výroční zpráva 2018

EN

Mezinárodní výměna publikací

Publikace Národního muzea – zejména periodické slouží mimo jiné k výměně za odborné muzejní a akademické publikace zahraničních institucí. Výměna publikací je stále nezastupitelným akvizičním zdrojem vědecké a odborné literatury a zároveň představuje významný způsob distribuce odborné literatury vydávané Národním muzeem – šíří ji do celého světa.