výroční zpráva 2018

EN

Nová budova Národního muzea

Stálá expozice v Nové budově Národního muzea

Archa Noemova

Výstavy v Nové budově Národního muzea

Světlo a život

28. 6. 2018 – 3. 3. 2019

V roce 2018 pokračovala v Nové budově národního muzea výstava představující sluneční záření jako stavební kámen života na Zemi a jeho klíčovou roli v evoluci a rozmanitosti organismů. Návštěvníkům přiblížila život v jeho nejrozmanitějších formách přizpůsobených na (ne)dostatek světla v různých biotopech. V části připomínající jeskyni ukázala život v podzemí, tedy v absolutní tmě, později umožnila skrz půdu vystoupit na rozlehlé stepi s velkými býložravci a nádherně zbarvenými motýly až celý příběh vyvrcholil zápasem o světlo v prostředí tropického lesa.

Fenomén Masaryk

15.9.2017 – 13. 1. 2018

Na začátku roku 2018 končila v Nové budově Národního muzea výstava připomínající mimořádnou osobnost prvního československého prezidenta. Návštěvníci mohli zhlédnout unikátní filmové i audio materiály a samozřejmě nechyběly jedinečné sbírkové předměty, včetně jednoho z "top" předmětů Národního muzea – Masarykova jezdeckého obleku.

Keltové

25. 5. 2018 – 31. 10. 2019

Národní muzeum vlastní jednu z nejrozsáhlejších archeologických sbírek v Evropě, spojenou svojí podstatnou částí právě s tématem mladší doby železné, konkrétně laténské kultury, jejíž rozmanitost návštěvníkům představila výstava Keltové.

Nechyběl zde ani jeden z nejvzácnějších předmětů ze sbírek Národního muzea, a sice opuková hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic. Příchozí se ale mohli těšit i z množství dalších unikátních předmětů. Ať už šlo o bohatě malovanou keramiku, bronzové šperky, zbraně nebo keltské mince. Výstavu navíc doplňovalo množství audiovizuálních prvků. Do běžného života Keltů pak návštěvníky vtáhly například kopie keltských obydlí.

Doprovodné programy v Nové budově Národního muzea

I v letošním roce probíhalo množství doprovodných akcí k oblíbené expozici Archa Noemova. Bylo realizováno 12 speciálních večerních prohlídek (Noc v muzeu), 5 odborných přednášek na zoologická témata a 16 komentovaných prohlídek pro veřejnost a rodiny s dětmi. V expozici bylo realizováno celkem 345 edukačních programů pro děti z mateřských škol a žáky základních a středních škol.

Přírodovědně zaměřená byla i výstava Světlo a život, ke které bylo realizováno 24 komentovaných prohlídek pro veřejnost a tradiční akce Aspoň na víkend pro rodiny s dětmi. Výstavu navštívilo celkem 162 školních skupin v doprovodu lektora.

V expozici Archa Noemova a výstavě Světlo a život se také odehrávala část Příměstského tábora pro mladé přírodovědce, který dále probíhal v areálu Přírodovědeckého muzea v Horních Počernicích a v Kroužkovací stanici NM v Hostivaři.

Končící výstavu Fenomén Masaryk stihlo v průběhu ledna navštívit 21 školních tříd s doprovodem lektora a mnoho dalších samostatně. Pro rodiny s dětmi byl také připraven program z cyklu Aspoň na víkend.

V květnu byla otevřena archeologická výstava Keltové, na přípravě doprovodných programů a akcí spolupracovalo Oddělení vzdělávání a kulturních aktivit s Oddělením pravěku a antického starověku. Byl realizován cyklus odborných přednášek s názvem Svět Keltů, dále proběhly komentované prohlídky výstavy a pro rodiny s dětmi akce Aspoň na víkend. Vzdělávací programy k výstavě, které byly doplněny o archeologický workshop, navštívilo 143 školních tříd.

Speciální doprovodný program byl připraven k oslavě 200 let od založení muzea a k 15. Pražské muzejní noci.