako cross-promo po objektech Národního muzea. V elektronické podobě je pak také uveřejňována aktuální verze na webových stránkách.