výroční zpráva 2018

EN

Organizační struktura a personální obsazení k 31. 12. 2018

Organigram Národního muzea platný k 31. 12. 2018 ke stažení zde

Ředitelství Národního muzea

generální ředitel Národního muzea

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.

 

statutární zástupce generálního ředitele

Mgr. Martin Sekera, Ph.D.

 

sekretariát GŘ

BcA. Lucie Marvanová

 

oddělení interního auditu

Ing. Zdeněk Semerád

 

oddělení vnějších vztahů

Mgr. Kristina Kvapilová

 

oddělení marketingu

Mgr. Kristina Kvapilová pověřena řízením do 28. 2. 2018

MgA. Lea Procházková Matvijová pověřena řízením od 1. 3. 2018

 

bezpečnostní ředitel

Mgr. Dagmar Fialová

 

ÚSEK PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ

vedoucí

Ing. Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D. pověřena řízením do 30. 6 .2018

 

oddělení Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

Ing., Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D. 

 

oddělení vzdělávání a kulturních aktivit

PhDr. Zdeňka Kulhavá

 

referát strategií návštěvnické péče

 

Odbor ekonomicko-provozního náměstka (zrušen org. změnou k 14. 8. 2018)

náměstkyně generálního ředitele

Ing. Marika Bártová

 

obchodní oddělení 

Marek Dvořák M.B.A.  do 1. 2. 2018

Ing. Zdeňka Šubrtová pověřena řízením od 5. 2. 2018

 

právní oddělení

JUDr. Alexandra Mlíková

 

EKONOMICKÝ ÚSEK

vedoucí

Ing. Marika Bártová

 

oddělení finanční účtárny

Jiří Pekárek, DiS.

 

personální a mzdové oddělení

Pavla Grundová

 

oddělení  projektového financování

Alena Juřenová pověřena řízením do 31. 7. 2018

Jan Zmeškal pověřen řízením od 1. 8. 2018

 

oddělení administrace veřejných zakázek

Mgr. Zuzana Kleinová

 

oddělení správy majetku

Radek Klusáček

 

PROVOZNÍ  ÚSEK  

vedoucí

Milan Voříšek  

 

technické oddělení

Staša Řezníčková do 14. 8. 2018

 

oddělení hospodářské správy

Milan Voříšek

 

oddělení bezpečnosti a ochrany majetku

Miroslav Pastrňák  

 

oddělení technické správy NpM

Bohumil Černý do 14. 8. 2018

 

oddělení technické správy ČMH

Antonín Slavík

 

oddělení správy depozitářů Horní Počernice

Pavel Valter

 

oddělení správy depozitářů  Terezín

Pavel Panaš

 

Odbor ekonomické náměstkyně (vytvořen org. změnou k 15. 8. 2018)

náměstkyně generálního ředitele

Ing. Marika Bártová

 

oddělení finanční účtárny

Jiří Pekárek, DiS.

 

právní oddělení

JUDr. Alexandra Mlíková

 

personální a mzdové oddělení

Pavla Grundová

 

oddělení  projektového financování

Jan Zmeškal pověřen řízením

 

oddělení administrace veřejných zakázek

Mgr. Zuzana Kleinová

 

oddělení správy majetku

Radek Klusáček

 

Odbor provozního náměstka (vytvořen org. změnou k 15. 8. 2018)

náměstek generálního ředitele

Ing. Jaroslav Ďuriš

 

Oddělení technické správy HB

Ing. Milan Černobila

 

oddělení hospodářské správy

Milan Voříšek

 

oddělení bezpečnosti a ochrany majetku

Miroslav Pastrňák 

 

oddělení  technické správy ČMH

Antonín Slavík

 

oddělení správy depozitářů Horní Počernice

Pavel Valter

 

oddělení správy depozitářů Terezín

Pavel Panaš

 

obchodní oddělení 

Ing. Zdeňka Šubrtová pověřena řízením

 

Odbor náměstka pro centrální sbírkotvornou  a výstavní činnost

náměstek generálního ředitele

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

 

centrální oddělení péče o sbírky

Mgr. Silvie Vančurová

 

výstavní oddělení

Mgr. Martin Musil

 

ediční oddělení

Mgr. Jaroslav Richter

 

oddělení hlavního manažera expozic

Mgr. Petr Brůha

 

oddělení vědeckého tajemníka

RNDr. Jiří Frank, Ph.D.

 

Odbor náměstka pro investiční rozvoj

náměstek generálního ředitele

Mgr. Milan Plaček

 

stavební oddělení

Pavel Uhlíř

 

Oddělení přípravy stavebně investičních akcí

Ing. Kateřina Hábová

Přírodovědecké muzeum

ředitel

RNDr. Ing. Ivo Macek

 

mineralogicko-petrologické oddělení

Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.  

 

paleontologické oddělení

RNDr. Jiří Kvaček, CSc.

 

mykologické oddělení

Mgr. František Bouda

 

botanické oddělení

RNDr. Ing. Ivo Macek

 

entomologické oddělení

Mgr. Jiří Hájek, Ph.D.

RNDr. Lukáš Sekerka, Ph.D. pověřen řízením

 

zoologické oddělení

Mgr. Radek Šanda, Ph.D.

 

antropologické oddělení

RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.

 

kroužkovací stanice

Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D.

Historické muzeum

ředitel

Mgr. Marek Junek, Ph.D.

 

SBÍRKOVÝ ÚSEK 1

vedoucí

PhDr. Marika Tisucká, Ph.D.

 

oddělení pravěku a antického starověku

PhDr. Marika Tisucká, Ph.D.

 

oddělení starších českých dějin

PhDr. Petr Přibyl, Ph.D.

 

numismatické oddělení

Mgr. Lukáš Funk, Ph.D.  

 

SBÍRKOVÝ ÚSEK 2

vedoucí

Mgr. Jan Lomíček

 

oddělení novodobých českých dějin

Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.

 

divadelní oddělení

Mgr. Libor Vodička, Ph.D.

 

etnografické oddělení

Mgr. Jan Pohunek, Ph.D.

 

oddělení dějin tělesné výchovy a sportu

Mgr. Jan Lomíček

 

ARCHIVNÍ ÚSEK

vedoucí

PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.

 

Archiv Národního muzea

PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.  pověřena řízením

 

referát Archiv dějin tělesné výchovy a sporu

 

referát spisové služby

 

ÚSEK SPRÁVY, EVIDENCE A PÉČE O SBÍRKY

vedoucí

Mgr. Marek Junek, Ph.D.

 

oddělení péče o sbírky

Ing. Petra Korandová

 

oddělení evidence  sbírky

Michaela Voldřichová

Knihovna Národního muzea

ředitel

Mgr. Martin Sekera, Ph.D.

 

oddělení základní knihovny

PhDr. Eva Lachmanová

 

oddělení rukopisů a starých tisků

PhDr. Richard Šípek, Ph.D.

 

oddělení časopisů

Marcela Halabrínová

 

oddělení zámeckých knihoven

PhDr. Petr Mašek

 

oddělení knižní kultury

PhDr.  Pavel Muchka

 

oddělení služeb

Mgr. Jana Konečná

 

oddělení mezinárodní výměny publikací

PhDr. Jarmila Kučerová

 

oddělení digitalizace, nových médií a informačních technologií

Ing. Pavel Kraus

 

Náprstkovo muzeum

ředitelka

PhDr. Eva Dittertová

 

sbírkové oddělení

PhDr. Pavel Onderka do 19. 2. 2018

Mgr. Bc. Helena Heroldová, Ph.D. pověřena řízením od 20. 2. 2018

 

knihovna Náprstkova muzea

PhDr. Michaela Tydlitátová

 

oddělení správy a péče o sbírky NpM

Ing. Jana Kadeřábková do 30. 4. 2018

Irena Straková od 1. 5. 2018 pověřena řízením

 

oddělení práce s veřejností a marketingu

Bc. Tereza Žbánková, DiS.

 

České muzeum hudby

ředitel

Dott.  Emanuele Gadaleta

 

hudebněhistorické oddělení

PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D.

 

oddělení hudebních nástrojů a správa Státní sbírky hudebních nástrojů

Jan Kříženecký pověřen řízením

 

Muzeum Bedřicha Smetany

Mgr. Sandra Bergmannová, Ph.D.

 

Muzeum Antonína Dvořáka

Mgr. Veronika Vejvodová, Ph.D. pověřena řízením

 

Centrum pro dokumentaci populární  hudby a nových medií

Bc. Peter Balog do 30. 9. 2018

Bc. Petr Ferenc od 1. 11. 2018

 

oddělení správy, evidence a péče o sbírky

PhDr. Eva Paulová

 

oddělení práce s veřejností a marketingu

Mgr. Kamila Marešová

 

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů